27 iulie 2023 - Mecanismul de ajustare la frontiera in functie de emisiile de carbon intra in aplicare de la 1.10.2023


Schimbările climatice reprezintă o problemă globală care necesită soluții globale. Pe măsură ce Uniunea Europeană își consolidează planurile ambițioase în domeniul climei, iar în multe țări non-UE politici climatice sunt mai puțin stricte, apare riscul numit "carbon leakage" (relocarea emisiilor de carbon). Această situație apare atunci când companiile cu sediul în UE își mută producția cu emisii ridicate de carbon în afara granițelor UE, în țări cu politici climatice mai puțin stricte decât cele din UE sau când produsele UE sunt înlocuite cu importuri cu emisii mai ridicate de carbon.

Mecanismul UE de ajustare la frontieră în funcție de emisiile de carbon - Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) reprezintă instrumentul principal prin care se va introduce un preț corect pentru carbonul emis în timpul producției de bunuri cu emisii ridicate de carbon care intră în UE, în același timp încurajându-se producția industrială mai curată în țările non-UE. Introducerea treptată a CBAM este aliniată cu eliminarea graduală a alocării de certificate cu titlul gratuit în cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care sprijină decarbonizarea industriei din UE. 

Confirmând că a fost plătit un preț pentru emisiile de carbon încorporate, generate în producția anumitor bunuri importate în UE, CBAM va garanta faptul că prețul carbonului pentru importuri este echivalent cu prețul carbonului pentru producția internă și că obiectivele climatice ale UE nu sunt subminate. CBAM este conceput pentru a fi compatibil cu regulile Organizației Mondiale a Comerțului (OMC).

Regulamentul CBAM a intrat în vigoareoficial în mod oficial la 16 mai 2023. CBAM însuși va fi implementat în faza sa de tranziție începând cu 1 octombrie 2023, iar prima perioadă de raportare pentru importatori se încheie la 31 ianuarie 2024.

Obligațiile de raportare și informațiile solicitate de la importatorii de bunuri CBAM, precum și metodologia provizorie pentru calcularea emisiilor încorporate eliberate în timpul procesului de producție a bunurilor CBAM, vor fi specificate mai detaliat într-un Regulament de punere în aplicare care va fi adoptat de către Comisie după consultarea Comitetului CBAM, alcătuit din experți din statele membre ale UE. La 13 iunie 2023, Comisia Europeană a publicat o primă cerere de feedback privind acest Regulament de punere în aplicare a mecanismului.

În timpul perioadei de tranziție, care durează până la 1 ianuarie 2026, CBAM va fi aplicat inițial pentru importurile anumitor bunuri și precursori selectați, a căror producție este intensivă în carbon și prezintă cel mai mare risc de relocare de carbon: ciment, fier și oțel, aluminiu, îngrășăminte, energie electrică și hidrogen. Importatorii vor raporta emisiile de gaze cu efect de seră (GES) încorporate în importurile lor (emisii directe și indirecte), fără a face însă plăți sau ajustări. În primul an de implementare, companiile vor avea posibilitatea de a raporta în trei moduri:

(a) raportarea completă conform noii metodologii (metoda UE);

(b) raportarea pe baza unor sisteme naționale terțe echivalente;

(c) raportarea pe baza valorilor de referință.

Din 1 ianuarie 2025, va fi acceptată doar metoda UE, iar cerințele de raportare și metodologia pentru calcularea emisiilor încorporate vor fi detaliate în viitorul Regulament de punere în aplicare.

Începând cu 1 ianuarie 2026, sistemul permanent CBAM va fi implementat integral, iar importatorii vor trebui să declare cantitatea de bunuri importate și GES încorporat. Aceștia vor preda apoi numărul corespunzător de certificate CBAM, al căror preț va depinde de prețul mediu săptămânal de licitație al acreditărilor EU ETS. Renunțarea la alocarea gratuită în cadrul EU ETS va coincide cu introducerea treptată a CBAM în perioada 2026-2034.

Înainte ca sistemul definitiv să intre în vigoare, se va efectua o evaluare a funcționării CBAM în timpul perioadei de tranziție. De asemenea, se va analiza posibilitatea includerii în sfera CBAM a altor produse fabricate în sectoare acoperite de EU ETS.

În ansamblu, CBAM are rolul de a proteja obiectivele climatice ale UE și de a promova un preț echitabil al carbonului pentru importuri, asigurând că eforturile de combatere a schimbărilor climatice nu sunt subminate de politici climatice mai puțin stricte din alte țări.

 

Informații suplimentare și referințe

Prezentare CBAM: https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en

Regulamentul CBAM:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2023%3A130%3ATOC 

Intrebări și răspunsuri despre CBAM:

https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2023-07/20230714%20Q%26A%20CBAM_0.pdf

 

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de Facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

 

Pentru detalii privind activitățile noastre și serviciile oferite, vă rugăm să trimiteți mesaj la: imm@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro