22 decembrie 2022 - Monitorizarea economiei circulare la nivel european (4)


Reciclarea deșeurilor

Un alt indicator important pentru monitorizarea economiei circulare este rata de reciclare a deșeurilor. Rata generală de reciclare este procentul de deșeuri gestionate prin reciclare raportat la totalul deșeurilor generate, excluzând deșeurile minerale majore. Conform datelor analizate de Agenția Europeană pentru Mediu, această rată a fost în Uniunea Europeană sub jumătate, și anume 46%, în anul 2020.

Ratele de reciclare a deșeurilor municipale, a deșeurilor de ambalaje și a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DeEE) – care reprezintă surse semnificative de materiale secundare și materii prime critice – au crescut ușor în ultimii ani, ceea ce indică o evoluție către utilizarea deșeurilor ca resursă și o economie mai circulară.

Ratele de reciclare în UE în funcție de fluxul de deșeuri

Progresul înregistrat pentru cele trei fluxuri cheie de deșeuri – ambalaje, deșeuri municipale și DeEE – a fost mai semnificativ decât progresul privind reciclarea generală. Acest lucru reflectă importanța politicilor solide de îmbunătățire a gestionării deșeurilor în Uniunea Europeană, inclusiv a obiectivelor de reciclare, deoarece toate cele trei fluxuri sunt vizate de acquis-ul comunitar. Cu toate acestea, ratele de reciclare sunt încă sub jumătate față de nivelul deșeurile generate, cu excepția deșeurilor de ambalaje care a ajuns la 64% în 2020.

Obiectivele și țintele UE pentru gestionarea deșeurilor sunt factori cheie pentru creșterea ratelor de reciclare. De exemplu, Directiva privind deșeurile de echipamente electrice și electronice stabilește obiective pentru colectarea separată și reciclarea deșeurilor electrice și electronice. Directiva-cadru privind deșeurile include obiective pentru reciclarea și pregătirea pentru reutilizare a deșeurilor municipale. iar Directiva privind ambalajele și deșeurile de ambalaje definește obiective pentru reciclarea deșeurilor de ambalaje.

Cele mai multe dintre țările din UE și-au crescut semnificativ ratele de reciclare a deșeurilor municipale din 2004, ceea ce indică în mod clar o îmbunătățire în gestionarea acestora. Cu toate acestea, diferența legată de performanța de reciclare a deșeurilor municipale între țările cu cele mai mari și cele mai scăzute rate de reciclare este mare. În 2020, ratele au variat de la 70% în Germania la 11% în Malta. Opt țări ale UE, și anume Germania, Austria, Slovenia, Țările de Jos, Elveția, Luxemburg, Belgia și Italia au atins (în ordine descrescătoare) rate de reciclare de 50% sau mai mult, în timp ce Cipru, România și Malta au reciclat mai puțin de 20% din deșeurile municipale.  

Așadar, realizarea unei economii circulare și îmbunătățirea performanței de mediu a gestionării deșeurilor necesită un ritm mai rapid de progres, deoarece majoritatea deșeurilor ajung în operațiuni de eliminare, cum ar fi incinerarea și depozitarea.

 

Informații suplimentare și referințe

https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/waste-framework-directive_en https://www.eea.europa.eu/themes/waste/measuring-europes-circular-economy https://www.eea.europa.eu/ims/waste-recycling-in-europe 

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de Facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

Pentru detalii privind activităţile noastre şi serviciile oferite, vă rugăm să trimiteţi mesaj la: imm@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro