3 august 2023 - Comisia Europeana adopta standarde de raportare privind sustenabilitatea


Legislația UE impune tuturor companiilor mari și tuturor companiilor listate (cu excepția microîntreprinderilor listate) să informeze despre ceea ce consideră că sunt riscuri și oportunități care decurg din problemele sociale și de mediu și despre impactul activităților lor asupra oamenilor și asupra mediului. Acest lucru ajută investitorii, organizațiile societății civile, consumatorii și alte părți interesate să evalueze performanța de sustenabilitate a companiilor, ca parte a Pactului verde european.

 

Cu toate acestea, informațiile despre sustenabilitate pe care companiile le raportează în prezent nu sunt suficiente. Adesea, nu sunt incluse informații pe care investitorii și alte părți interesate le consideră importante. Informațiile raportate pot fi greu de comparat de la o companie la alta, iar utilizatorii informațiilor, cum ar fi investitorii, sunt adesea nesiguri în a le lua în considerare.

Acesta este un motiv pentru care Comisia a adoptat, în cursul acestei săptămâni, standardele europene de raportare privind sustenabilitatea (ESRS) pentru a fi utilizate de toate companiile care fac obiectul Directivei privind raportarea în ceea ce privește durabilitatea de către întreprinderi (CSRD). Acest lucru marchează încă un  pas înainte în tranziția către o economie sustenabilă a Uniunii Europene.

ESRS reprezintă un instrument important care stă la baza agendei Uniunii Europene privind finanțarea durabilă. Acestea asigură echilibrul corect între limitarea sarcinii asupra întreprinderilor care efectuează raportarea și, în același timp, permit întreprinderilor să demonstreze eforturile pe care le depun pentru a participa la îndeplinirea obiectivelor Pactului verde și, în consecință, să aibă acces la finanțare durabilă.

Standardele acoperă întreaga gamă de aspecte de mediu, sociale și de guvernare, inclusiv schimbările climatice, biodiversitatea și drepturile omului. Acestea oferă investitorilor informații pentru a înțelege impactul asupra sustenabilității al companiilor în care investesc. De asemenea, acestea țin seama de discuțiile cu Consiliul pentru Standarde Internaționale de Sustenabilitate (ISSB) și de Inițiativa de Raportare Globală (GRI) pentru a asigura un grad foarte ridicat de interoperabilitate între standardele UE și cele globale și pentru a preveni dubla raportare inutilă.

Actul delegat al ESRS adoptat de Comisie va fi transmis oficial în a doua jumătate a lunii august Parlamentului European și Consiliului pentru examinare. Perioada de examinare este de două luni și se poate prelungi cu încă două luni. Parlamentul European sau Consiliul pot respinge actul delegat, dar nu îl pot modifica.

Cerințele de raportare ESRS vor fi introduse treptat pentru diferitele categorii de companii, astfel:

  • marile companii listate, băncile mari și marile întreprinderi de asigurare – dacă au mai mult de 500 de angajați, precum și marile companii listate din afara UE cu peste 500 de angajați vor raporta pentru exercițiul financiar 2024, la prima declarație de sustenabilitate publicată în 2025;
  • alte companii mari, inclusiv alte companii mari listate în afara UE vor raporta pentru exercițiul financiar 2025, la prima declarație de sustenabilitate publicată în 2026;
  • IMM-urile cotate, inclusiv IMM-urile cotate din afara UE pentru exercițiul financiar 2026, la primele declarații de sustenabilitate publicate în 2027; cu toate acestea, IMM-urile cotate pot decide să renunțe la cerințele de raportare pentru încă doi ani; ultima dată posibilă pentru ca un IMM cotat să înceapă raportarea este pentru anul financiar 2028, la prima declarație de sustenabilitate publicată în 2029;
  • în plus, companiile din afara UE care generează peste 150 de milioane EUR pe an în UE și care au în UE fie o sucursală cu o cifră de afaceri care depășește 40 de milioane EUR, fie o filială care este o companie mare sau un IMM cotat la bursă vor trebui să raporteze conform ESRS la nivel de grup al acelei companii din afara UE începând cu anul financiar 2028, la prima declarație de sustenabilitate publicată în 2029. Vor fi adoptate standarde separate special pentru acest caz.

IMM-urile necotate, care nu sunt supuse niciunei cerințe de raportare a sustenabilității în temeiul CSRD, pot primi solicitări de informații privind sustenabilitatea de la clienți, bănci, investitori sau alte părți interesate. Prin urmare, EFRAG (Grupul Consultativ European de Raportare Financiară) dezvoltă, de asemenea, standarde mai simple, voluntare, pentru utilizare de către IMM-urile necotate. Aceste standarde voluntare ar trebui să permită IMM-urilor necotate să răspundă solicitărilor de informații privind sustenabilitatea într-un mod eficient și proporțional, facilitând astfel participarea acestora la tranziția către o economie durabilă.

 

Informații suplimentare și referințe

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_23_4043

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_23_4043

https://finance.ec.europa.eu/regulation-and-supervision/financial-services-legislation/implementing-and-delegated-acts/corporate-sustainability-reporting-directive_en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L2464

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de Facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

 

Pentru detalii privind activitățile noastre și serviciile oferite, vă rugăm să trimiteți mesaj la: imm@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro