2 septembrie 2021 - Planul de actiune privind productia ecologica in Uniunea Europeana


Prin producerea de alimente de înaltă calitate cu impact redus asupra mediului, agricultura ecologică joacă un rol esențial în dezvoltarea unui sistem alimentar sustenabil pentru Uniunea Europeană.

Strategia "De la fermă la consumator" urmărește ca până în 2030 cel puțin 25% din terenurile agricole ale UE să fie cultivate ecologic și să aibă loc o creștere semnificativă a acvaculturii ecologice. În prezent, aproximativ 8,5% din suprafața agricolă a UE este cultivată în mod ecologic. Există diferențe semnificative între statele membre, variind de la 0,5% (în cazul Maltei) la peste 25% în Austria (date Eurostat, 2019). Deși cu un potențial imens, România cultivă ecologic doar 2,9% din suprafața sa agricolă, devansând doar Malta, Irlanda și Bulgaria.

Pentru a atinge acest obiectiv și pentru ca sectorul ecologic să își poată atinge întregul potențial, Comisia Europeană își propune, în cadrul programului său de lucru pentru 2021, să stimuleze producția ecologică și să pregătească planul de acțiune pentru dezvoltarea acesteia.

Planul de acțiune are în vedere trei axe interconectate care reflectă, pe de o parte, structura lanțului de aprovizionare cu alimente, iar pe de altă parte, țintele ambițioase și obiectivele de sustenabilitate ale Pactului Ecologic European:

Axa 1: stimularea cererii și asigurarea încrederii consumatorilor

Axa 2: stimularea conversiei și consolidarea întregului lanț valoric

Axa 3:exemplul oferit de produsele organice - îmbunătățirea contribuției agriculturii ecologice la sustenabilitate

Cele trei axe sunt sprijinite prin 23 de acțiuni. Se continuă unele dintre acțiunile de succes din perioada precedentă (2014-2020), dar sunt propuse și noi acțiuni cu mobilizarea unor surse diverse de finanțare.

Un sprijin mai puternic în cadrul noii politici agricole comune

Politica agricolă comună (PAC) va fi mobilizată pe deplin pentru a sprijini punerea în aplicare a planului de acțiune. Sprijinul financiar pentru produsele ecologice va continua să fie oferit prin angajamentele în materie de management de mediu care includ agrigultura eco, cu un flux suplimentar de finanțare pus la dispoziție prin intermediul programelor ecologice. De asemenea, sprijinul PAC va include asistență tehnică și schimbul de bune practici, inclusiv în materie de inovații în domeniul produselor ecologice.

Accentul pus pe cercetare și inovare

Comisia intenționează să majoreze ponderea cercetării și inovării (C&I) și să dedice cel puțin 30% din bugetul aferent acțiunilor de cercetare și inovare în domeniul agriculturii, silviculturii și al zonelor rurale unor acțiuni cu tematică specifică sau importantă pentru sectorul ecologic. În sfera cercetării și inovării se înscriu, printre altele, modificarea comportamentului fermierilor și al consumatorilor, randamente mai mari ale culturilor, biodiversitatea genetică și alternative la produse controversate. În acest context, Comisia consolidează coordonarea programelor naționale de C&I privind alimentele ecologice și va pune la dispoziție noi oportunități, prin intermediul misiunii propuse în cadrul programului Orizont Europa în domeniul solului și al alimentației sănătoase, precum și prin intermediul parteneriatelor, în special cele în materie de agroecologie și de sisteme alimentare. Diseminarea rezultatelor C&I va fi încurajată prin intermediul parteneriatului european pentru inovare AGRI și al sistemului de cunoștințe și inovare în agricultură  (AKIS), în scopul promovării unei creșteri generale a producției ecologice în toate statele membre.

 

Referințe și informații suplimentare:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan_ro?etrans=ro

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/DOC/?uri=CELEX:52021DC0141R(01)&from=EN

https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-action-plan-for-the-development-of-organic-production

 

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Pentru abonare la materialele elaborate în timpul campaniei şi informaţii suplimentare, rugăm trimiteţi un mesaj la adresa: cristina.roua@adrbi.ro.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistenţă şi Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro