27 ianuarie 2022 - Sprijin european pentru solutii inovative din domeniul energiei durabile


EIT InnoEnergy este una din cele nouă comunități tematice care formează Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) și operează în centrul tranziției energetice, construind conexiuni în întreaga lume, reunind inovatori și actori din industrie, antreprenori și investitori, absolvenți și angajatori. Cu un ecosistem de peste 500 de organizații partenere cu precădere în Europa, EIT InnoEnergy dă acces firmelor la o comunitate dinamică și diversă din domeniul energiei durabile, la programe de sprijin și resurse financiare. 

În Europa, există centre regionale și hub-uri ale EIT InnoEnergy care formează comunitatea dedicată adoptării de noi tehnologii de pionierat în domeniul energiei durabile, de la mobilitate la construcții, de la surse regenerabile de energie la stocare mai inteligentă. Lista lor completă si datele de contact se găsesc pe site-ul comunității. În România, EIT InnoEnergy este prezent printr-un consorțiu format din patru organizații partenere: Iceberg Consulting SRL, Green Energy Innovative Biomass Cluster, Repom SRL și PATRES, localizate în Regiunea Centru, și la care au acces organizații din întreaga Românie și din străinătate.

Temele abordate de EIT InnoEnergy sunt în armonie cu obiectivele Uniunii Europene, fiind transpuse cu prioritate în activitățile specifice centrelor și hub-urilor:

 1. Stocarea energiei la scară mare și la scară mică pentru:
 • integrarea energiei regenerabile în rețeaua electrică;
 • activarea unui sistem de distribuție mai bine repartizat și mai receptiv;
 • sprijinirea oportunităților de afaceri pentru noii actori din sistemul energetic.
 1. Eficiența energetică – încurajarea inovării în două domenii care, împreună, reprezintă mai mult de 50% din consumul de energie al UE și cel puțin 33% din emisiile de CO2:
  • eficiența energetică în clădiri;
  • eficiența energetică în industrie.
 2. Energie pentru economia circulară:
 • tehnologii de aprovizionare cu materii prime;
 • tehnologii de conversie a energiei;
 • rețele inteligente pentru transportatorii de energie – logistică, transport și distribuție;
 • rețele termice inteligente;
 • calitatea aerului și durabilitatea surselor de energie convenționale;
 • tehnologii de dezafectare.
 1. Rețele electrice inteligente care să:
 • Permită găzduirea de noi servicii, tehnologii și modele de afaceri;
 • Activeze capacității de informare, comunicare și analiză la scară largă;
 • Îmbunătățească securitatea cibernetică și protecția infrastructurii critice.
 1. Energii regenerabile care să contribuie la:
 • îmbunătățirea producției, penetrării și rentabilizării energiei regenerabile;
 • continuarea dezvoltării tuturor formelor de tehnologie solară;
 • îmbunătățirea fiabilității, acurateței și integrării surselor eolieneonshore și offshore;
 • sporirea performanței, duratei de viață și scalabilității puterii valurilor.
 1. Facilitați nucleare:
 • materiale și procese avansate pentru sursele nucleare și regenerabile;
 • eficiență energetică în sectoarele industriale și de producție;
 • sisteme de instrumentare, măsurare și control pentru energia nucleară.
 1. Energie pentru sectorul transporturilor și mobilității; temele de interes pentru EIT InnoEnergy sunt în prezent:
 • Sistem de propulsie cu emisii zero, inclusiv, de exemplu, tehnologie avansată a bateriei cu densitate de energie mai mare pentru autoturisme; hidrogen ca bază pentru pile de combustie sau motor cu ardere internă; sisteme e-drive. Tehnologia din acest domeniu de interes este deja adaptată pieței și are un impact direct asupra emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizarea materiilor prime și eficienței energetice. Ca efect secundar, îmbunătățește sănătatea publică și disponibilitatea sistemelor de transport.
 • Tehnologie de conducere autonomă, inclusiv software avansat, senzori și alte componente electronice cum ar fi sistemele LIDAR, algoritmi pentru vehiculele de transport marfă ca soluție all-in-one. În acest domeniu de interes sunt avute în vedere proiecte de afaceri ample, marcate însă de incertitudinea pe termen lung. O mișcare optimizată a vehiculelor ar putea îmbunătăți, totuși, mai multe dimensiuni: emisii mai scăzute, trafic mai sigur, precum și o mai bună accesibilitate și disponibilitate pentru oameni. Robotaxi-urile ar putea reprezenta până la 20% din vehiculele din orașele europene.
 • Concepte inovative de transport, inclusiv soluții de eficientizare a mișcării persoanelor și a mărfurilor de la un hub de transport la o destinație finală (micromobilitate), cum ar fi, de exemplu, noul șasiu electronic rulant.
 • Infrastructură de furnizare a energiei, inclusiv stații de încărcare pentru vehicule electrice durabile și eficiente și/sau infrastructură cu hidrogen. O infrastructură mai bună, care este bine integrată cu alte sectoare, va permite transportul și mobilitatea durabile în Europa, are, de asemenea, un impact pozitiv asupra spațiului și disponibilității.
 • Noi servicii de mobilitate pentru navetă/transfer, inclusiv îmbunătățireaalgoritmului și calculului de rută pentru serviciile de transfer sau furnizarea de servicii de agregare a modurilor de transport. Pentru clientul final, valoarea va fi creată prin acces fără întreruperi, informații în timp real, plată și servicii. Optimizarea utilizării diverselor moduri de transport poate avea implicații puternice pentru toate obiectivele de dezvoltare durabilă. Piața europeană aferentă mobilității-ca-serviciu (MaaS) este estimată la o valoare cuprinsă între 180 și 380 de milioane EUR până în 2023.

Activitățile EIT InnoEnergyacoperă interesele întregului lanț valoric al sectorului energetic și cuprind:

 • Catalizarea relațiilor cu un ecosistem de peste 500 de parteneri industriali, educaționali, investiționali, comerciali etc. din Europa și de la nivel global;
 • Facilitarea accesului la suport, inclusiv financiar, a proiectelor inovative;
 • Sprijinirea pătrunderii pe piață a produselor și serviciilor inovative și viabile;
 • Activitățieducaționaleși de instruire: studenții și cursanții au acces la șapte programe de master la 18 universități tehnice și școli de afaceri de top, precum și la cursuri online și mixte;
 • Centru de resurse privind tehnologiile energetice, tendințele și provocările din acest domeniu.

 

Referințe și informații suplimentare:

EIT InnoEnergy: https://www.innoenergy.com/

EIT InnoEnergyîn România: https://www.iceberg.ro/innoenergy/

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de facebook al ADRBI sau pe e-mail.

 

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro