20 aprilie 2023 - O „busola” pentru companiile preocupate de respectarea drepturilor omului


Îndrumarea companiilor din întreaga lume pentru a înțelege și a aborda mai eficient impactul operațiunilor și lanțurilor lor de aprovizionare asupra drepturilor omului

Inițiativa Națiunilor Unite „Protejați, respectați și remediați” stipulează faptul că este de datoria guvernelor naționale să protejeze oamenii de pe teritoriul și/sau de sub jurisdicția lor împotriva încălcărilor drepturilor omului comise de terți, inclusiv de întreprinderi. În același timp, se așteaptă ca întreprinderile să respecte drepturile omului prin neîncălcarea, direct sau indirect, a  drepturilor altor persoane. De asemenea, se așteaptă ca atât statele, cât și întreprinderile, să permită accesul la căi de atac efective (atât judiciare, cât și extrajudiciare) pentru victimele încălcărilor drepturilor omului acolo unde acestea au loc.

În calitate de standard global privind conduita în afaceri în legătură cu drepturile omului, Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului (UNGP) oferă îndrumări de nivel înalt cu privire la modul în care întreprinderile își pot îndeplini obligațiile reieșite din inițiativa „Protejați, respectați și remediați”. Avizat în unanimitate de Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU în 2011, UNGP stabilește un cadru destinat statelor și companiilor cu privire la modul de prevenire și abordare a impactului negativ pe care întreprinderile îl pot avea asupra drepturilor omului. Dilema pentru întreprinderile responsabile este cum să respecte drepturile omului în practică, în special atunci când se confruntă cu contexte sociale, politice și economice complexe sau cu situații care nu au soluții simple și clare.

Navigatorul Business and Human Rights (BHR) își propune să ajute companiile să înțeleagă mai bine cele mai comune probleme legate de drepturile omului cu care pot intra în contact – fie prin propriile operațiuni, fie prin intermediul lanțului lor de aprovizionare – și modul în care acestea pot fi gestionate.

Abordarea include următorii pași de due diligence descriși în UNGP:

 • dezvoltarea politicilor;
 • evaluarea impactului;
 • integrare/acțiuni pentru abordarea impactului;
 • monitorizarea performanțelor;
 • comunicarea performanțelor;
 • mecanisme de remediere și plângere.

Navigatorul BHR este produs de Pactul Global al Națiunilor Unite în colaborare cu Serviciul de asistență pentru afaceri și drepturile omului al guvernului german și Verisk Maplecroft. Este finanțat de Serviciul de asistență pentru afaceri și drepturile omului al guvernului german. Resursele au fost dezvoltate în coordonare cu Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OHCHR). Organizația Internațională a Muncii (ILO) a oferit asistență tehnică cu privire la standardele internaționale de muncă relevante pentru operațiunile unei întreprinderi. Navigatorul este susținut în continuare de un subgrup de membri ai Pactului Global al Națiunilor Unite, format din Australia, Brazilia, Canada, Georgia, Japonia, Nigeria, Spania și Regatul Unit.

Instrumentul permite explorarea a 10 teme specifice drepturilor omului și studiile de caz asociate, astfel încât o întreprindere să fie mai bine echipată pentru a-și gestiona riscurile directe și indirecte legate de drepturile omului. Temele abordate sunt următoarele:

 1. munca desfășurată de copii;
 2. munca forțată;
 3. discriminarea;
 4. libertatea de asociere;
 5. securitatea și sănătatea în muncă;
 6. salariul pentru o viață decentă;
 7. timpul de lucru;
 8. egalitatea sexelor;
 9. muncitori migranți;
 10. populații indigene.

Fiecare temă specifică drepturilor omului include:

 • o privire de ansamblu asupra temei;
 • factori de risc pentru industriile-cheie;
 • sugestii de due diligence;
 • studii de caz;
 • resurse suplimentare recomandate.

Utilizarea Navigatorului este gratuită pentru toate categoriile de întreprinderi.

 

Informații suplimentare și referințe

Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului (UNGP): https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf

Navigatorul BHR: https://bhr-navigator.unglobalcompact.org/

Pactul Global al Națiunilor Unite (UN Global Compact): https://unglobalcompact.org/what-is-gc  

 

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de Facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

 

Pentru detalii privind activitățile noastre și serviciile oferite, vă rugăm să trimiteți mesaj la: imm@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro