17 noiembrie 2022 - Cerinte cheie pentru dubla tranzitie verde si digitala


Noile tehnologii au fost și vor fi un element cheie pentru dezvoltarea societății moderne. Cu toate acestea, pentru a crea o lume sustenabilă, trebuie să privim dincolo de tehnologii. Scopul final este de a transforma planeta într-un loc în care oamenii prosperă în armonie cu mediul.

Prin utilizarea inovațiilor digitale, vor exista noi oportunități pentru afaceri, care să permită o economie mai durabilă, să promoveze o societate deschisă și democratică și, în cele din urmă, să ajute la combaterea schimbărilor climatice și la realizarea tranziției ecologice.

 

De exemplu, fiecare localitate, mare sau mică, este un ecosistem complex cu interacțiuni între oameni, tehnologii și mediu. De la infrastructură și mobilitate, la utilizarea energiei, managementul apei, ecologie, producție alimentară, logistică, asistență medicală etc, atingerea echilibrului în această imagine de ansamblu ne poate conduce la un adevărat concept Smart.

O zi obișnuită a fiecăruia dintre noi constă în multe activități repetitive la care nu ne gândim prea mult. Cum ar fi folosirea energiei, transportul, interacțiunea cu infrastructura publică, mâncarea, cumpărăturile sau munca. În total, aceste rutine ajung să ocupe o mare parte din timpul nostru. Prin urmare, au un impact semnificativ asupra calității vieții noastre și au puterea de a determina modul în care afectăm mediul înconjurător.

Pe măsură ce ne apropiem de anul 2050, s-ar putea să ne începem ziua uitându-ne pe fereastră cu dispozitivul pentru realitate augmentată, consultând informații despre poluare în timp real. Apoi, să luăm micul dejun pe care l-am cumpărat pentru că am fost convinși de indicele său de mediu, pe care l-am cunoscut în momentul achiziției datorită datelor digitale ușor accesibile.

Hrana în sine poate fi produsă de fermieri într-o manieră eficientă din punct de vedere al resurselor, deoarece se poate cunoaște ce cultură trebuie plantată când – fermierii au acces la Big Data, datorită platformelor open-source care culeg informații publice de mediu, despre prognoze meteo sau date direct de la fermă prin senzori.

Pentru a stimula consumul în perioadele în care energia produsă din surse regenerabile este abundentă, putem, de exemplu, folosi mașina de spălat în anumite intervale de timp. Dar, nu doar consumăm, ci și producem energie electrică datorită panourilor solare instalate pe acoperiș, care sunt conectate la o microrețea inteligentă.

Acestea sunt doar câteva dintre instantaneele avute în vedere în Raportul din acest an de analiza prospectivă strategică  al Centrului Comun de Cercetare/Joint Research Centre al Comisei Europene (JRC) - „Către un viitor verde și digital - Cerințe cheie pentru dubla tranziție de succes în Uniunea Europeană”.

Raportul este rezultatul unei analize amănunțite în care au fost implicați peste 200 de specialiști din mediul academic, societatea civilă, administrația publică și industrie.

Cercetătorii de la JRC au folosit o abordare de tip back-casting, ceea ce înseamnă că au luat ca punct de plecare obiectivele Acordului Verde European și au examinat apoi oportunitățile, barierele și capcanele pentru procesul de tranziție verde și digitală în atingerea acestora.

 

Modul în care tehnologiile digitale durabile ar putea permite ca Uniunea Europeană

să devină neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon până în 2050

 

Relația dintre cele două tranziții

În mod ideal, tranziția verde și cea digitală se susțin reciproc, aflându-se în sinergie. De exemplu, tehnologia registrului distribuit, care stă la baza blockchain-ului poate fi utilizată pentru trasabilitatea materialelor, sprijinind economia circulară. Iar tranziția digitală poate modela, printre altele, traficul, pentru a optimiza fluxurile, a reduce blocajele și a reduce emisiile în cadrul acestui proces.

Cu toate acestea, uneori, între cele două tranziții se pot crea tensiuni. Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) este responsabilă pentru 5-9 % din consumul total de energie electrică la nivel mondial și pentru aproximativ 3 % din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră. Multe tehnologii digitale sunt mari consumatoare de resurse și creează deșeuri. Pot apărea consecințe nedorite. De exemplu, munca la distanță ar reduce necesitatea construirii de spații comune de birou, dar ar putea duce la amenajarea unor camere separate de lucru acasă, ceea ce ar putea conduce la consum mai mare de energie pentru încălzirea/răcirea, iluminarea acestora decât în cazul folosirii clădirilor sau spațiilor comune de birouri.

Pentru a profita la maximum de dubla tranziție, va fi necesar un management proactiv și integrator. Tranziția digitală va fi condusă în principal de sectorul privat, datorită potențialului său economic uriaș. Pentru a limita efectele dăunătoare asupra mediului, va fi necesară implicarea statului și a societății civile.

Cerințe pentru o tranziție verde și digitală de succes

Autorii raportului au propus un set de cerințe pentru a arăta în ce condiții dubla tranziție poate avea succes. Acestea sunt de natură socială, tehnologică, de mediu, economică și politică.

O cerință este creșterea angajamentului societății față de nevoia de schimbare.

A face tranziția dublă echitabilă și incluzivă poate facilita acceptarea acesteia. Nu toată lumea este în măsură să cumpere panouri solare costisitoare, dar subvențiile pentru acestea sunt oferite de toți contribuabilii. A face ca o astfel de tehnologie să fie accesibilă tuturor este cheia unei tranziții juste și eficiente.

Mai multe date înseamnă, de asemenea, mai multe preocupări legate de confidențialitate. Acestea trebuie abordate prin anonimizarea datelor colectate, adunând doar acele date strict necesare.

O altă categorie de cerințe este cea tehnologică. Infrastructura necesară trebuie creată începând cu accesul la internet de mare viteză în bandă largă pentru toți. Interoperabilitatea între dispozitive trebuie asigurată, iar beneficiile trebuie împărțite în mod egal, cu întreprinderile mici și mijlocii incluse în acceași măsură ca și companiile mari.

Când vine vorba de cerințele de mediu, creșterea gradului de conștientizare și standardele de mediu mai înalte ar putea ține sub control consecințele nedorite.

În termeni economici, sunt necesare condiții de facilitare pe piață pentru a evita blocarea inovației într-o „vale a morții”, atunci când rezultatele cercetării nu se materializează în formă aplicată. Ar trebui creat un ecosistem de reglementare care să stabilească standarde ecologice înalte și să internalizeze costurile externe ale poluării și emisiilor.

Perfecţionarea forţei de muncă este necesară pentru a exploata pe deplin potenţialul tehnologiilor digitale.

În cele din urmă, din punct de vedere politic, Uniunea Europeană ar trebui să-și continue rolul de lider prin stabilirea unor standarde durabile în domeniul verde-digital. Coerența politicilor, precum și deblocarea investițiilor private sunt, de asemenea, esențiale.

În perioada 17-18 noiembrie 2022, Comisia Europeană va coorganiza conferința anuală privind Strategia europeană și Sistemul de analiză politică (ESPAS) pentru a discuta concluziile Raportului de previziune strategică din 2022 și a pregăti terenul pentru ediția din 2023.

 

Informații suplimentare și referințe

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0289&qid=1658824364827 https://ec.europa.eu/info/departments/joint-research-centre_en https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news/twin-green-digital-transition-how-sustainable-digital-technologies-could-enable-carbon-neutral-eu-2022-06-29_en https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/58c3af16-f692-11ec-b976-01aa75ed71a1/language-en 

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de Facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

Pentru detalii privind activităţile noastre şi serviciile oferite, vă rugăm să trimiteţi mesaj la: imm@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro