17 august 2023 - Asumarea raspunderii deseurilor pentru o industrie textila circulara


UE produce 12,6 milioane de tone de deșeuri textile pe an. Numai îmbrăcămintea și încălțămintea reprezintă 5,2 milioane de tone de deșeuri, echivalentul a 12 kg de deșeuri pe persoană în fiecare an. În prezent, doar 22 % din deșeurile textile post-consum sunt colectate separat în vederea reutilizării sau reciclării, în timp ce restul sunt adesea incinerate sau depozitate în gropi de gunoi.

Directiva cadru privind deșeurile reprezintă cadrul juridic al Uniunii Europene pentru gestionarea deșeurilor în UE. Aceasta stabilește definiții referitoare la gestionarea deșeurilor, definind inclusiv concepte precum deșeurile, reciclarea și recuperarea, ierarhia deșeurilor și alte concepte de bază.

În luna iulie, Comisia Europeană a prezentat inițiativa care transpune în practică angajamentul asumat de Comisie în Strategia UE pentru textile sustenabile și circulare de a propune măsuri de armonizare a normelor privind răspunderea extinsă a producătorilor pentru produsele textile și de a dezvolta stimulente economice pentru ca produsele textile să devină mai sustenabile și mai circulare.

Noile norme propuse sunt menite să îi încurajeze pe producători să își asume responsabilitatea pentru întregul ciclu de viață al produselor textile și să sprijine gestionarea sustenabilă a deșeurilor textile în întreaga UE. Această inițiativă va accelera dezvoltarea sectorului colectării separate, sortării, reutilizării și reciclării produselor textile în UE.

Comisia Europeană propune introducerea unor scheme obligatorii și armonizate de răspundere extinsă a producătorilor pentru produsele textile, aplicabile în toate statele membre ale UE.

Scheme similare de răspundere extinsă a producătorilor au permis o mai bună gestionare a deșeurilor provenite de la diverse categorii de produse, cum ar fi ambalajele, bateriile și echipamentele electrice și electronice.

Producătorii vor suporta costurile aferente gestionării deșeurilor textile, ceea ce le va oferi, totodată, stimulente pentru a reduce cantitatea de deșeuri produse și a spori circularitatea produselor textile, prin proiectarea unor produse mai sustenabile încă de la început. Suma pe care producătorii vor trebui să o plătească pentru schema de răspundere extinsă a producătorilor va fi ajustată în funcție de performanța de mediu a produselor textilelor, un principiu care este cunoscut sub denumirea de „modulare ecologică”.

Grație acestor norme comune ale UE privind răspunderea extinsă a producătorilor, statele membre vor putea, de asemenea, să pună în aplicare mai ușor cerința referitoare la colectarea separată a produselor textile începând cu 2025, în concordanță cu legislația actuală. Contribuțiile producătorilor vor finanța investiții în capacități de colectare separată, de sortare, reutilizare și reciclare.

Normele propuse privind gestionarea deșeurilor urmăresc să asigure faptul că produsele textile uzate sunt sortate pentru a fi reutilizate, iar cele care nu pot fi reutilizate sunt avute în vedere cu prioritate pentru reciclare. Întreprinderile sociale care își desfășoară activitatea în domeniul colectării și tratării produselor textile vor beneficia de oportunități de afaceri sporite și de o piață mai mare pentru produsele textile reutilizabile.

Propunerea Comisiei Europene contribuie la promovarea, de asemenea, a cercetării și dezvoltării în domeniul tehnologiilor inovatoare, care pot contribui la circularitatea industriei textile, de exemplu prin reciclarea fibrelor textile pentru a le transforma integral în alte fibre textile.

 

Informații suplimentare și referințe

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_3635

https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/waste-framework-directive_en

https://environment.ec.europa.eu/strategy/textiles-strategy_en

 

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de Facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt compilate sau realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

 

Pentru detalii privind activitățile noastre și serviciile oferite, vă rugăm să trimiteți mesaj la: imm@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro