18 februarie 2021 - Strategia industriala a Uniunii Europene


Europa a fost dintotdeauna leagănul industriei. În timp, industria și-a dovedit capacitatea de a da un exemplu pentru impulsionarea schimbărilor. Acum trebuie să facă același lucru, având în vedere că Europa este pe calea unei duble tranziții către neutralitatea climatică și către digitalizare, într-o lume aflată în continuă schimbare. Prin intermediul unei noi strategii industriale, Comisia Europeană este pregătită să asigure cadrul pentru ca întreprinderile europene să își mențină capacitatea de a-și îndeplini obiectivele ambițioase, de a face față situațiilor de criză sub presiunea concurenței la nivel mondial.

Industria reprezintă mai mult de 20% din economia UE și angajează direct aproximativ 35 de milioane de persoane și alte milioane în domenii conexe. În plus, industria UE determină 80% din exporturile de bunuri. Este, de asemenea, un furnizor global de vârf și o destinație pentru investiții străine directe.

Noua strategia industrială a Uniunii Europene a fost lansată în martie 2020 și, în prezent, este în proces de actualizare de către Comisia Europeană. Conform ultimei rezoluții a Parlamentului European, este necesar să cuprindă două faze: o fază de recuperare pentru consolidarea locurilor de muncă, reactivarea producției și adaptarea post-pandemie, urmată de faza de reconstrucție și transformare industrială. Strategia industrială revizuită va fi una incluzivă. Va include toate ecosistemele industriale, IMM-urile, regiunile, comunitățile și lucrătorii în dezvoltarea și implementarea sa.

Întreprinderile mici și mijlocii sunt coloana vertebrală a economiei UE, reprezentând mai mult de 99% din totalul afacerilor europene. În contextul actual, în care acestea au fost afectate puternic de pandemie, strategia industrială revizuită se va concentra asupra creșterii sustenabile a IMM-urilor.

Într-o prima fază, Fondul de redresare va fi orientat pentru revenirea economiilor din șocul suferit, în funcție de nivelul daunelor și de provocările cu care acestea se confruntă. Fondul va asista cu predilecție întreprinderile angajate în transformarea digitală și de mediu, astfel încât să poată investi în activități durabile.

În faza a doua, strategia industrială a UE va asigura reziliența la situații de criză și sustenabilitatea pe termen lung, paralel cu un nivel ridicat de competitivitate a întreprinderilor. În acestă fază, principalele obiective vor avea în vedere aspectele sociale ale acestor schimbări structurale; revitalizarea teritoriilor care depind de combustibili fosili; asigurarea de stimulente pentru companii sustenabile din punct de vedere ecologic sau aflate în procesul de decarbonizare; utilizarea mecanismului de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon pentru protejarea producătorilor și a locurilor de muncă din UE în fața competiției internaționale neloiale; implementarea economiei circulare, asigurarea priorității principiului „eficiența energetică în primul rând”, economisirea energiei și a resurselor, orientarea către tehnologiile pentru energie din surse regenerabile; investiții în inteligență artificială și implementarea unei piețe unice europene digitale și de date; construirea unui sistem de impozitare digitală mai bun și dezvoltarea standardelor europene privind securitatea cibernetică; creșterea investițiilor în inovare, cercetare și dezvoltare; revizuirea normelor UE antitrust pentru a asigura competitivitatea la nivel global etc.

 

Informații suplimentare:

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy_en

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20201112STO91445/new-eu-industrial-strategy-the-challenges-to-tackle

 

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM” și de facebook a ADRBI sau pe e-mail. Campania este iniţiată şi susţinută de Biroul de Asistenţă şi Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Pentru abonare la materialele elaborate în timpul campaniei şi informaţii suplimentare, rugăm trimiteţi un mesaj la adresa: cristina.roua@adrbi.ro

 

 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro