25 februarie 2021 - Trecerea la o industrie europeana sustenabila a inceput


Industria și întreprinderile europene sunt deja în procesul de schimbare pe care Comisia Europeană îl va accelera și susține în perioada 2021-2027 și ulterior, astfel încât să se atingă neutralitatea climatică până în 2050. În ultimele două decenii, întregul cadru de referință pentru activitatea unei companii s-a modificat progresiv pentru a face loc unei integrări din ce în ce mai substanțiale între industrie, mediu înconjurător, climă, politicile energetice, echitate socială și cetățean. Obiectivul UE este ca această transformare structurală să asigure creșterea sustenabilă, pe principii regenerative, inovarea și crearea de locuri de muncă, iar Strategia Industrială este pilonul acestei politici.

Sustenabilitatea și economia circulară sunt abordate printr-o agendă ambițioasă care urmărește ca produsele și materialele componente să își păstreze valoarea un timp cât mai îndelungat posibil, cu beneficii economice majore prin reducerea consumului de resurse naturale. Pe lângă acțiunile care se adresează întregului mediu de afaceri, Comisia tratează cele mai expuse sectoare industriale în mod distinct. 

Spre exemplu, legislația privind eco-designul și etichetarea energetică s-a dovedit și va rămâne un instrument foarte eficient pentru îmbunătățirea eficienței energetice a produselor, reușind să elimine de pe piață produsele cele mai puțin performante și să determine o economie anuală de circa 800 Terra-watt-oră la nivelul UE. Eco-designul stabilește un minim de standarde pentru eficiența energetică a unor produse cum ar fi aparatele electro-casnice, tehnologiile informaționale și de comunicații. 

Inițiativele sectoriale reglementează deja domenii care afectează în mod constant mediul, cum ar fi industria materialelor plastice pentru care s-a înființat Alianța pentru Materiale Plastice Circulare, formată din reprezentanți ai mediului de afaceri, ai cercurilor știinţifice și ai autorităților publice, pentru a putea acoperi în întregime lanțuri valorice și pentru a crea premisele pentru utilizarea a 10 mil. tone de  materiale plastice reciclate până în anul 2025. Similar, în domeniile textilelor și construcțiilor sustenabile, cadrul legislativ deja asigură abordarea lor circulară.

Cum toate strategiile Uniunii Europene sunt în curs de ajustare pentru a răspunde ambițioaselor obiective europene în materie de sustenabilitate și, în același timp, pentru a asigura redresarea economică în contextul pandemiei de COVID-19, cadrul legislativ privind industria europeană și economia circulară se va extinde cu noi măsuri și noi sectoare.

 

Informații suplimentare:

Eco-design si etichetare energetică:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0125

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-products/list-regulations-product-groups-energy-efficient-products_en?redir=1

 

Alianța pentru Materiale Plastice Circulare:

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/circular-plastics-alliance_en

Strategia europeană în sectorul textilelor:

https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/textiles_en

Strategia europeană în domeniul construcțiilor sustenabile:

https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/built-environment_en

 

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM” și facebook a ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Pentru abonare la materialele elaborate în timpul campaniei şi informaţii suplimentare, rugăm trimiteți un mesaj la adresa: cristina.roua@adrbi.ro

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro