20 iulie 2023 - SME Climate Hub


SME Climate Hub este o inițiativă globală non-profit care sprijină companiile mici și mijlocii să ia măsuri pentru depășirea problemelor generate de schimbările climatice și să construiască afaceri reziliente. Hub-ul este organizat de We Mean Business Coalition, Exponential Roadmap Initiative și Națiunile Unite în cadrul campaniei Race to Zero, în colaborare cu Normative și echipa Net Zero de la Universitatea Oxford.

SME Climate HUB propune IMM soluții concrete pentru un viitor mai sustenabil cu ajutorul unor instrumente și resurse, pe care le pune, gratuit, la dispoziția acestora.

Măsurarea emisiilor

Pentru măsurarea propriilor emisii, orice IMM poate folosi Calculatorul on-line. Se obțin informații clare și utile cu privire la emisii și posibilități de acțiune pentru reducerea acestora, la adresa https://smeclimatehub.org/start-measuring/.

Acces la cursuri on-line pentru modalități de acțiune

Climate Fit, https://smeclimatehub.org/climate-fit/, este un alt instrument ce a fost conceput special pentru IMM.

Abordarea schimbărilor climatice nu este simplă pentru un IMM. Amploarea provocărilor viitoare, necunoașterea informațiilor relevante și resursele limitate pentru a iniția schimbarea sunt factori care provoacă nesiguranță în luarea unor măsuri.

Orice IMM poate avea acces la aceste cursuri și este sprijinit să navigheze pe calea către zero emisii, în șapte pași:

  • Guvernanță și strategie - includerea sustenabilității în centrul strategiei de afaceri a companiei
  • Operaționalizare – descoperirea și implementarea modalităților de eficientizare a energiei
  • Lanțul de aprovizionare - integrarea considerațiilor climatice în procesele standard de achiziții
  • Proiectare - abordarea bazată pe ciclul de viață al produsului/serviciului; alegerea materialelor inteligente și proiectarea pentru cea mai bună performanță cu impact minim asupra mediului înconjurător
  • Finanțare – construirea unei afaceri solide și finanțarea soluțiilor ecologice
  • Comunitate - implicarea angajaților, a părților interesate și a comunității în călătoria spre zero emisii
  • Comunicarea - comunicarea publică a progresului și a obiectivelor privind sustenabilitatea în concordanță cu misiunea companiei.

Climate Finance

Climate Finance (https://smeclimatehub.org/financial-support/) este un ghid conceput să sprijine IMM pentru a găsi cea mai potrivită sursă de finanțare. Pentru companiile angajate în această cursă către zero emisii finanțatorii oferă condiții îmbunătățite prin „împrumuturi cu reducere” sau „sprijin financiar în condiții preferențiale”.

Acces la alte resurse

În afară de instrumentele special create pentru sprijinul IMM, platforma SME Climate Hub pune la dispoziția utilizatorilor o paletă largă de instrumente externe (ghiduri, exemple de bune practici, laboratoare on-line etc) la adresa https://smeclimatehub.org/tools/.

Angajamentul public

Prin inregistrarea pe site-ul SME Climate Hub, o companie se poate angaja în mod public pe drumul de a reduce la jumătate emisiile de gaze cu efect de seră până în 2030, de a atinge zero net până în 2050 și de a raporta anual progresul realizat. Astfel, oricine se poate asocia comunității internaționale de organizații care deja au facut acest angajamet și poate avea acces gratuit la instrumentele și resursele platformei.

 

Informații suplimentare și referințe

https://smeclimatehub.org/

https://www.wemeanbusinesscoalition.org/

https://exponentialroadmap.org/

https://unfccc.int/climate-action/race-to-zero-campaign

https://normative.io/

https://smeclimatehub.org/sme-survey-barriers-to-climate-action/

https://smeclimatehub.org/small-businesses-want-to-help-tackle-the-climate-crisis-but-lack-finance-and-knowledge-new-survey-finds/

 

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de Facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

 

Pentru detalii privind activitățile noastre și serviciile oferite, vă rugăm să trimiteți mesaj la: imm@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro