21 ianuarie 2021 - Pactul Ecologic European in implementare


Anul 2021 va fi marcat de evenimente majore legate de Green Deal: pactul va deveni un angajament politic al Uniunii Europene, fără cale de întoarcere, iar Legea europeană privind clima va confirma în mod oficial decizia Europei de a deveni neutră din punct de vedere climatic până în anul 2050, dar și de a-și reduce emisiile poluante la cel puțin 55% din nivelul aferent anului 1990 până în anul 2030.

Această lege este o prioritate pentru Portugalia care deține președinția blocului comunitar în primul semestru al anului. Legea va fi urmată de o avalanșă de reguli care vor asigura implementarea ei și atingerea obiectivelor pentru anul 2030. Pachetul de reguli este așteptat să fie lansat în luna iunie, iar negocierile cu statele membre să dureze cel puțin un an.

Toate sectoarele economice vor participa la implementarea Legii privind clima, iar acțiunile vor fi structurate pentru mai multe domenii de politici europene:

- Energie curată, decarbonizarea sectorului energetic – 75% din totalul emisiilor de bioxid de carbon din Europa provine din industria energetică, iar în 2017 doar circa 17,5% din consumul final brut de energie al UE a provenit din surse regenerabile.

Industria sustenabilă, sprijinirea industriei să inoveze și să devină lider mondial în economia verde – industria europeană produce peste 20% din emisiile de bioxid de carbon, folosește materiale reciclate doar în proporție de 12%, iar la nivel mondial extracția anuală a resurselor necesare industriei s-a triplat în perioada 1970 - 2017. Politica industrială va fi bazată pe economia circulară.

Construcții și renovare, reabilitarea clădirilor astfel încât facturile și consumul de energie să scadă – 40% din consumul de energie actual este la nivelul construcțiilor existente, iar ratele actuale de renovare a clădirilor publice și private ar trebui cel puțin dublate.

Mobilitatea durabilă - transporturile sunt responsabile pentru un sfert din emisiile de gaze cu efect de seră din Uniune, ponderea cea mai mare având-o transportul rutier, 71,7%.

De la fermă la consumator, pentru că alimentele europene trebuie să rămână sigure, nutritive și de înaltă calitate și să fie produse cu un impact cât mai mic asupra naturii.

Biodiversitatea, eliminarea poluării și combaterea schimbărilor climatice vor face parte, de asemenea, din pachetul de politici prioritare.

 

Informații suplimentare:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020PC0080

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en#policy-areas

 

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM” și facebook a ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Pentru abonare la materialele elaborate în timpul campaniei şi informaţii suplimentare, rugăm trimiteţi un mesaj la adresa: cristina.roua@adrbi.ro

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro