16 noiembrie 2023 - Uniunea Europeana este pe cale sa depaseasca obiectivele climatice pentru 2030


Pachetul de măsuri al UE pentru reducerea emisiilor nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030, comparativ cu nivelul din 1990, este acum complet.

UE are acum obiective climatice legal obligatorii care acoperă toate sectoarele cheie ale economiei, după adoptarea celor două propuneri finale: Directiva revizuită privind energia regenerabilă și Regulamentul ReFuelEU pentru aviație.

Acest jalon în implementarea politicii europene de mediu reprezintă o oportunitate pentru stimularea competitivității și rezilienței UE și arată că UE își respectă promisiunea de a modela tranziția verde în beneficiul cetățenilor și al industriei. Înainte de Conferința ONU privind schimbările climatice, COP28, Europa confirmă angajamentele sale și semnalează progrese importante pentru a atinge neutralitatea climatică până în 2050.

Pachetul de legislație denumit „Fit-for-55” include:

  • obiective de reducere a emisiilor pentru o gamă largă de sectoare;
  • un obiectiv de stimulare a soluțiilor naturale de captare a carbonului - depozite naturale cum ar fi oceane, păduri și soluri - care absorb CO2 din atmosferă, reducându-i prezența în aer
  • un sistem actualizat de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de seră - pentru a limita emisiile, a impune o taxă pe poluare și a genera investiții în tranziția verde. Statele membre vor aloca acum 100% din veniturile lor din comercializarea emisiilor pentru proiecte legate de climă și energie, precum și pentru dimensiunea socială a tranziției
  • sprijin social pentru cetățeni și întreprinderi mici: noul Fond Social pentru Climă va dedica 65 de miliarde de euro din bugetul UE și peste 86 de miliarde de euro în total pentru a sprijini cei mai vulnerabili cetățeni și întreprinderile mici în tranziția verde; acest lucru va asigura oportunități pentru toată lumea, prin abordarea inegalității și a sărăciei energetice și consolidarea competitivității companiilor europene, fără să lase pe nimeni în urmă
  • un mecanism de ajustare a carbonului la frontieră pentru a asigura faptul că pentru bunurile importate care provin din anumite sectoare, se plătește o taxă echivalentă de carbon; acesta este un instrument valoros pentru promovarea reducerii emisiilor la nivel global și pentru folosirea pieței UE pentru a contribui la atingerea obiectivelor globale privind climatul
  • obiective actualizate privind energia regenerabilă și eficiența energetică: cu planul REPowerEU, prezentat în luna mai 2022, Comisia va susține reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030, ceea ce necesită cote mai mari de energie regenerabilă - obiectivul obligatoriu pentru 2030 a crescut la minimum 42,5%, și o mai mare eficiență energetică - îmbunătățirea eficienței cu 11,7% până în 2030; de asemenea, REPowerEU impune diversificarea surselor europene de energie
  • un angajament de eliminare progresivă a vehiculelor noi poluante până în 2035: cu noile standarde de emisii de CO2, toate autoturismele și microbuzele noi înregistrate în Europa vor fi cu emisii zero până în 2035. Ca pas intermediar către emisiile zero, emisiile medii ale autoturismelor noi vor trebui să scadă cu 55% până în 2030, iar cele ale microbuzelor noi cu 50% până în 2030. Acest lucru va plasa transportul rutier pe un drum ferm către mobilitatea cu emisii zero în 2050
  • măsuri pentru stimularea infrastructurii de încărcare și utilizare a combustibililor alternativi în transportul rutier, transportul naval și aviație.

O listă cuprinzătoare de documente legale despre implementarea Pactului Verde European este disponibilă pentru analiză la https://commission.europa.eu/publications/legal-documents-delivering-european-green-deal_en          

 

Informații suplimentare și referințe

Uniunea Europeana este pe cale să depășească obiectivele climatice pentru 2030: https://commission.europa.eu/news/eu-track-exceed-2030-climate-targets-2023-10-09_en

Implementarea Pactului Verde European: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en 

 

Urmăriți-ne în fiecare joi pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe pagina de Facebook a ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

 

Pentru detalii privind activitățile noastre și serviciile oferite, vă rugăm să trimiteți mesaj la: imm@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro