2 noiembrie 2023 - EENergy: finantare pentru eficienta energetica a IMM-urilor europene prin Enterprise Europe Network


Peste 900 de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) din Europa, inclusiv din România, vor fi beneficiarele unei scheme de finanțare în sistem cascadă, destinată implementării de măsuri care să le îmbunătățească eficiența energetică și să le reducă amprenta de carbon.

Schema se implementează în cadrul proiectului EENergy, prin intermediul rețelei Enterprise Europe Network care este prezentă și în România, inclusiv în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov. Coordonatorul proiectului este North Denmark EU-Office, Danemarca.

Finanțat de Uniunea Europeană, proiectul se concentrează asupra creșterii durabilității pe termen lung a IMM-urilor europene, reducând impactul acestora asupra mediului și sporindu-le reziliența, având în vedere provocările actuale legate de schimbările climatice și de criza energetică. Obiectivul principal al acestui proiect este de a încuraja IMM-urile din întreaga Europă să se angajeze în activități, achiziții sau cooperări menite să le reducă cheltuielile generale cu energia cu minimum 5%.

Sprijinul financiar oferit prin EENergy va fi sub forma tichetelor (voucherelor) în valoare de 10.000 euro și va putea fi utilizat pentru acoperirea unor costuri precum: audituri specifice de eficiență energetică, adoptarea de tehnologii eficiente energetic pentru liniile de producție și investiții pentru creșterea eficienței energetice a instalațiilor companiei în vederea reducerii cererii și consumului de energie. De asemenea, finanțarea poate să acopere cheltuieli de consultanță în materia eficienței energetice sau dobândirea de noi competențe specifice. Selecția beneficiarilor va fi realizată printr-un sistem deschis și transparent, la nivelul întregii Uniuni Europene. Se intenționează stimularea participării la procesul de selecție a peste 2000 de IMM-uri aflate în bazele de date ale rețelei Enterprise Europe Network sau din rândul noilor clienți ai acestei rețele.

Proiectul include o componentă importantă de instruire și ghidare a întreprinderilor interesate, prin dezvoltarea de metode și modele pentru implementarea măsurilor de eficiență energetică în cadrul IMM-urilor, precum și prin promovarea impactului acestei inițiative de eficiență energetică prin publicarea a cel puțin 32 de povești de succes, 8 videoclipuri și 4 infografice care să încurajez alte IMM-uri să adopte măsuri similare.

Etapele viitoare și activitățile principale ale proiectului EENergy sunt următoarele:

  • pregătirea și desfășurarea de apeluri deschise și transparente pentru selectarea IMM-urilor care vor primi sprijin financiar direct;
  • selectarea IMM-urilor care vor beneficia de sprijin direct sub formă de tichet (voucher).
  • furnizarea de servicii conexe legate de eficiența energetică prin intermediul consilierilor de sustenabilitate ai EEN în regiunea beneficiarilor;
  • suport pentru accesul la surse suplimentare de finanțare pentru investițiile în eficiența energetică, fie ele private sau publice la nivel european, național sau local;
  • oferirea de servicii suplimentare adecvate și complementare din setul de servicii ale rețelei Enterprise Europe Network.

Bugetul total al proiectului se ridică la peste 10 milioane de euro, din care 9 milioane sunt destinate schemei de finanțare a întreprinderilor.

Proiectul EENergy se desfășoară pe între 1 octombrie 2023 și 30 septembrie 2025.

Primul apel de propuneri pentru distribuirea de vouchere este programat pentru ianuarie 2024. 

 

Informații suplimentare și referințe

Informații suplimentare vor fi disponibile pe pagina de web a coordonatorului proiectului EENnergy: https://eu-norddanmark.dk/about-us-2/ și la Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI: imm@adrbi.ro

 

Urmăriți-ne în fiecare joi pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe pagina de Facebook a ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

 

Pentru detalii privind activitățile noastre și serviciile oferite, vă rugăm să trimiteți mesaj la: imm@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro