29 iunie 2023 - Noi reglementari pentru imbunatatirea accesului la irigatii sigure


Noile cerințe pentru reutilizarea în siguranță a apelor uzate tratate pentru irigațiile agricole devin normă în cea mai mare parte a Uniunii Europene. Ca răspuns la dovezile tot mai mari că plouă mai puțin în multe părți ale Europei, UE are, de acum înainte, o nouă reglementare care va face ca utilizarea apelor uzate tratate pentru irigarea culturilor să fie sigură, transparentă și accesibilă fermierilor. Regulamentul se va aplica în toate statele membre, cu excepția celor care au decis să utilizeze o clauză de renunțare la reglementare. În Portugalia, Spania, Franța, Italia, Malta, Grecia, Cipru, România, Ungaria, Polonia, Țările de Jos, Belgia, Estonia și Suedia este permisă reutizarea apelor tratate pentru irigații. În Germania, este permisă în general, cu excepția anumitor părți ale țării, iar în țări precum Polonia, Cehia, Slovacia, Austria, Croația, Finlanda, Letonia, Lituania reutilizarea apei nu este permisă. Pentru alte câteva țări decizia sau datele nu sunt încă disponibile.

Regulamentul de reutilizare a apei va spori încrederea consumatorilor și a fermierilor în această abordare circulară a utilizării apei și va reduce presiunea asupra captării resurselor de apă din ce în ce mai rare, menținând în același timp capacitatea de a cultiva plante și a produce alimente. De asemenea, va contribui la conservarea resurselor de apă necesare ecosistemelor acvatice și terestre. Îmbunătățirea managementului apei în ceea ce privește circularitatea contribuie la protejarea biodiversității, la adaptarea la schimbările climatice și la atingerea obiectivului UE “zero poluare”- un mediu fără toxicitate, până în 2050.

În timp ce reutilizarea apei este deja implementată cu succes în unele state membre și în alte părți ale lumii, doar 2,4 % din totalul apelor uzate urbane tratate sunt recuperate și refolosite în UE. În plus, cantitatea de apă uzată tratată care este recuperată variază considerabil între statele membre. În timp ce puține țări își recuperează aproape toate apele uzate tratate (până la 89%), majoritatea recuperează doar un mic procent (mai puțin de 5% în unele cazuri) sau nu practică reutilizarea apei. Există, așadar, un potențial imens de a utiliza mai eficient apa.

Acest lucru este esențial pentru a ne adapta la schimbările climatice și pentru a ne asigura securitatea alimentară. Este, de asemenea, în conformitate cu Agenda de acțiune în domeniul apei adoptată la Conferința ONU 2023 privind apa, cu un accent deosebit pe accesul la apă suficientă de bună calitate și pe adaptarea la schimbările climatice.

Agricultura Uniunii Europene sprijină producția de alimente și alte produse agricole necesare pentru sănătatea și prosperitatea cetățenilor europeni. UE este liderul global al exporturilor agroalimentare, angajând peste 40 de milioane de oameni. Cu toate acestea, sectorul agricol al UE este, de asemenea, unul dintre principalii utilizatori ai resurselor de apă dulce din Europa, reprezentând aproximativ 50% din consumul total anual de apă.

Cererea de apă din agricultură este cea mai mare la sfârșitul primăverii și vara, când disponibilitatea apei este cea mai scăzută în multe părți ale Europei. Reutilizarea apei poate asigura că fermierii au acces la o aprovizionare mai previzibilă cu apă curată și îi poate ajuta să se adapteze la disponibilitatea imprevizibilă a apei, precum și să îmbunătățească reziliența la schimbările climatice și să atenueze impactul acestora. În plus, reutilizarea apei poate determina creșterea investițiilor în tehnologii inovatoare de tratare și a competitivității.

Regulamentul privind reutilizarea apei stabilește cerințe minime armonizate de calitate a apei pentru reutilizarea în siguranță a apelor uzate urbane tratate pentru irigațiile agricole, cu scopul de a facilita adoptarea acestei practici. Regulamentul prevede posibilitatea statelor membre de a decide să nu introducă această practică sau să o facă numai într-o etapă ulterioară, pe baza unor criterii specifice. Astfel de decizii trebuie revizuite în mod regulat pentru a lua în considerare proiecțiile privind schimbările climatice și strategiile naționale, precum și planurile de management al bazinelor hidrografice stabilite în temeiul Directivei cadru privind apa.

Deoarece multe râuri și alte zone de apă aparțin unor țări diferite, trebuie asigurată cooperarea transfrontalieră, iar statele membre trebuie să desemneze un punct de contact pentru a asigura coordonarea și schimburile între ele, în timp util. Regulamentul stabilește, de asemenea, cerințe minime armonizate de monitorizare, dispoziții de gestionare a riscurilor pentru a evalua și aborda potențialele riscuri suplimentare pentru sănătate și posibilele riscuri de mediu, obligații de autorizare și dispoziții privind transparența, prin care informațiile cheie despre orice proiect de reutilizare a apei trebuie să fie puse la dispoziția publicului.

Regulamentul de reutilizare a apei se aplică începând cu 26 iunie 2023.

Informații suplimentare și referințe

https://environment.ec.europa.eu/news/water-reuse-new-eu-rules-improve-access-safe-irrigation-2023-06-26_en 

https://water.europa.eu/freshwater/europe-freshwater/water-reuse 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0741

  

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de Facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

 

Pentru detalii privind activitățile noastre și serviciile oferite, vă rugăm să trimiteți mesaj la: imm@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro