24 iunie 2021 - Modele de afaceri mai sustenabile in sectorul constructiilor (3)


Sustenabilitatea în dezvoltarea de construcții este un subiect vast și complex care trebuie luat în considerație de la primele etape, deoarece potențialul pentru impactul negativ asupra mediului, mai ales, dar și social, este semnificativ. Pentru firmele de arhitectură și inginerie în construcții, conexarea modelelor de afaceri cu obiectivele de sustenabilitate reprezintă un parcurs sigur pentru a obține înalte standarde de performanță socială și de mediu.

În ceea ce privește performanțele de mediu, rolul arhitecților, proiectanților, consultanților tehnici etc. în sectorul construcțiilor este esențial pentru elaborarea de soluții circulare care să asigure reducerea amprentei ecologice a construcțiilor noi sau a celor reabilitate, având ocazia să planifice în mod direct și să evalueze nivelul de circularitate pentru întregul ciclu de viață al unei investiții. Utilizarea datelor, statisticilor, a automatizării sau a noilor tehnologii specifice etapei de proiectare permite firmelor să adopte și să implementeze obiectivele de dezvoltare durabilă, nu numai pe întregul proces de proiectare, ci și pentru execuție, operare și final de viață.

Etapa de proiectare trebuie, de asemenea, să încorporeze încă de la început alte discipline care să asigure un proiect caracterizat de longevitate și capacitate sporită de reutilizare și deconstrucție, în același timp cu obținerea unei valori reziduale mai mari. În aceste condiții, construcțiile vor fi mai ușor de întreținut, reparat, modernizat, reabilitat, reconstruit sau reciclat, prin comparație cu cele tradiționale. Suplimentar, noi materiale pot fi dezvoltate sau identificate, materiale care se produc cu utilizarea a mai puține resurse sau care sunt reciclabile integral, cum ar fi cele bazate pe biomateriale. Pentru atingerea acestui scop, au fost create noi tipuri de procese de producție care sporesc potențialul de reutilizare și reciclare a materialelor de construcții şi a celor industriale, a subproduselor sau deșeurilor. Este recomandat ca proiectanții să discute strategia de viitor a construcției cu autoritățile locale și proprietarii, astfel încât soluția propusă să permită, de exemplu, reconfigurarea prin utilizarea unei abordări modulare prin componente ușor de dezasamblat și reasamblat.

Aceste practici comportă, însă, riscuri suplimentare pentru firmele de arhitectură și proiectare, de natură tehnologică, de piață sau operaționale.

Pentru multe materiale de construcții cu un grad ridicat de sustenabilitate, pot lipsi datele despre performanțele lor, ceea ce induce un nivel de incertitudine privind costurile de operare a construcției prin utilizarea noilor materiale. În ce privește piața, riscurile pot fi asociate cu gradul în care clienții acceptă propunerea de a integra în noua construcție sau în proiectul de reabilitare, materiale reutilizate sau reciclate. Gradul de uzură a unui material sau a unui produs este un aspect important pentru proiectant, în relația cu un beneficiar care dorește cel mai nou model în cel mai scurt timp posibil. Mai mult, costurile de proiectare pentru un beneficiar sunt, de cele mai multe ori, mai mari decât pentru proiecte tradiționale, datorită complexității și gradului înalt de inovare pe care îl presupune aceasăa abordare și etapă, datorită experților și colaboratorilor multidisciplinari care trebuie să contribuie la caracterul sustenabil al construcției – reducerea cantității de materiale primare/noi, îmbunătățirea performanței și creșterea valorii reziduale la finalul ciclului de viață.

Campania B2Transition dezvoltă modul în care întreprinderile din domeniul construcțiilor pot adopta modele de afaceri mai sustenabile și, astfel, să devină mai competitive și pregătite să demonstreze angajaților, stakeholder-ilor și clienților că o activitate sustenabilă are sens în afaceri.  

 

Referințe și informații suplimentare:

2020 Global Status Report for Buildings and Construction, Global Alliance for Buildings and Construction, Programul pentru Mediu al ONU, 2020, disponibil la adresa

https://globalabc.org/sites/default/files/inline-files/2020%20Buildings%20GSR_FULL%20REPORT.pdf

Business Models for Green Buildings, raport al Programului pentru Eficiență Energetică în Clădiri, Agenția Franceză pentru Dezvoltare, 2020, disponibil la adresa

https://www.construction21.org/articles/h/peeb-report-business-models-for-green-buildings.html

Capturing the value of sustainability: Identifying the links between sustainability and business value, raport al Consiliului pentru Constructii Sustenabile, Marea Britanie, 2018, disponibil la adresa

https://www.ukgbc.org/ukgbc-work/capturing-value-sustainability-2/

Circular business models for thebuiltenvironment,  ARUP și BAM Nuttall Ltd., Marea Britanie, 2019, raport disponibil la adresa: https://www.arup.com/perspectives/publications/research/section/circular-business-models-for-the-built-environment

 

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

 

Pentru abonare la materialele elaborate în timpul campaniei şi informaţii suplimentare, rugăm trimiteţi un mesaj la adresa: cristina.roua@adrbi.ro.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistenţă şi Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro