22 aprilie 2020 - Legea europeana a climei - un prim acord


Parlamentul și Consiliul European și-au dat un prim acord asupra Legii Europene a Climei (European Climate Law) care reprezintă unul din pilonii Pactului Verde European (Green Deal). Legea reflectă angajamentul Uniunii Europene de a deveni neutră din punct de vedere climatic până în anul 2050, cu obiectivul intermediar de a reduce emisiile de gaze cu efecte de seră cu cel puțin 55% până în anul 2030, prin comparație cu nivelul din 1990.

Aceste obiective vor trebui respectate de toate țările UE, legea reunind instituțiile europene și guvernele naționale într-un efort comun. Mai mult, legea garantează că toate politicile UE contribuie la decarbonizarea Europei și toate sectoarele economiei și ale societății se implică în demers. Progresul va fi monitorizat printr-un mecanism care va asigura că țările sunt într-un ritm adecvat și niciuna nu a rămas în urmă.

Firmele și investitorii din Europa vor avea un mediu predictibil și transparent, cu ținte clar definite pentru reducerea emisiilor din 2030 până în 2050, astfel încât părțile implicate să cunoască în detaliu ce au de făcut și cu ce viteză. Investiții în tehnologii ecologice și pentru protejarea mediului natural vor fi finanțate pentru a asigura această transformare colectivă a țărilor europene.

 

Informații suplimentare:

Legea Europeană a Climei: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1588581905912&uri=CELEX:52020PC0080 și https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_ro

 

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM” și facebook a ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Pentru abonare la materialele elaborate în timpul campaniei şi informaţii suplimentare, rugăm trimiteţi un mesaj la adresa: cristina.roua@adrbi.ro

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro