25 mai 2023 - Firmele au la dispozitie un nou cadru pentru evaluarea impactului asupra biodiversitatii


Într-o lume în care schimbările climatice și pierderea biodiversității devin tot mai presante, companiile sunt chemate să joace un rol crucial în abordarea acestor provocări. În acest context, Science Based Targets Network (SBTN) oferă instrumente valoroase pentru a ajuta companiile să își asume responsabilitatea și să acționeze în mod conștient.

SBTN este o inițiativă globală care ajută companiile să își stabilească și să atingă „obiective de sustenabilitate bazate pe date științifice”. Prin colaborarea cu diverse organizații și experți în domeniul sustenabilității, SBTN oferă o serie de resurse și instrumente care permit companiilor să își măsoare impactul asupra mediului și să urmărească progresul către atingerea obiectivelor lor. Aceste obiective sunt bazate pe cele mai recente cercetări științifice și sunt menite să ajute companiile să își alinieze operațiunile la obiectivele globale de dezvoltare durabilă.

Accentul SBTN se pune,în primul rând pe biodiversitate, care cuprinde toate speciile Pământului, informațiile lor genetice și ecosistemele pe care le formează. Biodiversitatea este esențială, deoarece oamenii depind de ecosisteme sănătoase pentru o serie de necesități, inclusiv stabilizarea climei, furnizarea de hrană și apă curată, purificarea aerului, furnizarea de materii prime și protejarea coastelor. Cu toate acestea, activitățile de afaceri contribuie adesea la pierderea biodiversității prin acțiuni precum schimbarea modului în care sunt exploatate pământul, apa dulce și oceanul, resursele, contribuind la schimbările climatice, poluare și răspândirea speciilor invazive.

Pentru a combate acest lucru, SBTN a dezvoltat un cadru care per mite întreprinderilor să-și evalueze impactul asupra biodiversității folosind „obiective bazate pe date științifice” și să se concentreze în special pe modul în care contribuie la degradarea terenurilor și la utilizarea și poluarea apelor dulci. Organizația lucrează, de asemenea, la sisteme de raportare pentru oceane și diversitatea speciilor, urmeazăsă fie lansate în viitorul apropiat. Ca parte a acestui cadru, peste 2.600 de companii își raportează deja emisiile de carbon folosind „obiective bazate pe date științifice”.

Raportarea impactului asupra biodiversității este mai complexă decât raportarea impactului asupra climei, datorită varietății de metrici și surse de date implicate în biodiversitate. Prin urmare, companiile vor avea impacturi și ținte diferite în funcție de natura afacerii lor. Vor exista ținte separate pentru utilizarea apelor dulci, poluare, schimbarea utilizării terenurilor, schimbările climatice etc.

Este important de remarcat faptul că acest cadru este în proces de dezvoltare și nu este de așteptat să fie finalizat până în 2025. Peste 100 de companii au fost implicate în dezvoltarea sa. SBTN oferă companiilor îndrumare cu privire la modul de stabilire a obiectivelor bazate pe știință și colaborează în acest sens cu Taskforce on Nature-Related Financial Disclosures, care creează un cadru pentru gestionarea impactului și publicarea rezultatelor de impact.

În plus, SBTN oferă o platformă pentru colaborare și networking, permițând companiilor să învețe una de la cealaltă, să împărtășească cele mai bune practici și să colaboreze la identificarea de soluții la provocările comune. De asemenea, companiile care își stabilesc și ating obiective bazate pe știință pot primi recunoaștere din partea SBTN, ceea ce poate ajuta la îmbunătățirea reputației lor și la demonstrarea angajamentului lor față de sustenabilitate.

 

Detalii despre misiunea și activitățile SBTN:

Rețeaua Science Based Targets (SBTN) este o inițiativă globală care ajută companiile să stabilească și să atingă obiectivele de sustenabilitate bazate pe date științifice. Este o colaborare a organizațiilor membre pentru a oferi companiilor instrumentele și îndrumările de care au nevoie pentru a stabili aceste obiective. SBTN sprijină companiile în mai multe moduri:

  1. Îndrumare și instrumente: SBTN oferă o varietate de resurse pentru a ajuta companiile să înțeleagă și să implementeze obiective bazate pe date științifice. Acest lucru include documente de îndrumare, studii de caz și instrumente care pot ajuta companiile să măsoare impactul lor asupra mediului și să urmărească progresul către obiectivele lor.
  2. Colaborare și networking: SBTN adună un grup divers de companii, organizații și experți în domeniul sustenabilității. Acest lucru permite companiilor să învețe una de la cealaltă, să împărtășească cele mai bune practici și să colaboreze la identificarea de soluții la provocările comune.
  3. Recunoaștere și advocacy: companiile care stabilesc și ating obiective bazate pe date științifice pot primi recunoaștere din partea SBTN. Acest lucru poate ajuta la îmbunătățirea reputației lor și la demonstrarea angajamentului lor față de sustenabilitate. SBTN militează și pentru politici și practici care sprijină adoptarea obiectivelor bazate pe date științifice.
  4. Asistență tehnică: SBTN oferă asistență tehnică companiilor care lucrează pentru a stabili și a atinge obiective bazate pe date științifice. Acest lucru poate include sprijin în analiza datelor, stabilirea obiectivelor și dezvoltarea strategiei.

Prin furnizarea acestor resurse și sprijin, SBTN sprijină companiile să reducă impactul lor asupra mediului, să contribuie la atingerea obiectivelor globale de sustenabilitate și să creeze un viitor mai durabil.

 

Informații suplimentare și referințe

Science Based Targets Network (SBTN): https://sciencebasedtargetsnetwork.org/

Taskforce on Nature-Related Financial Disclosures: https://tnfd.global/

  

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de Facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

 

Pentru detalii privind activitățile noastre și serviciile oferite, vă rugăm să trimiteți mesaj la: imm@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro