3 februarie 2022 - Sectorul productiv european sprijinit de EIT Manufacturing


Marii actori europeni ai sectorului productiv – cele mai importante companii, universități și instituții de cercetare din toată Europa, startup-uri inovative și IMM (aproape 70 de organizații) – cooperează în cadrul unui parteneriat public-privat pentru sporirea competitivității și sustenabilității acestui sector pentru ca, în final, să își mențină poziția de lider la nivel mondial. Comunitatea EIT Manufacturing este cea care reunește acești actori începând cu 2019 și propune mediului industrial european soluții pentru a diminua efectele fragmentării rețelelor de promovare a inovării, conectând și integrând mediile educaționale, de sprijin al inovării și de afaceri. Organizațiile partenere provin din diverse sectoare de producție asigurând, astfel, complementaritatea disciplinară și de competențe necesară abordării complexității problemelor actuale și, în același timp, tranziției către o economie sustenabilă și digitalizată. EIT Manufacturing face parte din cele nouă comunități tematice care formează Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT), având un buget de 400 milioane de euro până în anul 2026.

Comunitatea operează în întreaga Uniune prin intermediul a cinci centre localizate în Germania, Austria, Suedia, Italia și Franța, a 13 hub-uri de inovare și în parteneriat cu peste 50 de entități care asigură accesul firmelor la activitățile EIT Manufacturing de sprijin al inovării, educației și antreprenoriatului. Implicarea partenerilor  este dictată de specializarea lor, iar firmele europene au acces la întreaga rețea, indiferent de zona geografică din care provin. În România, există un singur hub de inovare în producție la Brașov, coordonat de firma Iceberg Consulting SRL.

EIT Manufacturing are peste 100 de activități în desfășurare, grupate în cinci domenii: cei patru piloni ai antreprenoriatului, educației, inovării și Schemei Regionale de Inovare (RIS) implementată de EIT, la care se adaugă activitățile de cooperare dintre mai multe comunități  de inovare EIT.

Temele prioritare pe care se concentrează EIT Manufacturing sunt în acord cu strategiile europene în materie de industrie, sustenabilitate și digitalizare:

  • Sisteme de producție flexibile pentru o producție competitivă;
  • Sisteme cu amprenta de carbon redusă și economie circulară pentru metode de producție verzi;
  • Soluții digitale și de colaborare pentru inovarea ecosistemelor de producție;
  • Cooperarea om-mașină pentru o producție sustenabilă din punct de vedere social.

Cum pot beneficia firmele românești din sectorul productiv? Anual, EIT Manufacturing sprijină peste 30 de proiecte inovative care se găsesc în faze de început, iar pagina de Internet a comunității prezintă în detaliu procesul de selecție și evenimentele de matchmaking. Activitățile educaționale includ de la programe de doctorat și masterat susținute de universități prestigioase din Europa, până la cursuri de scurtă durată, online, gratuite. Participanții sunt încurajați și stimulați să relaționeze și să coopereze în proiecte comune. Antreprenorialul este susținut prin servicii de dezvoltare a afacerilor, acces la finanțare și sprijin în adoptarea unor noi modele de afaceri care să integreze tranziția către o economie mai sustenabilă și digitalizată. 

Referințe și informații suplimentare:

EIT Manufacturing: https://www.eitmanufacturing.eu

EIT Manufacturingîn România: https://www.iceberg.ro

 

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro