28 septembrie 2023 - Integrarea economiei circulare in planurile de actiune pentru clima ale oraselor (continuare)


Fundația Ellen MacArthur și Nordic Sustainability au finalizat, recent, un studiu privind relația critică dintre economia circulară și planurile de acțiune pentru climă de la nivelul orașelor. O prezentare succintă a fost făcută în articolul B2T din data de 21.09.2023. 

Deși integrarea generală a principiilor economiei circulare este redusă, planurile marilor orașe includ măsuri promițătoare mai ales în sectoarele transporturilor, alimentației, mediului construit și bunurilor de larg consum. Următoarele exemple demonstrează domenii unde orașele încep să valorifice oportunitățile circulare și care pot inspira alte orașe să facă același lucru.

Transporturi

Un scenariu circular pentru transportul persoanelor, fie că este în sistem privat sau public, poate reduce cu 70% emisiile globale până în anul 2050.

São Paolo

São Paulo intenționează să înființeze o rețea de partajare a vehiculelor electrice prin stimulente financiare, infrastructură de încărcare și modificarea legislației relevante privind utilizarea terenurilor și construcțiilor. De asemenea, orașul intenționează să stabilească un sistem logistic mai eficient, în parteneriat cu sectorul privat, care să încorporeze o rețea de miniterminale logistice în zonele centrale și în cele cu trafic intens, consolidarea transporturilor de mărfuri și partajarea vehiculelor, precum și rutarea și programarea livrărilor într-un mod mai eficient. Speranța este de a reduce numărul de mijloace de transport de mărfuri aflate în trafic, de a reduce congestionarea și emisiile, de a reduce costurile și de a îmbunătăți mobilitatea și productivitatea în operațiunile logistice.

Seul

Seul intenționează să creeze un sistem de transport rapid cu biciclete, cu „autostrăzi” construite exclusiv pentru ciclism. Modelată după sistemul de transport rapid cu autobuzul, infrastructura va include stații de biciclete, având ca scop creșterea numărului de biciclete publice la aproximativ 40.000 și asigurarea accesului rezidenților la acestea printr-o plimbare de maximum cinci minute.

Mediul construit

Aplicarea unei abordări circulare mediului construit poate conduce la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră determinate de materialele de construcții cu 38%, până în anul 2050.

Barcelona

Barcelona este un oraș compact, cu densitate mare. Își maximizează utilizarea spațiului în timp ce combate efectele schimbărilor climatice prin promovarea acoperișurilor, teraselor și pereților verzi – recunoscând valoarea acestora pentru a produce alimente, a răcori orașul și a-i spori biodiversitatea. Deja a comandat studii privind acoperișurile verzi, a publicat ghiduri și a lansat diverse subvenții guvernamentale. Noile sale măsuri merg mai departe, inclusiv catalogarea acoperișurilor și pereților existenți și potențiali productivi, crearea de linii directoare tehnice pentru clădirile publice și promovarea unor modificări legislative care să permită activitățile agricole pe acoperișurile unei game mai largi de tipuri de clădiri.

Dakar

Dakar își concentrează multe dintre activitățile sale pe generarea de venituri pentru populațiile vulnerabile la efectele schimbărilor climatice prin dezvoltarea infrastructurii verzi, cum ar fi colectarea apei pluviale, drenarea apelor pluviale, dezvoltarea zonelor umede și a spațiilor verzi. Aceste măsuri susțin, de asemenea, reziliența comunității la schimbările climatice.

Alimentație și agricultură

Prin aplicarea principiilor economiei circulare în sectorul agro-alimentar, s-ar putea reduce emisiile cu 49% până în anul 2050.

Quezon

Orașul Quezon din Filipine a înființat un grup de lucru pentru securitatea alimentară, cu scopul de a-și consolida inițiativele în domeniul agriculturii urbane. Un program emblematic este „Bucuria agriculturii urbane”, care sprijină comunitățile să participe la agricultura urbană durabilă prin campanii de conștientizare și pachete de pornire. Grădinile de pe acoperișuri și de pe verticalele clădirilor pot ajuta la răcirea aerului (reducerea necesarului de energie), la reducerea distanțelor „de la fermă la consumator” (și a emisiilor de transport asociate) și la reducerea cantității de deșeuri de bucătărie depozitate, prin compostare (reducerea emisiilor la depozitele de gunoi).

Bunuri de larg consum

Integrarea principiilor economiei circulare în fiecare etapă a sistemului de produse urbane poate nu numai să reducă emisiile, ci și să elimine deșeurile și poluanții care sunt dăunători sănătății umane și naturii, permițând un acces mai larg la produse, printre alte beneficii. De exemplu, înlocuirea recipientelor cosmetice de unică folosință cu un sistem de reumplere și sprijinirea producătorilor și comercianților să adopte un model de afaceri adecvat poate reduce emisiile cu 85% până în anul 2050. 

Salvador

Politica de achiziții publice a orașului Salvador va include criterii care să asigure că ofertanții care au un model de afaceri circular sunt prioritizați în procedurile de achiziții publice. Criteriile sunt: ​​costurile ciclului de viață al materialelor, procentul de materiale/componente biodegradabile, procentul de materiale reciclate sau refolosite și dacă ofertantul a adoptat măsuri de logistică inversă.

Rotterdam

Rotterdam promovează repararea și reutilizarea bunurilor de larg consum și a materialelor de construcție, inclusiv printr-o inițiativă de creare a unui centru de reutilizare în care cetățenii pot da cu împrumut și împrumuta produse.

 

Informații suplimentare și referințe

Integrarea economiei circulare în planurile de acțiune pentru clima ale orașelor - articolul integral: https://ellenmacarthurfoundation.org/articles/the-circular-economy-a-missing-piece-in-city-climate-action-plans

Reteaua globala C40: https://www.c40.org/

Campania „Race to Zero”:  Race To Zero Campaign | UNFCCC

 

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de Facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt compilate sau realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

 

Pentru detalii privind activitățile noastre și serviciile oferite, vă rugăm să trimiteți mesaj la: imm@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro