18 noiembrie 2021 - Standarde ISO pentru mediu: Pilonul "Planeta"


Pilonul de mediu al sustenabilității, denumit informal “pilonul planetă”, este cel care atrage deseori cea mai mare atenție publică sub impactul accelerării schimbărilor climatice și a încălzirii globale. Cele 195 de state semnatare ale Agendei privind Dezvoltarea Sustenabilă 2030 a ONU, în anul 2015, își propun: „…. să protejăm planeta de degradare, inclusiv prin consum și producție durabile, gestionând durabil resursele sale naturale și luând măsuri urgente privind schimbările climatice, astfel încât aceasta să poată susține nevoile generațiilor prezente și viitoare”. Desigur, mediul de afaceri are și va avea o contribuție din ce în ce mai consistentă la consolidarea acestui pilon, iar standardele ISO pot constitui o adevărată platformă de bune practici.

Astfel, standardul ISO 14001 privind sistemul de management al mediului oferă firmelor și oricărei organizații, un cadru pentru îmbunătățirea performanțelor de mediu, pentru a deveni mai prietenoase cu mediu, și include bazele, auditurile, comunicarea, etichetările, analizele la nivel de ciclu de viață al produselor/serviciilor, precum și metodele necesare pentru reducerea acțiunilor cu potențial negativ și pentru adaptarea la schimbările climatice. Aliniată Protocolului privind emisiile de gaze cu efect de seră și compatibilă cu cele mai multe programe de reducere a acestor emisii, seria de standarde 14064 stabilește cadrul pentru cuantificarea, monitorizarea și validarea/verificarea emisiilor de gaze cu efect de seră, în timp ce specificațiile tehnice ISO/TS 14067 indică principiile, cerințele și procedeele pentru măsurarea și cuantificarea amprentei de carbon a produselor.

În ceea ce privește protejarea resurselor si consumul responsabil, reducerea impactului asupra mediului, protejarea vieții acvatice și terestre, promovarea utilizării surselor regenerabile de energie sau încurajarea unei decizii responsabile în ce privește achizițiile sustenabile sunt doar unele din direcțiile care pot fi sprijinite prin aplicarea standardelor ISO:

  • ISO 20400, privind achizițiile durabile, ajută firmele să dezvolte practici de achiziție sustenabile și etice de care beneficiază inclusiv comunitățile în care operează aceste firme. Standardul ghidează în implementarea unor procese etice pe tot lanțul de aprovizionare.
  • Seria 14020 propune standarde de etichetare de mediu și declarații pe proprie răspundere, inclusiv modul de pregătire a firmelor pentru procesul de certificare de mediu, ceea ce permite validarea acțiunilor lor în beneficiul mediului și, astfel, încurajarea consumatorilor să facă alegeri mai bune.
  • Peste 200 de standarde tratează eficiența energetică și sursele regenerabile, permițând interoperabilitatea aparatelor și sistemelor, utilizarea energiei mai eficient prin dezvoltarea și implementarea sistemelor de management al energiei sau creșterea performanței energetice a clădirilor. Acestea încurajează tranziția la surse regenerabile și deschiderea piețelor față de soluțiile inovative care să răspundă provocărilor globale din acest sector.
  • Conservarea și utilizarea sustenabilă a resurselor acvatice este susținută de standarde și specificații tehnice ISO care permit trasabilitatea resurselor vii și managementul de mediu al resurselor marine, cum ar fi ISO/TC 234. Mai mult, peste 250 de standarde făcând trimitere la sustenabilitate se concentrează pe industria navală, de la proiectare, construire, echipare sau tehnologie marină, până la aspecte privind impactul navelor și tehnologiei marine asupra mediului – familia ISO/TC 8.
  • Protejarea, regenerarea și utilizarea sustenabilă a ecosistemelor și resurselor terestre face obiectul a sute de standarde ISO, cum ar fi ISO 14055 Sisteme de management de mediu – Ghid pentru stabilirea de bune practici pentru combaterea degradării solului și deșertificării sau ISO38200 privind sustenabilitatea forestieră, un instrument valoros în sprijinirea combaterii tăierilor ilegale de arbori.

Broșura „Contributing to the UN Sustainable Development Goals with ISO standards” prezintă o imagine de ansamblu asupra modului în care standardele ISO pot fi utilizate, iar pentru fiecare din cele 17 obiective sunt recomandate standardele cheie.

 

Referințe și informații suplimentare:

ISO - Organizația Internațională pentru Standardizare: https://www.iso.org/home.html

Obiectivele de dezvoltare durabilă ONU: https://sdgs.un.org/goals

Protocolul privind Gazele cu Efect de Seră: https://ghgprotocol.org/

Broșura „Contributing to the UN Sustainable Development Goals with ISO standards”: https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/en/PUB100429.pdf

 

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

 

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

 

 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro