25 noiembrie 2021 - Taxonomia UE pentru activitati sustenabile


Ce este taxonomia

Taxonomia UE este un sistem de clasificare, care stabilește o listă de activități economice sustenabile din punct de vedere ecologic. Intensificarea investițiilor durabile în UE și punerea în aplicare a Pactului ecologic european vor putea fi sprijinite de taxonomie. Companiile, investitorii și factorii de decizie politici ar fi sprijiniți de un cadru de definiții adecvat, pentru care activitățile economice pot fi considerate sustenabile din punct de vedere ecologic.

De ce este necesară taxonomia

Pentru a îndeplini obiectivele UE în materie de climă și energie pentru 2030, este vital ca investițiile să fie direcționate către proiecte și activități sustenabile. Actuala situație globală a întărit nevoia de a redirecționa banii către proiecte durabile pentru a face economiile, întreprinderile și societățile, în special sistemele de sănătate, mai rezistente la diverse șocuri climatice și de mediu.

Pentru a realiza acest lucru, este nevoie de un limbaj comun și de o definiție clară a ceea ce este „sustenabil”, de o clasificare a activităților economice durabile și un plan de acțiune privind finanțarea creșterii sustenabile, cu alte cuvinte de o „taxonomie a UE”.

Regulamentul taxonomiei și acte delegate

Regulamentul taxonomiei a intrat în vigoare în iulie 2020. Acesta pune bazele taxonomiei UE prin stabilirea unor condiții generale pe care trebuie să le îndeplinească o activitate economică pentru a fi calificată drept sustenabilă din punct de vedere ecologic, în vederea atingerii următoarelor obiective de mediu:

  • atenuarea schimbărilor climatice
  • adaptarea la schimbările climatice
  • utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și marine
  • tranziția către o economie circulară
  • prevenirea și controlul poluării
  • protecția și restaurarea biodiversității și a ecosistemelor

În conformitate cu Regulamentul taxonomiei, Comisia Europeană a elaborat o listă a activităților durabile din punct de vedere ecologic prin definirea unor criterii tehnice de screening pentru fiecare obiectiv de mediu și prin acte delegate. Până în prezent au fost adoptate două acte delegate pentru a fi examinate de către co-legislatori .

Un prim act delegat privind activitățile sustenabile pentru adaptarea la schimbările climatice și obiectivele de atenuare și actul delegat care completează Regulamentul taxonomiei au fost adoptate de CE în vara anului 2021. Cel de completare a regulamentului specifică conținutul, metodologia și prezentarea informațiilor care trebuie prezentate de întreprinderile financiare și non-financiare cu privire la proporția activităților economice durabile din punct de vedere ecologic în activitățile lor de afaceri, de investiții sau de creditare.

Un al doilea act delegat pentru obiectivele rămase va fi publicat în anul 2022.

Taxonomy compass”

CE a creat un instrument IT – Busola taxonomiei – care va facilita utilizarea taxonomiei, permițând utilizatorilor să navigheze cu ușurință prin conținutul acesteia.

Platforma privind finanțarea sustenabilă

Dezvoltarea taxonomiei UE se bazează pe contribuții extinse din partea experților din întreaga economie și societatea civilă. Prin intermediul Platformei privind finanțările sustenabile, un grup permanent de experți consiliază Comisia Europeană cu privire la dezvoltarea în continuare a taxonomiei UE, îmbunătățirea gradului de utilizare a acesteia și de extindere către obiective sociale, activități care dăunează semnificativ mediului sau activități care sunt neutre față de mediu.

 

Informații suplimentare și referințe

https://ec.europa.eu/info/law/sustainable-finance-taxonomy-regulation-eu-2020-852/amending-and-supplementary-acts/implementing-and-delegated-acts_ro

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=RO

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/DOC/?uri=PI_COM:C(2021)2800&from=EN

https://ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/overview-sustainable-finance/platform-sustainable-finance_ro

 

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro