25 august 2022 - Evaluarea gradului de sustenabilitate al unei intreprinderi (8)


SDG Impact Assessment Tool (Instrumentul de evaluare a impactului asupra Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite) este un instrument dezvoltat de Centrul pentru Dezvoltare Durabilă Gothenburg al Universității Tehnice Chalmers din Gothenburg și Universității Gothenburg, în colaborare cu rețeaua ONU pentru Soluții de Dezvoltare Durabilă din Nordul Europei (SDSN Northern Europe) și Mistra Carbon Exit.

Agenda 2030 a Națiunilor Unite, cu cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) și 169 de ținte, solicită o transformare durabilă a societăților de pe tot globul. Este unul dintre cele mai ambițioase și importante acorduri globale din istoria recentă. Scopul este ca toate țările ONU să implementeze ODD și țintele acestora și, astfel, să obțină un viitor mai durabil pentru întreaga omenire. Deși ODD ar trebui implementate de națiuni, ele reprezintă, de asemenea, un cadru în raport cu care poate fi evaluată orice activitate. Tranziția la dezvoltarea durabilă și implementarea ODD pot fi dificile, deoarece cuprind și implică aproape toate aspectele societății umane. Mai mult, cunoștințele noastre despre societatea umană, mediul și sistemele pământului cresc continuu.

O evaluare a impactului asupra ODD depinde de nivelul de cunoștințe și de ambiția fiecărei organizații, fie ea companie sau non-profit. Prin urmare, evaluarea este în mod inerent subiectivă și ar trebui să fie revizuită continuu. Totuși, atunci când se realizează evaluarea modului în care o activitate, întreaga organizație sau o inovație afectează ODD, utilizatorul învață mai multe despre Agenda 2030 și despre oportunitățile și dificultățile implementării ODD.

Instrumentul de evaluare a impactului SDG este un ghid gratuit de învățare online, care prelucrează și integrează rezultatele unei autoevaluări a modului în care o activitate, organizație sau inovație afectează ODD. Acesta își propune să stimuleze utilizatorul să înțeleagă mai bine complexitatea dezvoltării durabile și diferitele aspecte ale ODD. La final, utilizatorul va deține mai multe informații pentru a-și prioritiza acțiunile viitoare.

Acest instrument este dezvoltat pentru a fi folosit de companii, instituții guvernamentale, organizații ale societății civile, cercetători, profesori sau de oricine dorește să afle mai multe despre impactul propriei activități asupra ODD.

Cum se face o evaluare a impactului SDG

Evaluarea este structurată în cinci etape. Metoda oferă o oportunitate pentru o abordare sistematică a modului în care activitatea utilizatorului se raportează la ODD, asigurându-se că toate aspectele sustenabilității sunt acoperite și evaluate.

1. Mobilizarea echipei. Cele 17 ODD acoperă o gamă largă de subiecte. Este recomandat ca evaluarea să se realizeze în echipa și/sau cu colaboratorii relevanți. Discuțiile vor ajuta la perceperea complexității dezvoltării durabile și la obținerea unor noi perspective.

2. Definirea cadrului de evaluare. Stabilirea cadrului și contextului relevant pentru evaluarea „impactului”, încadrarea și domeniul de aplicare a instrumentului. Raportarea se va face la lanțul valoric, conceptul de ciclu de viață și la cauzalitate.

3. Sortarea ODD relevante. Evaluarea în ordine, de la SDG 1 până la 17 nu este întotdeauna recomandată. O abordare mai practică este de a aborda ODD în funcție de relevanța lor pentru activitatea utilizatorului.

4. Evaluarea impactului. Evaluarea se face pentru fiecare ODD. Instrumentul oferă o scurtă introducere a fiecărui ODD și a obiectivelor sale. Fiecare ODD este evaluat în funcție de următoarele categorii:

  • Direct pozitiv
  • Pozitiv indirect
  • Fara impact
  • Negativ direct
  • Negativ indirect
  • Sunt necesare mai multe cunoștințe

Categoriile „direct pozitiv” sau „direct negativ” sunt definite ca impacturi imediate, în timp ce „indirect pozitiv” sau „indirect negativ” sunt impacturi care ar putea apărea ca efecte secundare ale activității. „Este nevoie de mai multe cunoștințe” se refera la o baza de cunoștințe prea incertă pentru a putea fi evaluată.

5. Strategia de viitor. Pe baza rezultatului evaluării, se pot formula acțiuni pentru a atenua compromisurile (impacturi negative), pentru a sprijini sinergii suplimentare și beneficii potențiale (impacturi pozitive) și/sau pentru a compensa lacunele de cunoștințe.

Toate datele conectate la evaluările de impact ODD sunt stocate criptat pe serverele Microsoft Azure ale Centrului pentru Dezvoltare Durabilă Gothenburg. Dacă un cont de utilizator este șters, datele devin anonime și nu mai pot fi preluate.

 

Informații suplimentare și referințe

SDG Impact Assessment Tool: https://sdgimpactassessmenttool.org/en-gb

Centrul pentru Dezvoltare Durabila Gothenburg: https://gmv.gu.se

SDSN Northern Europe: https://unsdsn-ne.org

 

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de facebook al ADRBI sau pe e-mail.

 

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

 

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI. Pentru informații suplimentare ne puteți contact la adresa imm@adrbi.ro

 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro