26 august 2021 - Innovation Fund finanteaza 32 de proiecte europene pentru decarbonizarea economiei


Innovation Fund este unul din cele mai ample programe din lume pentru finanțarea tehnologiilor inovative care să contribuie la decarbonizarea economiei.

Pentru prima dată de la crearea fondului, acesta va investi 118 milioane de euro în 32 de proiecte la scară redusă, inovative, localizate în 14 state membre ale Uniunii Europene, în Norvegia și Islanda, care au fost selectate pentru finanţare.  Evaluarea proiectelor a fost făcută de către experți independenți care au luat în considerare capacitatea acestora de a reduce emisiile cu efect de seră prin comparație cu tehnologiile convenționale, nivelul de inovare față de ultima generație a respectivelor tehnologii, maturitatea proiectelor, precum și raportul cost-eficiență. Rata de succes a proiectelor depuse a fost de 18%.

Proiectele selectate vor introduce tehnologii cu emisii scăzute de dioxid de carbon cu aplicabilitate în sectoare industriale și energetice considerate prioritare pentru decarbonizarea economiei europene, cum ar fi agricultura, industria alimentară, transporturi maritime sau terestre, depozitare, industria energiei şi construcții:

  • industria celulozei și hârtiei, a fierului și oţelului, a materialelor ceramice, sticlei și materialelor de construcții, a metalelor neferoase sau a materialelor plastice;
  • producția de hidrogen;
  • biocombustibili și biorafinării;
  • stocarea energiei;
  • energie regenerabilă din surse geotermale, eoliene și solare.

Cele 32 de proiecte se găsesc în etapa de pregătire a contractelor de grant, iar prezentările lor succinte pot constitui o sursă de informaţii privind nivelul actual al tehnologiilor inovative disruptive.

 

Referințe și informații suplimentare:

Innovation Fund https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en

Lista proiectelor la scară-redusă finanțate: https://ec.europa.eu/clima/sites/default/files/innovation-fund/202107_if-ssc_list_of_pre-selected_projects_en.pdf

 

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Pentru abonare la materialele elaborate în timpul campaniei şi informaţii suplimentare, rugăm trimiteţi un mesaj la adresa: cristina.roua@adrbi.ro.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistenţă şi Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro