28 iulie 2022 - Evaluarea gradului de sustenabilitate al unei întreprinderi (4)


A.SPIRE este o asociație europeană care reprezintă industrii inovatoare de proces, respectiv 20% din totalul sectorului de producție european în ocuparea forței de muncă și cifră de afaceri, precum și peste 180 de părți interesate (stakeholderi) în procesele industriale și de cercetare din peste 20 de țări din toată Europa. A.SPIRE reunește sectoarele cimentului, ceramicii, produselor chimice, ingineriei, mineralelor și minereurilor, metalelor neferoase, celulozei și hârtiei, rafinării materiilor prime, oțelului și apei, multe din acestea fiind sectoare europene în poziții de lider la nivel mondial.

Misiunea A.SPIRE este de a asigura dezvoltarea tehnologiilor și a celor mai bune practici de-a lungul tuturor etapelor de producție existente în lanțul valoric, care să contribuie la o industrie de proces eficientă din punctul de vedere al resurselor.

A.SPIRE gestionează și implementează Parteneriatul Process4Planet (P4Planet). Scopul acestui parteneriat care corespunde perioadei 2021-2027, este de a transforma industriile europene de proces astfel încât să devină circulare și neutre din punct de vedere climatic, la nivelul UE, până în 2050, sporind în același timp competitivitatea lor la scară globală. P4Planet este un parteneriat public-privat european stabilit între A.SPIRE – ca entitate privată – și Comisia Europeană, în contextul programului de finanțare Cluster 4 (Digitalizare, Industrie și Spațiu) al Horizon Europe. Documentul „Process4Planet Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA) 2050” detaliază abordarea unică de colaborare a Parteneriatului pentru a furniza inovarea intersectorială care este esențială pentru aceasta transformare.

Similar P4Planet, în perioada 2014-2020, asociația a gestionat parteneriatul public-privat SPIRE în cadrul programului Orizont 2020, dedicat inovării în materie de eficiență a resurselor și energiei la nivelul industriilor de proces. Scopul SPIRE a fost integrarea, demonstrarea și validarea sistemelor și tehnologiilor capabile să conducă la reducerea intensității energiei fosile și a materiilor prime neregenerabile, primare, în cadrul procesului de producție. Pentru implementarea SPIRE, peste 140 de proiecte au fost finanțate în cadrul parteneriatului, unele dintre ele fiind încă în curs de implementare.

Proiectul STYLE, finalizat, a fost dedicat utilizării de instrumente de evaluare a sustenabilității. Partenerii industriali ai proiectului au asigurat testarea intersectoriala a unui număr limitat de instrumente de evaluare cu potențial de bune practici și studii de caz, cu scopul de a identifica, evalua și promova o colecție adecvată de instrumente (un „set de instrumente”) pentru evaluarea sustenabilității în industriile de proces. Participarea industrială puternică în acest proiect a demonstrat importanța testării instrumentelor în medii și culturi industriale diferite, astfel încât să se permită examinarea riguroasă a utilității instrumentelor și a barierelor/oportunităților pentru o mai mare utilizare, în special de către utilizatorii care nu sunt specialiști în Life Cycle Assessment (LCA).

O recomandare cheie a proiectului STYLE a fost necesitatea dezvoltării unui set de instrumente ideal. Caracteristicile și funcțiile de nivel înalt ale acestui set de instrumente sunt sintetizate în documentul „STYLE Ideal Toolkit Framework”.

Setul ideal de instrumente ar trebui să poată efectua evaluări și transversal în sectoarele industriei de proces SPIRE, pentru proiecte care se încadrează în nivelul de pregătire tehnologică 4-7 (TRL 4-7). Pentru a satisface nevoile diferitelor sectoare și scenarii, setul de instrumente este structurat într-o serie de trei module:

  • o configurație inițială a elementelor definitorii, pentru a stabili scopul și domeniul de aplicare al evaluării;
  • un instrument de screening calitativ integrat pentru a facilita o comparație inițială între soluția tehnologică și o linie de bază;
  • un set de instrumente semi-cantitative pentru a investiga zonele de interes sau care necesită o atenție specială.

Deși setul de instrumente se adresează persoanelor care nu sunt specialiste în sustenabilitate, se recomandă ca să existe atât o variantă destinată experților, cât și una destinată nespecialiștilor, pentru a permite diferite niveluri de acces la date, metodologii de bază și opțiuni de calcul mai complexe. Setul de instrumente ar trebui să poată fi prezentat nespecialiștilor în cel mult o jumătate de zi, iar pe internet ar trebui să fie accesibil un sprijin suplimentar sub formă de forumuri pentru utilizatori.

În toate etapele și pilonii de sustenabilitate, ar trebui adoptată o abordare a ciclului de viață, iar setul de instrumente ar trebui să evidențieze beneficiile sustenabilității, precum și impacturile (de exemplu, valoarea de utilizare sau crearea de locuri de muncă).

Rezultatele proiectului sunt valoroase pentru firmele care intenționează să dezvoltate astfel de seturi de instrumente pentru evaluarea sustenabilității întreprinderilor sau care vor să le îmbunătățească pe cele pe care deja le-au pus pe piață.

 

Informații suplimentare și referințe

Asociația europeană A.SPIRE: https://www.aspire2050.eu/

Proiectul STYLE: https://www.aspire2050.eu/style

STYLE Ideal Toolkit Framework : https://www.aspire2050.eu/sites/default/files/users/user221/STYLE/STYLE-IdealToolkitFramework.pdf

 

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

 

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI. Pentru informații suplimentare ne puteți contact la adresa imm@adrbi.ro

 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro