29 septembrie 2022 - Digitalizarea IMM din sectorul constructiilor - servicii europene online gratuite (1)


Întreprinderile mici și mijlocii din sectorul construcțiilor interesate de digitalizare au acces gratuit la platforma „Digitalisation of Construction SMEs”, dezvoltată pentru Comisia Europeană de consorțiul format din Ecorys, TNO, IMP³ROVE și Europa Media Group.

Platforma, parte a unui proiect mai amplu al Comisiei, a fost dezvoltată în contextul în care una dintre principalele priorități europene este de a mobiliza mediul de afaceri în dubla tranziție către o activitate economică mai sustenabilă și digitalizată. Transformarea digitală la care sunt invitate întreprinderile europene susține crearea și modernizarea locurilor de muncă, crește eficiența și productivitatea și, ca atare, competitivitatea IMM, inclusiv a celor din construcții.

În sprijinul transformării digitale, a fost creat un portal unic de servicii adresate IMM din sectorul construcțiilor - platforma „Digitalisation of Construction SMEs”, cu scopul de a le sprijini digitalizarea și de a le pregăti pentru provocările unei lumi din ce în ce mai conectate și digitalizate.

Serviciile oferite, precum și cercetările necesare pentru proiectarea acestora, se bazează pe recomandările studiului Comisiei Europene privind „Sprijinirea digitalizării sectorului construcţiilor și al IMM”.

Finalizat în anul 2019, studiul indică faptul că digitalizarea sectorului de construcții din Europa, chiar dacă  este în curs, are un ritm redus care îl poziționează pe locuri secundare pe piețele de profil majore la nivel global.

Digitalizarea sectorului construcțiilor depășește utilizarea exclusivă a BIM (Building Information Modelling) și include fabricarea automată (prefabricare) folosind roboți și imprimare 3D, drone, scanare 3D, senzori și Internetul Lucrurilor (Internet of Things - IoT). Fiecare dintre aceste tehnologii își face loc încet în sectorul construcțiilor din Europa dar, până acum, accentul pus pe digitalizarea sectorului construcțiilor a fost pus pe BIM. Cu toate acestea, valorificarea întregului potențial al digitalizării sectorului construcțiilor necesită combinarea BIM cu celelalte tehnologii de digitalizare deja utilizate în acest sector. BIM este, de fapt, singura tehnologie de digitalizare menționată în directiva UE privind achizițiile. Mai mult, BIM este singura tehnologie de digitalizare necesară, în mod obligatoriu, pentru lucrări publice și proiectare în opt state membre (Austria, Danemarca, Finlanda, Germania, Italia, Luxemburg, Spania și Regatul Unit). Cu până la 98% din lanțul său de construcții compus din IMM și microîntreprinderi caracterizate prin scăderea activității de inovare, rate scăzute de adoptare tehnologică și eficiență în scădere, digitalizarea IMM din sectorul construcțiilor este strategică pentru Uniunea Europeană.

În aceste condiții, piața construcțiilor din Uniunea Europeană ocupă locul cinci în ceea ce privește utilizarea BIM, în timp ce piața nord-americană este lider. În consecință, piața nord-americană este, de asemenea, lider în ceea ce privește expertiza și personalul calificat. La nivel global, piața franceză a construcțiilor este lider în utilizarea BIM pentru lucrări de construcții civile și activități de energie electrică. Piața britanică a construcțiilor este lider, în UE, în utilizarea BIM pentru clădiri instituționale - un impact pozitiv al obiectivelor de digitalizare introduse în regulile britanice de achiziții.

Digitalizarea sectorului construcțiilor se confruntă cu o varietate de provocări. Unele dintre acestea nu sunt specifice sectorului, cum ar fi securitatea datelor și pregătirea pentru atacuri cibernetice, dar sunt comune tuturor segmentelor economiei. Acest studiu a identificat 10 provocări sau lacune principale ca urmare a cercetării documentare și a interviurilor de validare cu experți, pentru care propune acțiuni de îmbunătățire a stării actuale de digitalizare a sectorului construcțiilor.

În total, studiul recomandă 10 acțiuni cu mai multe sub-acțiuni. Trei acțiuni sunt considerate prioritare, cu termen de implementare de trei ani, prin cooperarea dintre părțile interesate din industria construcțiilor, cum ar fi companii mai mari și IMM, organizații-umbrelă și Hub-uri de inovare digitală (DIH). Aceste acțiuni sunt:

i. introducerea unui manual interactiv și scanarea maturității digitale pentru adoptarea și implementarea tehnologiilor digitale de către IMM din construcții;

ii. sprijin pentru DIH pentru a accelera transformarea digitală;

iii. dezvoltarea de competențe digitale pe tot parcursul vieții pentru angajații (gulere albastre) din sectorul construcțiilor, prin cursuri.

 

Acest raport concluzionează că o transformare digitală a sectorului construcțiilor necesită:

  1. cooperare eficientă între partenerii din industrie, institute de cunoaștere și cercetare și guverne;
  2. sinergii între inițiativele regionale și naționale din diferite state membre ale UE, permițând regiunilor să își dezvolte punctele forte și să se concentreze pe nișele lor pentru a deveni complementare cu alte regiuni.

 

Informații suplimentare și referințe

Platforma „Digitalisation of Construction SMEs”: https://digital-construction.ec.europa.eu/

Studiul privind „Sprijinirea digitalizării sectorului construcțiilor și al IMM”: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38281

 

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

 

Pentru detalii privind activităţile noastre şi serviciile oferite, vă rugăm să trimiteţi mesaj la: imm@adrbi.ro.

 

 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro