20 ianuarie 2022 - Transformarea materiilor prime intr-un avantaj competitiv al Europei


EIT RawMaterials este cel mai mare consorțiu din sectorul materiilor prime la nivel mondial, inițiat și finanțat de Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT), un organism al Uniunii Europene. Viziunea sa este de a dezvolta materiile prime într-un punct forte major pentru Europa, iar misiunea sa este de a promova competitivitatea durabilă a sectorului european al mineralelor, metalelor și materialelor de-a lungul lanțului valoric, prin stimularea inovației, educației și antreprenoriatului. EIT RawMaterials își propune să îmbunătățească semnificativ inovația în sectorul materiilor prime prin împărtășirea cunoștințelor, facilitarea activităților de potrivire, dezvoltarea tehnologiilor inovatoare și sprijinirea afacerilor.

Consorțiul reunește peste 120 de parteneri de bază și asociați și peste 180 de parteneri de proiect din industrie, universități și instituții de cercetare de top din peste 20 de țări UE. Partener in consortiu din regiunea Bucureşti-Ilfov este Institutul Naţional de Fizica Materialelor, Măgurele. Partenerii EIT RawMaterials sunt activi pe întregul lanț valoric al materiilor prime, de la explorare, minerit și prelucrare a mineralelor până la înlocuire, reciclare și economia circulară. Ei colaborează la găsirea de soluții noi și inovatoare pentru a asigura aprovizionarea și a îmbunătăți sectorul materiilor prime din Europa.

Există șase hub-uri regionale de inovare în Belgia, Finlanda, Franța, Italia, Polonia și Suedia, numite Co-LocationCenters (CLC) care reprezintă diferite ecosisteme regionale care conectează industria, cercetarea și educația.

Temele de inovare prioritare ale EIT RawMaterials sunt:

  • Explorarea și evaluarea resurselor de materii prime: tehnologii inovatoare și eficiente, asigurarea aprovizionării cu materii prime în Europa;
  • Mineritul în medii critice: tehnologii inovatoare pentru minerit inteligent și durabil;
  • Eficiența resurselor în procesele minerale și metalurgice: resurse mai eficiente și sigure;
  • Înlocuirea materialelor critice și toxice în produse și substituții pentru performanță optimizată: materiale durabile pentru tehnologiile cheie;
  • Reciclarea și optimizarea lanțului de materiale ale produselor scoase din uz: transformarea deșeurilor în resurse valoroase;
  • Proiectarea produselor și serviciilor pentru economia circulară: proiectarea de soluții mai inteligente, închiderea buclelor materiale.

Aceste teme sunt abordate pe două paliere interdependente: prin intermediul Academiei RawMaterials și a programelor de stimulare antreprenorială.

Academia RawMaterials găzduiește toate activitățile educaționale ale EIT RawMaterials, care se adresează unei plaje largi de potențiali cursanți – doctoranzi, masteranzi, parteneri industriali, profesioniști din sectorul materiilor prime și societatea în general – și promovează noi moduri de învățare și predare prin conectarea mediului academic, a industriei și a organizațiilor de cercetare. Variantele de participare la programele educaționale sunt masterate, doctorate, învățământ pe toată durata vieții și programe de conștientizare a societății.

În ce privește programele de stimulare antreprenorială, acestea sunt gândite să sprijine inițierea și dezvoltarea de noi tipuri de afaceri, să accelereze start-up-urile și comercializarea ideilor de afaceri, să încurajeze schimburile și rețele între diferite discipline, precum și să ofere finanțare.

Aceste activități sunt compuse din trei mari programe:

  • Competiția de idei de afaceri – are ca scop sprijinirea și dezvoltarea deținătorilor de idei și a echipelor de cercetare care transformă ideile în modele de afaceri.
  • Acceleratorul pentru start-up-uri și IMM-uri – hub-urile regionale de inovare (centrele de co-locație) sprijină start-up-urile și IMM-urile promițătoareîn validarea modelele de afaceri
  • Instrumente de finanțare – activități menite să ajute antreprenorii cu potențial ridicat să găsească sprijinul financiar și nefinanciar necesar pentru a aduce pe piață concepte inovatoare.

La sfârșitul lunii ianuarie a.c., EIT RawMaterials va fi prezent la conferința „Materiile prime critice: un element esențial pentru viitorul Europei”, organizată de Comitetul Economic și Social European. Evenimentul va putea fi urmărit gratuit pe platforme de videoconferințe.

 

Referințe și informații suplimentare:

EIT RawMaterials: https://eitrawmaterials.eu/

Conferința „Materiile prime critice: un element esențial pentru viitorul Europei”: https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/critical-raw-materials-essential-building-block-future-europe

 

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

 

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro