29 februarie 2024 - Materiale avansate – noi initiative europene


Comisia Europeană propune o strategie cuprinzătoare pentru a trece la poziția de lider industrial al Uniunii Europene în domeniul materialelor avansate. Materialele avansate sunt listate printre tehnologiile generice esențiale și sunt extrem de relevante pentru dubla tranziție verde și digitală.

Comunicarea CE din această săptămână privind materialele avansate pentru o poziție de lider în sectorul industrial prezintă măsuri concrete care permit alinierea priorităților în materie de cercetare și inovare, precum și a investițiilor în UE, asigurând poziția de lider al Europei în acest domeniu cheie.

Această inițiativă reprezintă primul pas către o abordare europeană comună pentru materialele avansate, punând bazele unor acțiuni suplimentare.

Materialele avansate sunt proiectate și fabricate pentru performanțe superioare sau funcții speciale, care pot fi dezvoltate cu o viteză fără precedent datorită nivelului de cunoștințe științifice utilizate intensiv și a puterii de calcul actuale.

Aceste materiale sunt fundamentale, de exemplu, pentru inovarea în domeniul energiei, al electronicii, al construcțiilor și al mobilității și, prin urmare, sunt esențiale pentru tranziția verde și cea digitală.

Lista inițială a domeniilor de cercetare va fi extinsă în timp, în dialog cu Consiliul pentru tehnologie care urmează să fie instituit.

Se preconizează că cererea de materiale avansate va crește semnificativ în următorii ani, de exemplu pentru producția de energie din surse regenerabile, baterii, clădiri cu emisii zero, semiconductori, medicamente și dispozitive medicale, sateliți, lansatoare spațiale, avioane sau pentru alte aplicații cu dublă utilizare, precum și pentru echipamente de apărare.

Strategia urmărește să consolideze competitivitatea pe termen lung a UE prin asigurarea faptului că Uniunea rămâne în avangarda noilor tehnologii în materie de materiale, sprijinind dezvoltarea, testarea și capacitățile de implementare. Acțiunile vor consolida, de asemenea, autonomia strategică deschisă a Uniunii Europene și securitatea economică prin reducerea dependenței de materialele critice prin înlocuirea acestora sau prin sprijinirea reciclării și reutilizării lor.

Comunicarea CE propune acțiuni bazate pe cinci piloni principali care urmează să fie puse în aplicare împreună cu statele membre ale UE, cu actorii din industrie și cu alte părți interesate:

  1. consolidarea ecosistemului european de cercetare și inovare în domeniul materialelor avansate;
  2. accelerarea introducerii pe piață a materialelor inovatoare; dezvoltarea unei infrastructuri digitale europene pentru cercetarea și inovarea în domeniul materialelor avansate; astfel se va accelera în mod semnificativ proiectarea, dezvoltarea și testarea de noi materiale avansate într-un mediu controlat, utilizând, de asemenea, IA;
  3. creșterea investițiilor de capital și a accesului la finanțare; ca parte a acestui pachet de acțiuni, UE va institui un nou parteneriat cu industria în cadrul programului Orizont Europa, vizând investiții în valoare de 500 de milioane EUR pentru perioada 2025-2027, cel puțin 250 de milioane EUR provenind din surse private;
  4. încurajarea producției și utilizării de materiale avansate; această inițiativă include achiziții publice pentru inovare, stabilirea de standarde și lansarea unei Academii de Materiale Avansate împreună cu Institutul European de Inovare și Tehnologie, pentru a se asigura că forța de muncă europeană deține competențele necesare;
  5. crearea unui Consiliu pentru tehnologie pentru materiale avansate care să ofere consiliere cu privire la orientarea acestei inițiative împreună cu statele membre, cu țările asociate la programul Orizont Europa și cu industria.

Un exemplu de material avansat este grafenul. Este cel mai subțire și mai puternic material care depășește cuprul drept conductor de căldură. Este utilizat pentru ecrane TV, calculatoare și telefoane inteligente. Eficiența energetică și noile caracteristici de performanță sunt posibile numai datorită noilor calități de proiectare.

Europa are o poziție puternică în dezvoltarea de materiale avansate, dar inovarea continuă este esențială pentru a asigura suveranitatea tehnologică și autonomia strategică de-a lungul întregului ciclu de viață al materialelor avansate.

 

Informații suplimentare și referințe

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/document/download/0fcf06ea-c242-44a6-b2cb-daed39584996_en

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/document/download/cbd7c840-9c60-4697-a8bc-535a70178f03_en

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/research-area/industrial-research-and-innovation/key-enabling-technologies/chemicals-and-advanced-materials/advanced-materials-industrial-leadership_en

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_1121

 

Urmăriți-ne în fiecare joi pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de Facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună facem tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

Pentru detalii privind activităţile noastre şi serviciile oferite, vă rugăm să trimiteţi mesaj la: imm@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro