25 ianuarie 2024 - Turismul sustenabil este finantat de Uniunea Europeana


Recent a fost lansat un apel pentru propuneri de proiecte în domeniul turismului, în cadrul Programului Pieței Unice (SMP) COSME, sub tema Competitivitatea întreprinderilor și IMM-urilor (Competitiveness of Enterprises and SMEs):  SMP-COSME-2023-TOURSME — Tranziția către un ecosistem mai durabil și rezilient – sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii din turism.

Apelul este gestionat de Agenția Executivă pentru Inovare și Întreprinderi Mici și Mijlocii (EISMEA).

Solicitanţii nu pot depune mai mult de o propunere în cadrul acestui apel, iar participarea la mai multe propuneri nu este permisă.

Context

Turismul reprezintă unul dintre ecosistemele cheie ale economiei europene, având un impact tot mai mare asupra creșterii economice, dezvoltării regionale și ocupării forței de muncă în Uniunea Europeană. Ecosistemul turistic al UE se confruntă cu provocări comune altor ecosisteme care vor influența dezvoltarea sa în anii următori. Reziliența, durabilitatea, digitalizarea și inovarea, inclusiv adoptarea de noi modele de afaceri, au fost identificate ca fiind unele dintre aceste provocări, dar și factori -heie de succes pentru viitorul ecosistemului turistic.

Măsurile, acțiunile și programele destinate sprijinirii creșterii rezilienței, durabilității și digitalizării ecosistemului turistic trebuie să ia în considerare natura lor transversală și interdependențele dintre turism și o serie de alte ecosisteme, cum ar fi transportul, industriile culturale și creative, agricultura, pescuitul, sportul, construcțiile, textilele și industria mobilei.

Pentru micro-întreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), perspectiva de a-și transforma sau adapta modelele de afaceri pentru a deveni mai reziliente, mai verzi, mai digitale, mai competitive și mai incluzive poate fi provocatoare, în ciuda beneficiilor așteptate în cadrul pieței unice și la nivel global.

Pentru a aborda aceste provocări, parteneriatele cu experți, centre de inovare, întreprinderi din sub-sectoare similare sau diferite și centre de formare, în funcție de nevoile specifice, pot contribui semnificativ la dezvoltarea afacerilor IMM-urilor.

Obiectivele apelului

Obiectivul general al acestui apel pentru propuneri este de a îmbunătăți competitivitatea ecosistemului turistic, în special a IMM-urilor din acest domeniu. Scopul este de a sprijini IMM-urile pentru a deveni mai reziliente, construind capacitatea acestora de a realiza cu succes tranziția dublă către practici mai durabile, digitale și competitive.

Obiectivele specifice ale acestui apel pentru propuneri sunt:

 1. Colectarea de bune practici referitoare la schimbările relevante în ceea ce privește reziliența, digitalizarea și durabilitatea în cadrul IMM-urilor din ecosistemul turistic, cu scopul de a le disemina, inclusiv în rândul IMM-urilor din domeniul turismului.
 2. Organizarea de sesiuni de formare specifice pentru părțile interesate cheie din turism privind creșterea rezilienței, durabilității (în aspectele sale de mediu, social și economic), precum și digitalizarea ca facilitator pentru durabilitate. Scopul acestor sesiuni de formare este de a permite acestor părți interesate cheie să acționeze ca multiplicatori, devenind formatori și transferând cunoștințele în ecosistemele locale, cu scopul de a ajunge la un număr mare de IMM-uri din turism.
 3. Furnizarea de instruire personalizată pentru IMM-uri din domeniul turismului pentru a-și crește reziliența, durabilitatea (în aspectele sale de mediu, social și economic), precum și nivelul de digitalizare, în special în ceea ce privește instrumentele și strategiile de management pentru creșterea durabilității, consultanță privind certificarea și finanțarea disponibilă care contribuie la aceste obiective.
 4. Sprijinirea IMM-urilor din ecosistemul turistic pentru a dezvolta și implementa noi strategii de afaceri, noi produse și abordări intersectoriale care promovează și sporesc practicile reziliente în activitățile lor curente.

Teme și priorități

Acțiunile propuse în cadrul acestui apel trebuie să promoveze următoarele teme (lista nu este exhaustivă):

 • Promovarea diversificării în oferta turistică prin:
 • Implementarea de modele de afaceri diversificate;
 • Abordarea sezonalității și a fluctuațiilor în fluxurile sezoniere de turiști, fie pe tot parcursul anului, fie pe întreg teritoriul;
 • Orientarea către diferite segmente de piață, cum ar fi tipurile de clienți, originea clienților și sursele de venit;
 • Colaborarea cu o varietate sporită de furnizori.
 • Încurajarea experiențelor de turism regenerativ care respectă autenticitatea ofertei locale de turism, contribuind în același timp la bunăstarea comunităților gazdă și promovând turismul cultural care cuprinde atât patrimoniul cultural tangibil, cât și cel intangibil.
 • Sprijinirea regiunilor îndepărtate și rurale din UE, cu provocările specifice.

Activitățile care pot fi finanțate

Acțiunile propuse trebuie să contribuie la tranziția ecosistemului turistic european, oferind atât suport direct, cât și suport indirect, fie prin consultanță, fie financiar.

 1. Colectarea de bune practici și sensibilizarea cu privire la schimbările relevante în ceea ce privește reziliența, digitalizarea și durabilitatea în rândul IMM-urilor din ecosistemul turistic.
 2. Dezvoltarea capacităților pentru părțile interesate cheie din turism (formarea formatorilor), cum ar fi asociațiile de afaceri, organizațiile de gestionare a destinațiilor și autoritățile publice, pentru a continua conștientizarea și diseminarea cunoștințelor în ecosistemele turistice (activități de "formare a formatorilor").
 3. Consilierea și activitățile personalizate de consultanță, precum și suportul tehnic pentru un număr cât mai mare de IMM-uri din anumite sub-sectoare turistice, în funcție de nevoile lor, și din cât mai multe regiuni geografice. Aceste activități includ consultanță în domeniul managementului privind măsurile durabile, alfabetizarea digitală sau implementarea de soluții dovedite eficiente pentru tranziția turismului UE (de exemplu, certificarea Ecolabel/EMAS).
 4. Schemă de sprijin direct pentru IMM-uri din domeniul turismului pentru dezvoltarea de noi modele de afaceri, proiecte care creează/promovează noi produse și cooperare intersectorială, având ca scop proiecte care pot crește reziliența și dezvolta oferta turistică cu alte ecosisteme (cultură, agroalimentar, construcții, economie socială și de proximitate, textile, doar pentru a enumera câteva).

Aspecte financiare:

Bugetul disponibil al apelului de proiecte este de 8.500.000 euro și se așteaptă să fie finanțate 4 proiecte. Grantul maxim acordat poate fi între 1.700.000 și 2.125.000 euro per proiect.

Participanți eligibili și consorții

Pentru a fi eligibili, solicitanții (beneficiari și entități afiliate) trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să fie entități juridice (organizații publice sau private);
 • să fie înființate într-una dintre țările eligibile, respectiv: Statele Membre ale UE (inclusiv țările și teritoriile de peste mări) sau țări non-UE (țările SEE și țările asociate la Programul Pieței Unice)

Propunerile trebuie să fie depuse de un consorțiu de solicitanți (beneficiari; nu entități afiliate), care respectă următoarele condiții:

 • minimum cinci (5) și maximum opt (8) entități independente din minimum trei (3) țări diferite eligibile;
 • minimum două (2) organizații de susținere a afacerilor din două (2) țări diferite eligibile;
 • minimum două (2) organizații de gestionare a destinațiilor din două (2) țări diferite eligibile;
 • minimum o (1) instituție de formare cu funcția principală de formare sau cercetare, cum ar fi o instituție de învățământ, universitate, centru de formare sau centru de cercetare.

Durata proiectelor: între 30 și 36 de luni.   

Termenul pentru depunerea proiectelor: 21 februarie 2024, ora 17:00 CET

Informații suplimentare și referințe

Transitioning to a more sustainable and resilient ecosystem – empowering tourism SMEs (SMP-COS: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2023-toursme-01

Urmăriți-ne în fiecare joi pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe pagina de Facebook a ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

 

Pentru detalii privind activitățile noastre și serviciile oferite, vă rugăm să trimiteți mesaj la: imm@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro