23 martie 2023 - Materiile prime critice: garantarea unor lanturi de aprovizionare sigure si durabile pentru viitorul verde si digital al UE


Materiile prime critice – cum ar fi cobaltul, magneziul, pământurile rare, sunt indispensabile pentru o gamă largă de sectoare strategice, inclusiv pentru industria cu zero emisii nete, industria digitală, industria aerospațială sau pentru sectorul apărării. Acestea se găsesc la baza lanțurilor de aprovizionare industriale, iar cererea lor la nivel mondial este într-o creștere care se va accentua în următorii ani ca urmare a trecerii la o economie digitală și verde:

* Se preconizează că cererea UE de baterii cu litiu care alimentează vehiculele electrice și stocarea energiei va crește de 12 ori până în 2030 (de 21 de ori până în 2050);

* Se preconizează că cererea UE de pământuri rare, utilizate la turbinele eoliene și vehiculele electrice, va crește de 5-6 ori până în 2030 (de 6-7 ori până în 2050).

Uniunea Europeană depinde în mare măsură de materiile prime critice provenite din mai multe țări terțe, ceea ce face ca lanțurile de aprovizionare să fie vulnerabile. În acest context, Comisia a propus recent un set de acțiuni cuprinzătoare, pentru a garanta accesul UE la o aprovizionare cu materii prime critice sigură, diversificată, accesibilă ca preț și durabilă. Regulamentul și comunicarea privind materiile prime critice astfel adoptate se bazează pe punctele forte și pe oportunitățile Pieței Unice și ale parteneriatelor externe ale UE, îmbunătățind, de asemenea, capacitatea UE de a monitoriza și atenua riscurile de perturbări, precum și circularitatea și durabilitatea.

Stabilirea unor priorități clare de acțiune

Pe lângă o listă actualizată a materiilor prime critice, Regulamentul identifică o listă de materii prime strategice care sunt esențiale pentru producerea tehnologiilor necesare tranziției către o economie mai sustenabilă și digitalizată, precum și pentru domeniile apărării și spațiului. Pentru materiile prime strategice au fost stabilite obiective clare în lungul lanțului de aprovizionare:

  • cel puțin 10 % din consumul anual al UE pentru extracție;
  • cel puțin 40 % din consumul anual al UE pentru prelucrare;
  • cel puțin 15 % din consumul anual al UE pentru reciclare;
  • și cel mult 65 %din consumul anual al Uniunii pentru fiecare materie primă strategică în orice etapă relevantă de prelucrare dintr-o singură țară terță.

Crearea unor lanțuri de aprovizionare sigure și reziliente cu materii prime critice în UE

Regulamentul propune simplificarea procedurilor de autorizare a proiectelor privind materiile prime critice din UE. În plus, anumite proiecte strategice considerate vitale pentru UE vor beneficia de sprijin pentru accesul la finanțare și de termene mai scurte de autorizare (24 de luni pentru autorizațiile de extracție și 12 luni pentru autorizațiile de prelucrare și reciclare). Statele membre vor trebui, de asemenea, să elaboreze programe naționale pentru explorarea resurselor geologice.

Atenuarea riscurilor în materie de aprovizionare

Pentru a asigura reziliența lanțurilor de aprovizionare, Regulamentul prevede monitorizarea lanțurilor de aprovizionare cu materii prime critice și coordonarea stocurilor de materii prime strategice între statele membre. Anumite întreprinderi mari vor trebui să efectueze un audit al lanțurilor lor de aprovizionare cu materii prime strategice, care să includă un test de rezistență la nivel de întreprindere.

Investiții în cercetare, inovare și competențe

Comisia va consolida adoptarea și implementarea tehnologiilor revoluționare în domeniul materiilor prime critice. În plus, se va institui un parteneriat la scară largă și o Academie care vor promova competențele relevante pentru forța de muncă din lanțurile de aprovizionare cu materii prime critice. Pe plan extern, strategia „Global Gateway” va fi utilizată ca vehicul pentru a ajuta țările partenere să își dezvolte propriile capacități de extracție și prelucrare, incluzând dezvoltarea competențelor.

Protejarea mediului prin îmbunătățirea circularității și a durabilității materiilor prime critice

Îmbunătățirea securității și a accesibilității ca preț a materiilor prime critice va fi însoțită de eforturi sporite de atenuare a eventualelor efecte negative, atât în cadrul UE, cât și în țările terțe, în ceea ce privește drepturile lucrătorilor, drepturile omului și protecția mediului. Statele membre vor trebui să adopte și să pună în aplicare măsuri naționale pentru a îmbunătăți colectarea deșeurilor bogate în materii prime critice și pentru a asigura reciclarea acestora. Statele membre și operatorii privați vor trebui să analizeze potențialul de recuperare a materiilor prime critice din deșeurile extractive în activitățile miniere actuale, dar și din depozitele de deșeuri miniere istorice. 

Etapele următoare: înainte de adoptarea și intrarea sa în vigoare, Regulamentul urmează sa fie discutat și aprobat de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene.

 

Informații suplimentare și referințe

Actul European privind materiile prime critice:https://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/european-critical-raw-materials-act_en

RIMIS – sistemul european de informare asupra materiilor prime critice: https://rmis.jrc.ec.europa.eu/

 

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

Pentru detalii privind activitățile noastre și serviciile oferite, vă rugăm să trimiteți mesaj la: imm@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro