28 octombrie 2021 - Standardele ISO in atingerea obiectivelor de dezvoltare durabila


Schimbările climatice și degradarea mediului înconjurător sunt amenințări existențiale pentru Europa și întreaga lume. Pactul Verde al Uniunii Europene, ca de altfel Agenda pentru Dezvoltare Durabilă 2030 propusă de ONU, stabilesc obiective care ar putea asigura o economie modernă, competitivă și eficientă din punct de vedere al resurselor.

Contribuția mediului de afaceri este esențială pentru acest demers, iar actualul cadru legislativ european obligă doar anumite companii mari, bănci și companii de asigurare să raporteze anual impactul pe care îl au măsurile de dezvoltare sustenabilă asupra afacerilor lor și, în oglindă, impactul pe care îl au afacerile lor asupra oamenilor și mediului. Acest cadru se găsește în plin proces de revizuire și extindere, având ca termen de lansare sfârșitul anului 2022 și urmând ca noi categorii de firme să intre sub incidența acestei obligații, respectiv întreprinderile mici și mijlocii (IMM) listate. În același timp, în prezent există o presiune crescândă din partea companiilor care raportează aceste informații, asupra IMM-urilor care se găsesc pe lanțul lor valoric, în ce privește introducerea de activități de dezvoltare durabilă.

Colecția de standarde internaționale ISO poate fi o bază solidă pentru schimbarea modelului de afaceri și introducerea măsurilor inovatoare care să contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Cele peste 22.000 de standarde și documente publicate de ISO reprezintă un cadru realizat prin colaborare internațională și tot atâtea ghiduri recunoscute la nivel global. Fiecăruia din cele 17 obiective de dezvoltare durabilă propuse de ONU îi corespunde un număr de standarde ISO care, implementate sau luate ca termen de referință, ar permite oricărei organizații să se alinieze cerințelor, de la sănătate și bunăstare a angajaților, până la consum de energie sau infrastructuri prietenoase cu mediul.

Standardele ISO susțin toți cei trei piloni ai dezvoltării durabile:

Pilonul economic - standardele promovează sustenabilitatea economică prin facilitarea comerțului internațional, îmbunătățirea infrastructurii naționale de calitate a unei țări și trecerea la practici sustenabile în afaceri. Sunt acoperite toate subiectele, de la metode eficiente în agricultură, până la sisteme de management anti-corupție.

Pilonul social – se tratează sustenabilitatea socială prin sprijinirea țărilor și comunităților în îmbunătățirea sănătății și bunăstării cetățenilor lor. Standardele acoperă toate aspectele sociale, de la sistemele de sănătate, la incluziune socială și accesibilitate.

Pilonul de mediu - standardele internaționale ISO promovează durabilitatea mediului, ajutând întreprinderile și țările să își gestioneze impactul asupra mediului. Ele acoperă aspecte cum ar fi implementarea unui sistem de management al mediului, măsurarea și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră sau încurajarea unui consum responsabil.

Broșura „Contributing to the UN Sustainable Development Goals with ISO standards” prezintă o imagine de ansamblu asupra modului în care standardele ISO pot fi utilizate, iar pentru fiecare din cele 17 obiective sunt recomandate standardele cheie.

 

Referințe și informații suplimentare:

Broșura „Contributing to the UN Sustainable Development Goals with ISO standards”: https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/en/PUB100429.pdf

ISO - Organizația Internațională pentru Standardizare: https://www.iso.org/home.html

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de Facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro