22 iunie 2023 - Accelerarea eforturilor UE pentru asigurarea finantarii durabile


Comisia Europeană a propus recent un nou set de măsuri pentru a valorifica și consolida bazele cadrului UE privind finanțarea durabilă. Scopul acestei inițiative este de a sprijini companiile și sectorul financiar în tranziția lor către o activitate sustenabilă, încurajând în același timp finanțarea privată a proiectelor și tehnologiilor de tranziție.

Tranziția către o economie durabilă și neutră din punct de vedere climatic până în 2050 oferă noi oportunități pentru întreprinderile și cetățenii din UE. Multe întreprinderi și mulți investitori s-au angajat deja în această direcție, ținând cont de volumul tot mai mare al investițiilor durabile. Cu toate acestea, întreprinderile și investitorii se confruntă, de asemenea, cu o serie de provocări, în special în ceea ce privește respectarea noilor cerințe în materie de informare și raportare.

Punctele-cheie ale cadrului propus sunt următoarele:

1. Actele delegate privind taxonomia UE

Taxonomia UE este o piatră de temelie a cadrului de finanțare durabilă al UE și un instrument important pentru asigurarea transparenței pieței, care contribuie la direcționarea investițiilor către activitățile economice cele mai necesare pentru o tranziție verde.

Comisia a aprobat, în principiu, un nou set de criterii din taxonomia UE pentru activitățile economice care contribuie substanțial la unul sau mai multe dintre obiectivele de mediu fără caracter climatic. Aceste criterii includ utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și  a celor marine, tranziția către o economie circulară, prevenirea și controlul poluării și protecția și restaurarea biodiversității și a ecosistemelor. Comisia a adoptat, de asemenea, amendamente la Actul Delegat al UE privind taxonomia în domeniul climei, care extinde activitățile economice care contribuie la atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, în special în sectorul producției și al transporturilor.

2. Reglementarea furnizorilor de ratinguri ESG (Environmental, Social and Governance)

Ratingurile ESG joacă un rol important pe piața de finanțare durabilă a UE, deoarece le oferă investitorilor și instituțiilor financiare informații, de exemplu cu privire la strategiile de investiții și gestionarea riscurilor în materie de factori ESG.

Comisia propune o reglementare pentru a îmbunătăți fiabilitatea și transparența activităților de rating ESG. Noi principii organizaționale și reguli clare privind prevenirea conflictelor de interese vor crește integritatea operațiunilor furnizorilor de ratinguri ESG. Furnizorii de ratinguri ESG care oferă servicii investitorilor și companiilor din UE vor fi obligați să fie autorizați și supravegheați de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA).

3. Îmbunătățirea gradului de utilizare

Tendințele de raportare timpurie arată că întreprinderile din principalele sectoare economice utilizează din ce în ce mai mult taxonomia UE ca parte a eforturilor lor de tranziție.

Comisia a elaborat recent o serie de măsuri și inițiative specifice pentru a spori gradul de utilizare a normelor și pentru a sprijini părțile interesate în punerea lor în aplicare. În acest sens, Comisia a prezentat o imagine de ansamblu a măsurilor și instrumentelor recente propuse pentru a aborda problemele principale de implementare și întrebările ridicate de părțile interesate. De asemenea, Comisia a publicat Ghidul utilizatorului taxonomiei UE, un document de orientare pentru nespecialiști.

4. Finanțarea tranziției

Pachetul demonstrează modul în care cadrul juridic al UE poate fi utilizat eficient pentru a facilita finanțarea tranziției. Recomandările privind finanțarea tranziției au ca scop furnizarea de îndrumări, precum și exemple practice pentru companii și sectorul financiar.

Aceste propuneri sunt așteptate să se aplice începând cu ianuarie 2024. Comisia urmează sa demareze discuții cu Parlamentul European și Consiliul cu privire la propunerea de reglementare a furnizorilor de ratinguri ESG.

 

Informații suplimentare și referințe

Fișă informativă: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/fs_23_3218

Pachetul de finanțare a tranziției: https://finance.ec.europa.eu/publications/sustainable-finance-package-2023_en

Întrebări și răspunsuri: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/qanda_23_3194

  

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de Facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

 

Pentru detalii privind activitățile noastre și serviciile oferite, vă rugăm să trimiteți mesaj la: imm@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro