25 martie 2021 - „Nivel(uri)” – constructii noi sau existente sustenabile


Sectorul construcțiilor este unul din domeniile cele mai consumatoare de resurse din Europa. Luând în considerație întregul ciclu de viață al unei construcții, acest sector este responsabil pentru consumul a aproximativ jumătate din toate materialele produse de industria extractivă, aproximativ jumătate din totalul energiei și o treime din apa, precum și pentru o treime din deșeurile generate.

„Nivel(uri)” [Level(s)] este denumirea noului cadru european de evaluare și raportare în materie de sustenabilitate a construcțiilor, pe tot parcursul ciclului lor de viață. Practic integrează construcțiile în economia circulară. 

Inițiativa utilizează actualele standarde și, prin indicatorii pe care îi propune, stabilește un cadru comun care poate fi aplicat în mod direct în proiectarea și realizarea construcțiilor, în dezvoltarea planurilor de investiții multianuale sau ca bază pentru politici sau inițiative de afaceri care trebuie să includă o abordare circulară a construcțiilor, pe toată durata lor de viață.

Fiecare din cei 16 indicatori este astfel gândit încât să lege impactul individual al unei construcții, de prioritățile de sustenabilitate de la nivel european. Indicatorii sunt structurați în şase macro-obiective principale pentru sectorul construcțiilor: emisii poluante pentru aer și gaze cu efect de seră, consumul eficient de resurse, consumul de apă, sănătate și confort, reziliență și adaptare, cost și valoare. Altfel, „Nivel(uri)” permite utilizatorilor să se concentreze pe un număr rezonabil de concepte sau indicatori esențiali care contribuie la atingerea obiectivelor de mediu europene și naționale. 

După ce au fost dezvoltate de Centrul pentru Cercetare Comună (Joint Research Centre) și testate timp de doi ani, toate manualele tehnice necesare pentru aplicarea cadrului „Nivel(uri)”, precum și un ghid de utilizare, sunt disponibile profesioniștilor și publicului larg.

 

Informații suplimentare:

Prezentarea generală a cadrului: https://ec.europa.eu/environment/topics/circular-economy/levels_en

„Nivel(uri)” [Level(s)]: https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau//product-groups/412/home

 

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM” și facebook a ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Pentru abonare la materialele elaborate în timpul campaniei şi informaţii suplimentare, rugăm trimiteţi un mesaj la adresa: cristina.roua@adrbi.ro.

 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro