21 septembrie 2023 - Integrarea economiei circulare in planurile de actiune pentru clima ale oraselor


Fundația Ellen MacArthur și Nordic Sustainability au finalizat, recent, un studiu privind relația critică dintre economia circulară și planurile de acțiune pentru climă de la nivelul orașelor. Studiul evaluează în ce măsură orașele C40 integrează principiile economiei circulare în strategiile lor climatice și evidențiază exemple de inovații circulare notabile în sectoarele-cheie. De asemenea, oferă examinări detaliate ale modului în care orașe precum San Francisco sau Salvador integrează inițiative circulare în cadrul planurilor lor de acțiune pentru climă.

C40 este o rețea globală care reunește circa 100 de primari ai marilor metropole si orașe din lume în acțiunea comună de a face față crizei climatice. Primarii orașelor C40 s-au angajat să utilizeze o abordare incluzivă, bazată pe știință și colaborare pentru a-și reduce la jumătate nivelul de emisii până în 2030, pentru a ajuta lumea să limiteze încălzirea globală la 1,5°C și pentru a construi comunități sănătoase, echitabile și reziliente.

Un sumar al concluziilor este prezentat în continuare. 

Rolul orașelor în acțiunile pentru climă

Orașele, care găzduiesc 4,4 miliarde de oameni la nivel global și sunt centre de consum de resurse, sunt responsabile pentru un procent impresionant de 70% din emisiile de gaze cu efect de seră. Pe măsură ce populațiile urbane continuă să crească, estimându-se că se vor dubla până în anul 2050, emisiile urbane sunt și ele în creștere. Cu toate acestea, orașele au un imens potențial de a reduce emisiile prin capacitatea lor de reglementare și de conștientizare. Peste o mie de orașe din întreaga lume și-au asumat să atingă emisiile nete-zero până în 2050, angajându-se în campania globală „Race to Zero”.

Abordarea emisiilor dincolo de sectorul energetic

În timp ce trecerea la energie regenerabilă și creșterea eficienței energetice sunt pași esențiali în abordarea schimbărilor climatice, emisiile datorate sectorului energetic reprezintă doar 55% din emisiile globale. Celelalte 45% din emisii sunt atribuite modului în care sunt proiectate, produse și utilizate produsele, materialele și alimentele în economia noastră liniară. Economia circulară, susținută de trei principii - eliminarea deșeurilor, circularitatea produselor/materialelor și regenerarea naturii - oferă soluție puternică de a aborda aceste emisii. Mai mult, ea tratează pierderea biodiversității, creează locuri de muncă, îmbunătățește adaptarea la climă și promovează prosperitatea, asigurând în același timp o tranziție echitabilă.

Alinierea economiei circulare la recomandările Panelului Interguvernamental privind Schimbările Climatice (IPCC)

Modelul economiei circulare se aliniază perfect la recomandările IPCC. Acțiuni precum promovarea transportului public, a infrastructurii verzi și albastre și abordarea emisiilor de tip 3 (cele care provin din producția și deșeurile externe ale orașelor) rezonează cu principiile economiei circulare. Cu toate acestea, abordarea emisiilor de tip 3 conduce la provocări precum inconsistența datelor și probleme de capacitate. Economia circulară, prin accentul pus pe partajare, închiriere și reutilizare, poate ajuta orașele să reducă acest tip de emisii.

Economia circulară în planurile de acțiune pentru clima ale orașelor: starea actuală

Analiza a 54 de planuri de acțiune pentru climă din orașe C40 din întreaga lume dezvăluie că, în timp ce două treimi dintre aceste planuri menționează economia circulară, aceasta este în principal în contextul gestionării deșeurilor. Puține orașe integrează comprehensiv principiile economiei circulare, cum ar fi eliminarea deșeurilor și regenerarea naturii. Doar 7% dintre planurile examinate prezintă un nivel înalt de integrare a economiei circulare. Acest lucru indică o înțelegere limitată și o interpretare eronată a cadrului economiei circulare în rândul autorităților locale.

Inițiative promițătoare ale economiei circulare în orașe

Cu toate că integrarea economiei circulare este limitată, orașele fac progrese în sectoare precum transportul, mediul construit, alimentația și agricultura sau bunurile de consum:

  • Transport: multe orașe adoptă transportul partajat și activ, reducând emisiile și folosind eficient terenurile urbane.
  • Mediul construit: aplicarea principiilor economiei circulare la materialele de construcții poate reduce semnificativ emisiile de CO2.
  • Alimentația și agricultură: practicile circulare în producția de alimente pot reduce emisiile cu 49% până în 2050 și contribui la pierderea biodiversității.
  • Bunurile de consum: integrarea principiilor economiei circulare în lanțurile de produse urbane poate reduce emisiile și deșeurile, promovând sustenabilitatea.

Un apel pentru o integrare mai profundă a economiei circulare

Deși studiul evidențiază progresul, orașele trebuie să integreze mai profund principiile economiei circulare în diferite sectoare și strategii. Restaurarea naturii în scopul reducerii emisiilor și prioritizarea strategiilor „R” precum repararea și refabricarea sunt esențiale. Fundația Ellen MacArthur oferă acțiuni politice specifice pentru orașe pentru a ghida transformarea în sectoarele-cheie.

Concluzie: puterea orașelor în economia circulară și acțiunile pentru climă

Orașele dețin un imens potențial de a combate schimbările climatice prin adoptarea economiei circulare. Pe măsură ce își revizuiesc planurile de acțiune pentru clima, orașele pot introduce principii ale economiei circulare în întregul lor sistem economic. Prin eforturi colective, orașele din întreaga lume pot contribui semnificativ la abordarea crizei climatice și la construirea unui viitor mai durabil.

 Informații suplimentare și referințe

 Integrarea economiei circulare în planurile de acțiune pentru clima ale orașelor - articolul integral: https://ellenmacarthurfoundation.org/articles/the-circular-economy-a-missing-piece-in-city-climate-action-plans

 Reteaua globala C40: https://www.c40.org/

 Campania „Race to Zero”:  Race To Zero Campaign | UNFCCC

 Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de facebook al ADRBI sau pe e-mail.

 Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

 Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

 

Pentru detalii privind activităţile noastre şi serviciile oferite, vă rugăm să trimiteţi mesaj la: imm@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro