21 iulie 2022 - Evaluarea gradului de sustenabilitate al unei întreprinderi (3)


 

IMP³ROVE - Centrul de competență pentru managementul inovării, al companiei multinaționale de consultanță Kearney*, are o abordare integrativă a evaluării capacității și performanțelor de management al inovării, ca element cheie pentru competitivitatea unei companii. Instrumentele de evaluare propuse de IMP³ROVE, conforme cu standardele internaționale și gestionând o bază de date de benchmarking considerată una din cele mai mari din lume, permit companiilor participante să își poată compara capacitățile și performanțele cu scorurile medii a mii de firme direct sau indirect concurente pe piață. Exercițiul de evaluare și benchmarking poate sta la baza intențiilor și planurilor de schimbare la nivel de companie, de trecere la noi modele de business.

Patru instrumente de evaluare au fost dezvoltate de centrul IMP³ROVE și sunt destinate capacității de management al inovării, excelenței în materie de management al inovării, performanțelor digitale și performanțelor și aspirațiilor în domeniul sustenabilității.

Navigatorul de sustenabilitate corporativă este un instrument de evaluare structurată și holistică a performanței la momentul aplicării instrumentului și a nivelului de ambiție al companiilor interesate în valorificarea sustenabilității pentru a-și asigura competitivitatea pe termen lung.

Navigatorul, sub formă de chestionar, oferă o imagine de ansamblu în ceea ce privește integrarea aspectelor de sustenabilitate în afacere și aspirațiile în introducerea de măsuri de sustenabilitate sau chiar trecerea la un model de afacere sustenabil, prin raportarea la următoarele patru dimensiuni: Profit – Sustenabilitate economică, Oameni – Sustenabilitate socială, Planetă – Sustenabilitatea mediului și Gestionarea dezvoltării durabile.

Structura chestionarului încorporează cele 17 obiective de dezvoltare durabilă ale ONU și propriul concept IMP³ROVE privind managementul inovării, performanțele fiind evaluate în funcție de nivelul de efort al companiei pentru integrarea aspectelor de sustenabilitate în afacere.

Exercițiul de benchmarking se realizează la finalul aplicării chestionarului, prin raportarea performațelor firmei participante la media performanțelor conform bazei de date proprii IMP³ROVE și la „Campionii Sustenabilității” – performațele primelor 10% companii în ce privește investițiile și integrarea elementelor de sustenabilitate în afacere.  Exercițiul este calibrat în funcție de dimensiunea companiei, vechimea pe piață, amprenta geografică și clasificarea CAEN. 

Evaluarea de sustenabilitate este asistată de consultanții IMP³ROVE.

*Kearney este o companie globală de consultanță cu peste 4.200 de persoane care operează în mai mult de 40 de țări. Compania are competențe în sectoare cum ar fi autovehicule, apărare și aerospațiale, industrii prelucrătoare, produse chimice, industrii creative, comerț, energie, servicii financiare, sănătate, infrastructură, transporturi etc., având clienți care reprezintă peste 75% din Fortune Global 500, guverne și organizații non-profit.

 

Informații suplimentare și referințe

https://www.kearney.com/

https://www.imp3rove.de/

Instrumentele de evaluare IMP³ROVE: https://www.imp3rove.de/services/benchmarking/

Obiectivele de dezvoltare durabila ale ONU: https://sdgs.un.org/goals

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI. Pentru informații suplimentare ne puteți contact la adresa imm@adrbi.ro

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro