20 octombrie 2022 - CIRPASS – initiativa pentru transparenta si trasabilitate


CIRPASS este o nouă inițiativă ce se implementează de către un consorțiu european, începând cu luna octombrie, în cadrul acțiunilor de coordonare și sprijin finanțate prin programul Digital Europe Programme, de Agenția Executivă Europeană pentru Sănătate și Digitalizare a Comisiei Europene.

Proiectul CIRPASS (Collaborative Initiative for a Standards-based Digital Product Passport for Stakeholder-Specific Sharing of Product Data for a Circular Economy) pregătește terenul pentru pilotarea și implementarea treptată a pașapoartelor pentru produse digitale (DPP).

Prin CIRPASS se vor deschide posibilități inovatoare pentru a promova circularitatea fluxului de bunuri tangibile, dar și pentru informarea consumatorilor. Accentul inițial este pus pe trei arii prioritare: sectoarele electrice și electronice, baterii, precum și textile. Se creează în același timp temelia pentru un pașaport intersectorial bazat pe reguli, principii, taxonomie și standarde comune.

Proiectul își va aduce contribuția la proiectarea și introducerea pașapoartelor pentru produse digitale, la asigurarea fezabilității tehnologice și suportului tehnic pentru dezvoltarea de strategii ale economiei circulare, la asigurarea conformității cu nevoile diferitelor părți interesate, în special ale companiilor și consumatorilor. De asemenea, rezultatele inițiativei vor sprijini actorii politici si administrativi pentru ghidarea și monitorizarea introducerii economiei circulare.

Obiectivele inițiativei:

- prezentarea unei definiții a DPP și a unei descrieri intersectoriale fără ambiguități

- definirea unui model de date pentru DPP cu utilitate demonstrată pentru economia circulară

- propunerea unui protocol deschis de schimb de date DPP bazat pe tehnologii digitale de ultimă generație și adaptat nevoilor părților interesate

- crearea consensului părților interesate cu privire la datele-cheie pentru circularitate și standardele de vocabular europene și globale conexe care să fie incluse în DPP pentru lanțurile valorice în cadrul ariilor prioritare

- relizarea modelelor și foilor de parcurs pentru pilotarea, implementarea și generarea circulară de valoare comercială pentru DPP intersectoriale.

Stimulate de necesitatea de a accelera tranziția către o economie mai circulară și mai durabilă, combinată cu noi oportunități oferite de o piață de date în plină dezvoltare, un număr mare de inițiative europene și internaționale au apărut recent. Metodologia CIRPASS constă în reunirea reprezentanților unui număr de peste 30 de parteneri și parteneri asociați dintre acești actori care pilotează DPP, în scopul de a construi o comunitate echilibrată, deschisă și transparentă dedicată proiectării și lansării viitorului DPP european. CIRPASS se bazează pe implicarea unor organizații europene de cercetare și tehnologie de top, susținute de trei organizații de standardizare, un grup experimentat de consultanță în economie circulară și sustenabilitate, mai multe asociații industriale europene mari și furnizori selectați de soluții digitale.

Proiectul CIRPASS se implementează cu un buget total de peste 2 milioane de euro, pe o perioadă de 18 luni, până la 31 martie 2024.

 

Informații suplimentare și referințe

https://hadea.ec.europa.eu/index_enhttps://hadea.ec.europa.eu/programmes/digital-europe-programme_enhttps://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/projects-details/43152860/101083432/DIGITAL 

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

Pentru detalii privind activităţile noastre şi serviciile oferite, vă rugăm să trimiteţi mesaj la: imm@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro