16 iunie 2022 - Decarbonizarea sectorului de incalzire si racire - noi studii europene


Aproximativ jumătate din energia consumată în prezent în Europa este folosită pentru încălzire și răcire, iar cea mai mare parte se bazează pe combustibili fosili. În consecință, orientarea acestui sector către utilizarea energiei din surse regenerabile are potențialul de a aduce o contribuție semnificativă la decarbonizarea sistemului energetic și la atingerea obiectivelor UE în materie de energie și climă pentru 2030 și, în cele din urmă, la atingerea obiectivul său de a deveni neutră din punct de vedere climatic până în 2050.

Uniunea Europeană abordează deja decarbonizarea sectorului încălzirii și răcirii prin mai multe instrumente de reglementare, în special prin Directiva privind energia din surse regenerabile. Cu toate acestea, progresul în politicile naționale și ale UE în acest sector este adesea îngreunat de lipsa datelor solide și a cunoașterii profunde a specificului pieței și a cadrului de reglementare - toate acestea fiind necesare pentru a dezvolta căi și măsuri de decarbonizare eficiente.

Comisia Europeană a publicat recent patru studii care analizează diferite aspecte ale decarbonizării sectorului de încălzire și răcire în Uniunea Europeană. Scopul acestor studii este de a atenua deficitul de cunoștințe și de a sprijini punerea în aplicare a legislației UE existente, oferind analize cuprinzătoare și aprofundate ale aspectelor cheie ale sectorului de încălzire și răcire, astfel:

  • Un studiu pentru sprijinirea elaborării politicilor pentru decarbonizarea sectorului încălzirii și răcirii. În urma analizării sectorului, studiul propune recomandări pentru politicile care acoperă domeniul încălzirii spațiilor în clădiri și încălzirii determinate de procesele industriale şi oferă o imagine cuprinzătoare a cunoștințelor existente, incluzând o revizuire completă a literaturii-cheie.
  • Un studiu privind domeniul încălzirii spațiilor din surse regenerabile care prezintă o imagine comprehensivă a datelor privind consumul, tehnologiile, mixul de combustibil și cadrul de reglementare. El include, de asemena, cele mai bune practici de utilizare a energiei regenerabile pentru comunități, modelând în același timp posibile căi de decarbonizare.
  • Un studiu privind încălzirea și răcirea centralizată în UE descrie piața și cadrul de reglementare existente și prezintă zece studii de caz pentru a ilustra modele de succes pentru integrarea surselor de energie regenerabilă și de căldură reziduală în rețelele de încălzire și răcire. De asemenea, include prezentarea cerințelor tehnice și operaționale.
  • Un studiu privind sistemele de răcire din surse regenerabile oferă o imagine detaliată a pieței UE și conține analiza de bază pentru Actul delegat privind metodologia de calculare a energiei regenerabile utilizate pentru răcire și pentru răcire centralizată, adoptat la 14 decembrie 2021.

 

Informații suplimentare și referințe

https://ec.europa.eu/info/news/new-studies-look-closer-decarbonising-heating-and-cooling-sector-2022-jun-13_ro

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f5118ffc-eabd-11ec-a534-01aa75ed71a1/language-en

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/16710ac3-eac0-11ec-a534-01aa75ed71a1/language-en

https://energy.ec.europa.eu/district-heating-and-cooling-european-union_en

https://energy.ec.europa.eu/renewable-cooling-under-revised-renewable-energy-directive_en

 

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

Pentru detalii privind activităţile noastre şi serviciile oferite, vă rugăm să trimiteţi mesaj la: imm@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro