24 august 2023 - O noua legislatie pentru baterii sustenabile a intrat in vigoare in Uniunea Europeana


Bateriile și bateriile reziduale au fost reglementate la nivelul Uniunii Europene, începând cu anul 2006, prin Directiva privind bateriile. Comisia Europeană a propus revizuirea aceastei directive în decembrie 2020, având în vedere noile condiții socioeconomice, evoluțiile tehnologice, evoluția piețelor și  schimbările comportamentale ale utilizatorilor bateriilor.

Cererea de baterii crește rapid. Se preconizează o creștere de 14 ori mai mare la nivel global până în 2030, iar UE ar putea reprezenta 17% din această cerere. Acest lucru este determinat în principal de electrificarea transportului. O astfel de creștere exponențială a cererii de baterii va duce la o creștere echivalentă a cererii de materii prime, de unde necesitatea minimizării impactului acestora asupra mediului.

În anul 2017, Comisia a lansat Alianța europeană a bateriilor pentru a construi un lanț valoric al bateriilor inovatoare, durabile și competitive și pentru a asigura furnizarea de baterii necesare pentru decarbonizarea sectoarelor transporturilor și energetice.

O nouă legislație privind colectarea, refolosirea și reciclarea bateriilor în Europa a intrat în vigoare la data de 17 august 2023. Noul Regulament privind bateriile stipulează că acestea vor avea o amprentă de carbon redusă, vor utiliza substanțe nocive la un nivel minim, vor avea nevoie de mai puține materii prime din țări non-UE și vor fi colectate, refolosite și reciclate într-un grad ridicat în Europa. Acest lucru va sprijini trecerea la o economie circulară, va crește securitatea aprovizionării cu materii prime și energie și va spori autonomia strategică a Uniunii Europene.

În conformitate cu țintele de circularitate ale Pactului ecologic european, Regulamentul privind bateriile reprezintă prima parte a legislației europene care adoptă o abordare completă a ciclului de viață, în care aprovizionarea, fabricarea, utilizarea și reciclarea sunt abordate cumulativ.

Bateriile reprezintă o cheie tehnologică importantă pentru a conduce tranziția ecologică, pentru a sprijini mobilitatea durabilă și pentru a contribui la neutralitatea climatică până în 2050. În acest scop, începând cu 2025, prin implementarea regulamentului se vor introduce treptat cerințe de declarare, clase de performanță și limite maxime ale amprentei de carbon a vehiculelor electrice și a mijloacelor de transport ușoare (cum ar fi bicicletele electrice și scuterele) și baterii industriale reîncărcabile.

Bateriile introduse pe piața unică a UE vor conține doar o cantitate limitată de substanțe nocive necesare. Lista substanțelor utilizate în baterii vor fi revizuite în mod regulat.

De asemenea, țintele pentru eficiența reciclării, recuperarea materialelor și conținutul reciclat vor fi introduse treptat, începând cu anul 2025. Toate bateriile uzate colectate vor trebui reciclate și vor trebui atinse niveluri ridicate de recuperare, în special a materiilor prime critice, cum ar fi cobaltul, litiul și nichelul. Acest lucru va garanta că materialele valoroase sunt recuperate la sfârșitul duratei de viață utilă și readuse în economie prin adoptarea de obiective mai stricte pentru eficiența reciclării și recuperarea materialelor în timp.

Începând cu anul 2027, consumatorii vor putea să îndepărteze și să înlocuiască bateriile portabile din produsele lor electronice în orice moment al ciclului de viață. Acest lucru va prelungi durata de viață a acestor produse înainte de eliminarea lor finală, va încuraja reutilizarea și va contribui la reducerea deșeurilor post-consum.

Informațiile cheie vor fi furnizate pe o etichetă pe fiecare baterie. Un cod QR va oferi acces la un pașaport digital cu informații detaliate despre fiecare baterie, care va ajuta consumatorii și, în special profesioniștii, de-a lungul lanțului valoric în eforturile lor de a face din economia circulară o realitate.

Conform obligațiilor de diligență necesară prevăzute în noul regulament, companiile trebuie să identifice, să prevină și să abordeze riscurile sociale și de mediu legate de aprovizionarea, procesarea și comercializarea materiilor prime precum litiu, cobalt, nichel și grafit natural conținute în baterii. Creșterea masivă așteptată a cererii de baterii în UE nu ar trebui să contribuie la creșterea unor riscuri de mediu și sociale.

Acțiunile viitoare se vor concentra pe aplicarea legii în statele membre și pe redactarea legislației secundare (acte de punere în aplicare și acte delegate) care oferă norme mai detaliate.

 

Informații suplimentare și referințe

https://environment.ec.europa.eu/news/new-law-more-sustainable-circular-and-safe-batteries-enters-force-2023-08-17_en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CONSIL:PE_2_2023_INIT

 

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de Facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt compilate sau realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

 

Pentru detalii privind activitățile noastre și serviciile oferite, vă rugăm să trimiteți mesaj la: imm@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro