15 septembrie 2022 - Riscurile neimplicării IMM în dezvoltarea durabilă (2)


Gestionarea riscurilor neimplicării IMM-urilor în dezvoltarea durabilă nu se referă numai la aspectele negative, ci poate consta și în valorificarea unor noi oportunități care fac compania mai rezilientă la riscuri în general.

 

Riscurile prezentate în articolul precedent pot presupune, așadar, și oportunități. IMM care utilizează potențialul tranziției către o dezvoltare durabilă pot permite:

 • Extinderea afacerii: IMM își pot extinde gama de clienți și servicii atunci când se conformează reglementărilor privind dezvoltarea durabilă sau iau în considerare preocupările legate de sustenabilitate. De exemplu, în cazul derulării unor contracte cu companii mai mari sau participării la achiziții publice.
 • Reducerea costurilor: IMM își pot reduce costurile afacerii prin introducerea unor modalități de lucru și desfășurare a afacerilor orientate către o dezvoltare durabilă. De exemplu, costul investiției într-o nouă fabrică poate fi compensat printr-o eficiență energetică crescută, mai ales atunci când sunt disponibile finanțări nerambursabile pentru finanțarea activelor eficiente energetic.
 • Planificarea succesiunii: preocupările privind dezvoltarea durabilă pot oferi proprietarilor de IMM oportunitatea de a lua în considerare subiectul sensibil al succesiunii și de a cointeresa generația tânără în preluarea afacerii de familie.
 • Branding pozitiv: elaborarea unui model de afaceri pe principiul dezvoltării durabile poate îmbunătăți loialitatea clienților pentru marca respectivă, în special pentru companiile orientate spre consumatori. Acest lucru nu doar atrage clienți, ci și consolidează loialitatea angajaților.
 • Atragerea capitalului: planificarea privind dezvoltarea durabilă conduce la o structură administrativă, un sistem de control intern și de contabilitate puternice pentru a preveni prejudiciul financiar. Raportarea cu privire la dezvoltarea durabilă consolidează responsabilitatea corporativă a entității în ceea ce privește brandul, lucru care o face mai atractivă pentru creditori.
 • Strategia pe termen lung: este avut în vedere faptul că dezvoltarea durabilă se îndreaptă către o planificare strategică pe termen lung, în loc de concentrarea pentru rezultate pe termen scurt. Acest lucru poate, de asemenea, consolida valoarea finală de vânzare a companiei.

 Plan strategic în 5 etape pentru gestionarea riscurilor privind dezvoltarea durabilă în IMM

Scopul gestionării riscurilor nu este de a elimina toate riscurile, ci mai degrabă de a facilita abordarea riscului adecvat pentru a genera rezultatul corect.

Acest lucru presupune:

 • cunoașterea naturii potențialelor riscuri care afectează compania;
 • conștientizarea probabilității materializării riscurilor și a posibilului impact al acestora;
 • luarea unei decizii cu privire la atenuarea riscurilor;
 • elaborarea și implementarea strategiei de atenuare a riscurilor.

În baza acestor principii generale, un cadru general robust de gestionare a riscurilor privind dezvoltarea durabilă pentru IMM constă în următoarele cinci etape-cheie:

 1. efectuarea unei evaluări a riscurilor prin identificarea lanțului de distribuție, a modelului de afaceri și a operațiunilor necesare; identificarea efectelor potențiale cu privire la dezvoltarea durabilă;
 2. prioritizarea riscurilor identificate;
 3. luarea de măsuri pentru a integra tehnicile de atenuare a riscurilor în procesele de afaceri și, atunci când este cazul, colaborarea cu partenerii din lanțul de distribuție pentru a trata riscurile;
 4. monitorizarea și evaluarea progresului;
 5. comunicarea și raportarea cu privire la politicile, activitățile, progresul și indicatorii afacerii.

 

Tratarea acestor aspecte într-o manieră consecventă va necesita implicarea unor expertize diferite și a unor profesioniști diferiți. Pentru dezvoltarea sau consolidarea nivelului intern de cunoștințe și expertiză în cadrul IMM cu privire la dezvoltarea durabilă, participarea la sesiuni de informare și formare, coaching sau alte metode de sensibilizare și de dezvoltare a competențelor sunt recomandate.

 

Informații suplimentare și referințe

https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/SME-sustainability_Accountancy-Europe-2020.pdf

 

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

Pentru detalii privind activităţile noastre şi serviciile oferite, vă rugăm să trimiteţi mesaj la: imm@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro