18 martie 2021 - Transformarea sustenabila a productiei si consumului de textile


Industria textilă este unul dintre sectoarele prioritare pentru tranziția Uniunii Europene către o economie circulară și o dezvoltare durabilă și este abordat sistematic în cadrul documentelor strategice și programatice ale UE. Acest sector a fost identificat drept unul prioritar ca urmare a faptului că este un mare consumator de resurse cu impact negativ asupra mediului și având în vedere rolul important pe care îl joacă în societate.

În Europa, sectorul angajează 1,7 milione de persoane în aproximativ 171.000 de companii, conform datelor din 2018 publicate în raportul asupra sectorului al Rețelei Europene de Informare și Observare privind Mediul (Eionet), iar consumul este apreciat la 26 kg de textile/persoană/an, din care 11 kg se aruncă. Producția de haine și încălțăminte generează 10% din emisiile de gaze cu efect de seră la nivel mondial, mai mult decât generează toate zborurile internaționale și transporturile maritime împreună, conform surselor citate de Parlamentul European (Serviciul de Cercetare al PE-2017 și Națiunile Unite – 2018). De menționat este și faptul că mai puțin de 1% din cantitatea de haine este reciclată ca îmbrăcăminte la nivel global, parțial din cauza tehnologiei inadecvate.

Producția și consumul de îmbrăcăminte, încălțăminte, covoare și alte produse din materiale textile pentru uz casnic necesită, așadar, transformări esențiale pe calea asigurării circularității. În acest sens, Comisia Europeană a anunțat că strategia pentru acest sector va fi adoptată în toamna anului 2021. Consultările au început în ianuarie și se vor finaliza în primul trimestru al acestui an. Noua strategie orientează spre soluții pentru diminuarea fenomenului de consum rapid  (“fast fashion”) și va propune direcții de acțiune pentru atingerea unor niveluri ridicate de colectare distinctă a deșeurilor textile. Conform Directivei privind deșeurile aprobată în 2018, țările din UE vor avea obligația ca până în 2025 să introducă colectarea separată a deșeurilor din acest sector. Noua strategie a Comisiei va conține și măsuri care susțin procesele de producție și materialele circulare, va contribui la reducerea prezenței substanțelor chimice periculoase și va înlesni procesul prin care consumatorii sunt sprijiniți să aleagă materiale textile sustenabile. Etichetă ecologică a UE, pe care producătorii ce respectă criteriile ecologice o pot aplica pe produse, reprezintă deja o garanție pentru uzul limitat de substanțe periculoase și o poluare redusă a apelor și a aerului.

Este necesară și schimbarea modelelor tradiționale de afaceri pentru a le face mai circulare, într-un mod rentabil, ceea ce permite ca materialele și produsele textile să fie reutilizate și să rămână în economie cât mai mult posibil. Agențiai Europeană pentru Mediu propune 4 tipuri de modele de afaceri circulare în industria textilă: (1) asigurarea longevității și durabilității produselor; (2) modele bazate pe acces (închiriere și leasing); (3) colectarea și revânzarea textilelor; (4) reciclarea și refolosirea materialelor. Aceste modele vor fi explicate în articole viitoare. 

 

Referințe și informații suplimentare:

Raportul privind produsele textile și mediul în economie circulară

https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-wmge/products/etc-reports/textiles-and-the-environment-in-a-circular-economy

Strategia pentru industria textilă

https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/textiles_en

Directiva privind deșeurile

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0851&from=EN

 

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Pentru abonare la materialele elaborate în timpul campaniei şi informaţii suplimentare, rugăm trimiteţi un mesaj la adresa: cristina.roua@adrbi.ro.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistenţă şi Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro