18 aprilie 2024 - Performanta energetica a cladirilor reglementata in Uniunea Europeana


Clădirile sunt responsabile pentru aproximativ 40% din consumul de energie al Uniunii Europene, mai mult de jumătate din consumul de gaze al UE (în principal prin încălzire, răcire și apă caldă menajeră) și 35% din emisiile de gaze cu efect de seră legate de energie. În prezent, aproximativ 35% din clădirile din Uniuniea Europeană au peste 50 de ani și aproape 75% din parcul imobiliar este ineficient din punct de vedere energetic. În același timp, rata medie anuală de renovare energetică este de numai aproximativ 1%.

În anul 2020, Comisia Europeană a prezentat Strategia privind valul de revovări ale clădirilor cel puțin pentru a dubla ratele de renovare până în 2030 și pentru a se asigura că acestea conduc la o eficiență energetică mai mare și la mai multe surse regenerabile de energie în clădiri. Propunerea CE de revizuire a Directivei privind performanța energetică a clădirilor din decembrie 2021 a fost completată cu elemente suplimentare privind amplasarea instalațiilor de energie solară pe clădiri, ca parte a planului REPowerEU din mai 2022. Colegiuitorii au ajuns la un acord politic în decembrie 2023.

Directiva consolidată privind performanța energetică a clădirilor, o altă etapă importantă a Pactului verde european, a fost adoptată de curând. Aceasta stabilește cadrul legislativ pentru ca statele membre să reducă emisiile și consumul de energie în clădirile din întreaga UE, de la locuințe și locuri de muncă la școli, spitale și alte clădiri publice. Acest lucru va contribui la îmbunătățirea sănătății și a calității vieții. Directiva revizuită stabilește obiective ambițioase de reducere a consumului global de energie al clădirilor în întreaga UE, ținând seama de particularitățile naționale. Această reglementare lasă la latitudinea statelor membre ce clădiri să fie vizate și ce măsuri trebuie luate. Va stimula cererea de tehnologii curate în Europa și va crea locuri de muncă, investiții și creștere economică.

Fiecare stat membru își va adopta propria traiectorie națională pentru a reduce consumul mediu de energie primară al clădirilor rezidențiale cu 16 % până în 2030 și cu 20-22 % până în 2035. Pentru clădirile nerezidențiale, acestea vor trebui să renoveze 16 % dintre clădirile cu cele mai slabe performanțe până în 2030 și 26 % dintre clădirile cu cele mai slabe performanțe până în 2033. Statele membre vor avea posibilitatea de a excepta de la aceste obligații anumite categorii de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, inclusiv clădirile istorice sau casele de vacanță. Cetățenii vor fi sprijiniți în eforturile lor de a-și îmbunătăți locuințele. Directiva prevede înființarea unor ghișee unice pentru consiliere cu privire la renovarea clădirilor, iar dispozițiile privind finanțarea publică și privată vor face renovarea mai accesibilă ca preț și mai fezabilă.

Directiva va stimula independența energetică a Europei, în conformitate cu planul REPowerEU, prin reducerea utilizării combustibililor fosili importați. Emisiile zero” vor fi standardul pentru clădirile noi. Toate clădirile rezidențiale și nerezidențiale noi trebuie să aibă emisii zero la fața locului din combustibili fosili, începând cu 1 ianuarie 2028 pentru clădirile aflate în proprietate publică și începând cu 1 ianuarie 2030 pentru toate celelalte clădiri noi, cu posibilitatea unor derogări specifice. Directiva consolidată conține noi dispoziții menite să elimine treptat combustibilii fosili din încălzirea clădirilor și să stimuleze instalarea instalațiilor de energie solară, ținând seama de circumstanțele naționale. Statele membre vor trebui, de asemenea, să se asigure că noile clădiri sunt „pregătite pentru energia solară”. Subvențiile pentru instalarea de boilere autonome pe bază de combustibili fosili nu vor fi permise începând cu 1 ianuarie 2025. Aceasta va stimula, de asemenea, adoptarea mobilității durabile datorită dispozițiilor privind precablarea, punctele de reîncărcare pentru vehiculele electrice și locurile de parcare pentru biciclete.

Adoptarea directivei se bazează pe finalizarea și intrarea în vigoare a legislației „Fit for 55/Pregătiți pentru 55” și va contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55 % până în 2030.

Informații suplimentare și referințe

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_24_1965

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6683

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3131

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_4754

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3131

 

Urmăriți-ne în fiecare joi pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de Facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună facem tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

Pentru detalii privind activităţile noastre şi serviciile oferite, vă rugăm să trimiteţi mesaj la: imm@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro