17 iunie 2021 - Modele de afaceri mai sustenabile in sectorul constructiilor (2)


Sectorul construcțiilor deține un rol important în atingerea obiectivelor de dezvoltare sustenabilă, prin impactul pe care calitatea construcțiilor o are asupra calității vieții și prin asigurarea mediului necesar celor mai multe dintre activitățile umane. Această industrie este importantă la scara economiei românești, generând peste 6% din PIB și asigurând peste 400.000 de locuri de muncă în anul 2019, în special pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici. Construcțiile reprezintă unul dintre principalii consumatori de produse intermediare (materii prime, produse chimice, echipamente electrice și electronice etc.), iar performanța energetică a clădirilor și eficiența resurselor în procesul de fabricație, transportul și utilizarea produselor pentru construcția de clădiri și infrastructuri au un impact considerabil asupra energiei, asupra schimbărilor climatice și asupra mediului.

Preocuparea socială și legislația în materie de sustenabilitate a clădirilor și a construcțiilor, în general, țintele ambițioase stabilite la nivel european și global, toate presează sectorul construcțiilor să optimizeze și inoveze atât în ce privește resursele și materialele de construcții, cât și modele și procesele de afaceri. În timp ce abordarea tradițională a industriei se concentrează pe costuri, timp și calitate, cea sustenabilă adaugă elemente cum ar fi reducerea consumului de resurse și a impactului negativ asupra mediului, precum și realizarea de construcții sănătoase care să asigure calitatea vieții.

Firma internațională de consultanță Roland Berger identifică zece modele de afaceri care pot conduce la realizarea de construcții mai sustenabile:

 1. Etapa de planificare și proiectare
 • Proiectarea verde a construcțiilor care conduce la reducerea amprenteilor ecologice, prin combinarea serviciilor de inginerie, consultanță și asistență.
 1. Etapa de organizare și procurare
 • Utilizarea de software-uri și baze de date pentru planificare, simulare, dimensionare etc.;
 • Producția și punerea pe piață de materiale de construcții care utilizează resurse regenerabile;
 • Materiale de construcții reciclate prin producția și punerea pe piață de materiale obținute prin reciclarea deșeurilor din construcții și demolări.
 1. Etapa de execuție a construcției
 • Construcții eficiente din punct de vedere al resurselor, prin reducerea cantității de materiale puse în operă și utilizarea de materiale obținute prin tehnologia de tipărire 3D, prefabricare sau cofraje reutilizabile;
 • Reciclarea deșeurilor sau a materialelor în exces care conduce la prevenirea producerii de cantități mari de deșeuri.
 1. Etapa de exploatare a construcției
 • Servicii privind eficiența energetică a construcției, prin implementarea de soluții software în operarea lucrării;
 • Servicii de sharing al spațiului, prin utilizarea de platforme digitale și software ca serviciu (SaaS) pentru creșterea gradului de flexibilitate și ocupare a spațiului.
 1. Etapa de final al ciclului de viață
 • Extinderea duratei de viață a unei construcții prin servicii de întreținere și reparații inteligente;
 • Reciclarea materialelor din construcția ajunsă la final de viață și reintroducerea resurselor valoroase în circuitul economic.

Campania B2Transition dezvoltă modul în care întreprinderile din domeniul construcțiilor pot adopta modele de afaceri mai sustenabile și, astfel, să devină mai competitive și pregătite să demonstreze angajaților, stakeholder-ilor și clienților că o activitate sustenabilă are sens în afaceri.  

Referințe și informații suplimentare:

2020 Global Status Report for Buildings and Construction, Global Alliance for Buildings and Construction, Programul pentru Mediu al ONU, 2020, disponibil la adresa https://globalabc.org/sites/default/files/inline-files/2020%20Buildings%20GSR_FULL%20REPORT.pdf

Business Models for Green Buildings, raport al Programului pentru Eficiență Energeticăîn Clădiri, Agenția Franceză pentru Dezvoltare, 2020, disponibil la adresa https://www.construction21.org/articles/h/peeb-report-business-models-for-green-buildings.html

Capturing the value of sustainability: Identifying the links between sustainability and business value, raport al Consiliului pentru Constructii Sustenabile, Marea Britanie, 2018, disponibil la adresa https://www.ukgbc.org/ukgbc-work/capturing-value-sustainability-2/

Roland Berger: https://www.rolandberger.com/en/

 

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de facebook al ADRBI sau pe e-mail.

 

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

 

Pentru abonare la materialele elaborate în timpul campaniei şi informaţii suplimentare, rugăm trimiteţi un mesaj la adresa: cristina.roua@adrbi.ro.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistenţă şi Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

 

 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro