23 noiembrie 2023 - LIFE – proiecte pentru mai mult verde


Atingerea obiectivelor climatice, energetice și de mediu ale Pactului verde european, inclusiv obiectivul Uniunii Europene de a deveni neutră din punct de vedere climatic până în 2050 este sprijinită și de programele de finanțare ale UE. Pe parcursul celor 31 de ani de existență, programul LIFE a cofinanțat peste 6.000 de proiecte în domeniul mediului și al politicilor climatice în întreaga UE și în țările asociate.

Proiectele LIFE sprijină biodiversitatea și refacerea naturii, îmbunătățesc calitatea vieții europenilor prin reducerea poluanților și a emisiilor de gaze cu efect de seră, sporesc circularitatea în economie și reziliența la schimbările climatice și accelerează tranziția către o energie curată în întreaga Europă. 

Comisia Europeană a majorat finanțarea pentru programul LIFE cu aproape 60 % pentru perioada 2021-2027, ridicând-o la 5,43 de miliarde EUR. Granturile finanțate în cadrul programului LIFE sunt gestionate de Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu. 

De curând, Comisia Europeană a aprobat, din peste 751 de candidaturi, 171 de proiecte noi, în valoare de peste 396 de milioane EUR, care se vor derula în întreaga Europă în cadrul programului LIFE pentru mediu și politici climatice. Având în vedere cerințele de cofinanțare, programul va mobiliza o investiție totală de peste 722 de milioane EUR, în creștere cu 28,5 % față de anul trecut. Proiecte din aproape toate țările UE vor beneficia de finanțare în cadrul celor patru subprograme: 

  • natură și biodiversitate
  • economia circulară și calitatea vieții
  • atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea
  • tranziția către o energie curată.

Iată câteva exemple de proiecte câștigătoare.

Sprijinind atenuarea schimbărilor climatice, un proiect francez urmărește să demonstreze fezabilitatea tehnică și economică a unui sistem fotovoltaic inovator și eficient din punctul de vedere al costurilor înainte de a-l introduce pe piață. Tehnologia constă în panouri solare cu două fețe suspendate deasupra unor situri neexploatate, cum ar fi canalele, bazinele și rezervoarele. Această tehnologie va contribui la generarea unei cantități mai mari de energie din surse regenerabile, la scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră și la reducerea concurenței pentru utilizarea terenurilor.

Tranziția către energia curată este abordată în cadrul proiectului “Smarter Finance for EU” coordonat de România și prin care se propune lansarea de noi programe de finanțare “pentru mai mult verde” în UE și țările candidate. Programe Green Home Green Mortgage (GHGM)  vor fi lansate în Portugalia, Spania și Ucraina. Obiectivul general al acestor programe este de a oferi persoanelor private beneficiile unor reduceri în cadrul finanțărilor ecologice. Se promovează scheme de certificare a caselor verzi și evaluarea performanței clădirilor. Proiectul include, de asemenea, traininguri și ale activități pentru a consolida și mai mult parteneriatele cu băncile, precum și soluțiile de finanțare pentru energia curată. Instrumentele create prin proiect și mecanismele de îndrumare vor fi diseminate pentru a ajuta și Republica Moldova, Republica Georgia și Croația.

Pentru a îmbunătăți economia circulară și calitatea vieții, un proiect din Bulgaria va promova consumul durabil, prevenirea și colectarea separată a deșeurilor, implicând autoritățile locale, întreprinderile și cetățenii. Proiectul urmărește să arate cum se poate înlocui în Bulgaria aruncarea tradițională a deșeurilor la gropile de gunoi cu sisteme de colectare și reciclare a deșeurilor „din ușă în ușă”, bazate pe principiul plății în funcție de deșeurile generate.

Un nou proiect multinațional va sprijini, de asemenea, tranziția către o energie curată în lanțul valoric HORECA (hoteluri, restaurante, catering) din șapte țări ale UE. Proiectul își propune să formeze peste 500 de lucrători și să implice aproximativ 10.000 de părți interesate din industria serviciilor de cazare și alimentație în vederea economisirii unei cantități de energie echivalentă cu energia generată de 390 de milioane de becuri electrice pe an. 

În fiecare an, se publica apeluri pentru propuneri de proiecte LIFE pe diferitele tematici abordate de program. Pregătirea unui proiect începe cu mult înainte de publicarea apelului, pornind de la idee și integrarea acesteia în strategia organizației, programare, documentare, analiză, căutare de parteneri și nu numai, astfel încât, la momentul publicării, documentația pentru solicitarea finanțării să fie adaptată în conformitate  cu cerințele specifice ale apelului. O sursă importantă de exemple și inspirație este chiar baza de date cu proiectele LIFE în derulare, ce poate fi accesată la adresa

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/projects-results   

 

Informații suplimentare și referințe

https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/european-climate-infrastructure-and-environment-executive-agency_ro

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_23_5736

https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life_en

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/qanda_23_5737

Urmăriți-ne în fiecare joi pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe pagina de Facebook a ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

 

Pentru detalii privind activitățile noastre și serviciile oferite, vă rugăm să trimiteți mesaj la: imm@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro