21 decembrie 2023 - Codul Roman al Sustenabilitatii


Codul Român al Sustenabilităţii reprezintă o metodologie pentru raportarea durabilităţii care oferă îndrumări cu privire la cerinţele de conţinut şi procesul de întocmire a rapoartelor de sustenabilitate pentru entităţi interesate.

Rapoartele publicate în cadrul platformei Codului (http://codsustenabilitate.gov.ro) pot fi accesate transparent de toate părţile interesate. Astfel, acestea pot ajuta atât la identificarea de bune practici dezvoltate de entităţile raportoare, care pot fi preluate şi adaptate la nivelul altor entităţi, dar pot veni şi în sprijinul investitorilor sau al altor entităţi care iau decizii financiare sau comerciale în baza practicilor de sustenabilitate ale organizațiilor raportoare.

Această metodologie se adresează în primul rând entităților care, la data bilanțului, depășesc numărul mediu de 500 de salariați în cursul exercițiului financiar. Acestea au, potrivit reglementărilor legale în vigoare, obligația de a elabora o declarație nefinanciară care conține informații privind cel puțin aspectele de mediu, sociale și de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupției și a dării de mită.

Codul Român al Sustenabilității (CRS) poate fi utilizat voluntar de orice altă entitate care nu are o obligație legală de a elabora o declarație de sustenabilitate (nefinanciară): companii mari (cu mai puțin de 500 de salariați) și IMM, publice și private, entități din sectorul public (administrația publică centrală ori administrația publică locală).

Criteriile de raportare în cadrul CRS sunt structurate în 20 de categorii principale, fiecare având o listă de verificare specifică. Acestea acoperă diverse aspecte ale sustenabilității, inclusiv analiza strategică și acțiuni, materialitatea, obiectivele, complexitatea lanțului valoric, responsabilitatea, regulile și procesele, controlul, sistemul de stimulare, implicarea părților interesate, inovația și managementul produsului, utilizarea resurselor naturale, managementul resurselor, emisiile relevante pentru climă, drepturile angajaților, egalitatea de șanse, calificările, drepturile omului, cetățenia corporativă, influența politică și conduita conform legii și liniilor directoare. Pentru fiecare criteriu, sunt prevăzute indicații detaliate și indicatori de performanță specifici.

Așadar, implementarea codului implică stabilirea unor obiective în domeniul sustenabilității, precum și modificarea proceselor de operare și a lanțului de aprovizionare pentru a le îndeplini. De exemplu, o companie ar putea stabili obiective pentru reducerea amprentei sale de carbon, implementarea reutilizării ambalajelor sau asigurarea unor salarii decente în întregul lanț de aprovizionare.

Beneficiile adoptării codului sustenabilității sunt multiple. În primul rând, ajută la gestionarea riscurilor, întrucât companiile devin mai puțin vulnerabile la șocurile de pe piața resurselor, la regulamentele de mediu tot mai stricte și la așteptările în creștere ale consumatorilor și investitorilor. În al doilea rând, poate duce la reducerea costurilor prin eficiență operațională crescută.

Implementarea cu succes necesită angajamentul conducerii executive, stabilirea unui model de afacere solid, colaborarea în cadrul întregii organizații și investiții adecvate. Procesul implică de obicei recalibrarea strategiilor, adaptarea modelelor de afaceri, inovarea produselor și serviciilor, precum și colaborarea cu părțile interesate din lanțul valoric.

Provocările includ lipsa experienței, costurile inițiale, incertitudinile pieței, dar și reticența angajaților sau complexitatea tehnică.

Codul a intrat în vigoare în luna noiembrie și este parte integrantă a Hotărârii 1117/2023 privind aprobarea Metodologiei pentru raportarea durabilității.

Este un instrument valoros pentru ca organizațiile să rămână conectate în top la tendințele de sustenabilitate și să respecte cerințele legale. Un “must-read” pentru oricine este implicat în domeniul sustenabilității și raportării non-financiare.

CRS oferă un cadru valoros pentru ca organizațiile de toate dimensiunile și tipurile să își îmbunătățească impactul economic, social și de mediu. Adoptarea strategică a acestuia contribuie la o economie prosperă verde și circulară, echitabilă și favorabilă incluziunii.

Informații suplimentare și referințe

https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2023/11/ANEXA-24.pdf

http://codsustenabilitate.gov.ro/

Urmăriți-ne în fiecare joi pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe pagina de Facebook a ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

 

Pentru detalii privind activitățile noastre și serviciile oferite, vă rugăm să trimiteți mesaj la: imm@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro