21 martie 2024 - Achizitii sustenabile


Fiecare decizie de cumpărare pe care o luăm are impact asupra mediului, economiei și societății - de la energia pe care o consumă noul nostru calculator, până la condițiile de muncă ale lucrătorilor care ne produc hainele.

Pentru ca o organizație să facă achiziții pentru o dezvoltare durabilă, trebuie să se asigure că produsele și serviciile pe care le cumpără generează beneficii nu numai pentru organizație, ci și pentru mediu, societate și economie. Achizițiile sustenabile implică atât achiziții ecologice, cât și achiziții responsabile din punct de vedere social.

În ceea ce privește economia circulară, achizițiile circulare sunt cunoscute ca o modalitate de achiziție de bunuri și servicii care promovează luarea în considerare a întregului ciclu de viață al produselor de-a lungul lanțului de aprovizionare. Accentul pus pe utilizarea, reutilizarea unui produs, reciclarea deșeurilor și furnizarea de servicii conexe catalizează dezvoltarea de noi modele de afaceri pentru promovarea unei economii circulare.

Achizițiile sustenabile și circulare sunt folosite atât de către organizațiile din sectorul public cât și de cele din sectorul privat pentru ca acestea să se asigure că produsele și serviciile procurate reflectă obiective mai largi legate de eficiența resurselor, schimbările climatice, responsabilitatea socială și reziliența economică, de exemplu.

Achizițiile care încorporează sustenabilitatea și inovarea pot contribui la:

  • abordarea emisiilor de gaze cu efect de seră, calității aerului și a apei, utilizării substanțelor periculoase, utilizării materiilor prime și gestionării resurselor naturale;
  • încurajarea unei baze diverse de furnizori;
  • promovarea de practici corecte de angajare, oportunități de formare, crearea de noi locuri de muncă etc.

Achizițiile publice sustenabile și inovative conduc la crearea de noi piețe și oportunități pentru întreprinderile mici și mijlocii și aduc beneficii comunităților locale.

Consiliul Internațional pentru Inițiative de Mediu Locale (ICLEI) - Local Governments for Sustainability este o rețea globală care lucrează cu mai mult de 2500 de guverne locale și regionale angajate în dezvoltarea urbană durabilă. Este activă în peste 125 de țări,  incurajează politicile sustenabile și promovează acțiuni locale pentru emisii scăzute, dezvoltare echitabilă, rezilientă, circulară și cu impact pozitiv asupra mediului inconjurător. Secretariatul european al ICLEI are sediul la Freiburg (Germania). Are birouri specializate în Bruxelles și Berlin. Primăriile din Alba Iulia şi din Bistriţa sunt membre ale ICLEI.

ICLEI gestionează Platforma de Achiziții Sustenabile. Această platformă oferă știri din întreaga lume și informații actualizate despre evenimente, programe, proiecte, precum și îndrumări, prezentări de studii de caz, instrumente, oportunități de formare și alte facilități pentru achizițiile durabile. Inițiată și coordonată de ICLEI, Procura+ este o rețea de autorități publice europene și regiuni care sunt conectate și acționaționează pentru achiziții durabile și inovatoare.

IMM-urile pot urmări cu regularitate platforma pentru a afla noutăți și a se inspira în calitate de potențiali participanți la achizițiile publice sustenabile și inovatoare.

Informații suplimentare și referințe

https://sustainable-procurement.org/sustainable-public-procurement/

https://procuraplus.org/home/

 

Urmăriți-ne în fiecare joi pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de Facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună facem tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

Pentru detalii privind activităţile noastre şi serviciile oferite, vă rugăm să trimiteţi mesaj la: imm@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro