18 ianuarie 2024 - Platforma Tehnologica Europeana pentru Viitorul Textilelor si Imbracamintei


Platforma Tehnologică Europeană pentru Viitorul Textilelor și Îmbrăcămintei

The European Technology Platform for the Future of Textiles and Clothing

Platforma Tehnologică Europeană pentru Viitorul Textilelor și Îmbrăcămintei (Textile ETP) este cea mai mare rețea deschisă de specialiști din Europa, care activează în sectorul de cercetare-inovare pentru textile și îmbrăcăminte. Fondată în 2004, platforma s-a dezvoltat într-un conector esențial între industrie și domeniile academice și tehnologice. Cu misiunea de a spori competitivitatea sectorului textil european, Textile ETP reunește companii, asociații, grupuri de firme, universități, organizații de cercetare și dezvoltare și dezvoltatori de tehnologie pentru a încuraja cercetarea și inovarea colaborative.

Funcționând ca o asociație internațională nonprofit, Textile ETP lucrează cu o bază solidă de membri, în momentul de față 52 de asociații, 43 de companii industriale și 61 de organizații de cercetare și dezvoltare. Recunoscută de Comisia Europeană ca un actor cheie în stimularea inovației și îmbunătățirea competitivității europene, Textile ETP, la fel ca și alte Platforme Tehnologice Europene (ETP), joacă un rol central în dezvoltarea agendelor de cercetare și inovație la nivel european și național.

Textile ETP acționează ca un conector strategic, Think Tank și avocat, precum și ca sursă de informații, inclusiv pentru accesul la finanțare. În calitate de conector, platforma facilitează o relaționare extinsă prin intermediul unei platforme online, a evenimentelor, webinar-urilor și atelierelor tematice. Conferința anuală, adunarea generală, programele de instruire și coordonarea hub-urilor și comunităților de inovație contribuie la construirea de conexiuni și colaborări între specialiștii în inovare textilă din Europa.

În calitate de furnizor de informații și asistență pentru accesul la finanțare, Textile ETP oferă membrilor săi acces rapid la informații despre noile dezvoltări în cercetarea și tehnologia textilă la nivel european, precum și despre oportunități de finanțare europene. Programul TEPPIES, implementat de Textile ETP,  este un sistem de intermediere exclusiv pentru membri, ajutând la formarea de consorții de proiecte solide în vederea lansării de aplicații de finanțare reușite. În plus, în cazuri excepționale, Textile ETP participă direct în proiecte UE, având roluri în diseminare, colaborare inter-industrială și coordonare.

În calitate de Think Tank, Textile ETP colaborează cu membrii săi pentru a dezvolta propuneri strategice, documente de opinie și de poziție. Colaborând cu membrii deplini EURATEX, TEXTRANET, NETFAS și EU-TEXTILE 2030, platforma pledează pentru integrarea potențialului de inovare textilă și a nevoilor de cercetare în politicile și programele de finanțare ale UE.

Hub-urile de inovare sunt inițiative de dată recentă, servind drept platforme dinamice pentru colaborare. Circular & Biobased Textiles Innovation Hub, lansat în colaborare cu actori din Germania, Suedia, Belgia, Italia și Franța, se concentrează pe abordarea circulară și pe materialele de origine naturală (biomasă). Cel de-al doilea hub, SmartX Innovation Hub, sprijină în mod direct firmele implicate în e-textile și în textilele de înaltă performanță, încurajând colaborarea și schimbul de cunoștințe.

Textile ETP animă și comunitatea ECOSYSTEX, dedicată durabilității și circularității în industria textilă. Lansată în colaborare cu Comisia Europeană și Circular-Biobased Europe Joint Undertaking, ECOSYSTEX își propune să accelereze colaborarea în domeniul durabilității și circularității textilelor, oferind o comunitate de practică pe termen lung pentru proiecte în acest domeniu. Cu 27 de proiecte finanțate de UE, toate concentrate pe durabilitatea textilă, ECOSYSTEX are ca misiune să consolideze cunoașterea în această sferă multidisciplinară și să creeze un centru de cunoștințe central în Europa. În concordanță cu Strategia UE pentru Textile Durabile și Circulare din 2022, comunitatea asigură colaborarea între cercetători, mediul  academic și industrie, dezvoltatori de tehnologie și alți stakeholderi, oferind informații cuprinzătoare și soluții inovatoare.

Implicarea Textile ETP în proiecte europene acoperă niveluri strategice și operaționale, inclusiv managementul de proiect și acțiuni de diseminare. Platforma rămâne angajată în facilitarea transferului de cunoștințe și promovarea colaborării pentru a aborda provocările din industria textilă.

Agenda primei părți a anului 2024 cuprinde cea de-a 18-a Conferință Anuală Textile ETP, programată pentru 14-15 mai 2024, în Mechelen, Belgia, care promite să fie un eveniment semnificativ pentru acest sector. În colaborare cu Consiliul European de Inovație (EIC), conferința va aduce în comun companii start-up și scale-up din întreaga Europă, companii care inovează în textile durabile, digitale, inteligente și tehnice, evidențiind angajamentul Textile ETP pentru stimularea inovării în sectorul textil.

Informații suplimentare și referințe

Textile ETP: https://textile-platform.eu/

Lista Platformelor pentru Tehnologie Europene: https://www.era-learn.eu/partnerships-in-a-nutshell/type-of-networks/partnerships-under-horizon-2020/other-era-relevant-partnership-initiatives/overview-etp

Urmăriți-ne în fiecare joi pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe pagina de Facebook a ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

 

Pentru detalii privind activitățile noastre și serviciile oferite, vă rugăm să trimiteți mesaj la: imm@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro