15 februarie 2024 - Stimularea investitiilor pentru tehnologii „zero net”


Crearea condițiilor de reglementare necesare pentru a atrage și a sprijini investițiile în tehnologii și în proiecte conexe care vor avea o contribuție semnificativă la decarbonizarea Uniunii Europene este reprezentată de Actul legislativ privind industria „zero net(NZIA).

Acest act a primit acordul politic provizoriu favorabil al Parlamentului European și al Consiliului, în această lună. Actul este foarte important pentru parcursul UE de a atinge neutralitatea climatică pâna în 2050, stabilind un criteriu de referință pentru capacitatea de producție a UE de tehnologii „zero net”. Se prevede ca, până în 2030, această capacitate să reprezinte cel puțin 40 % din cererea preconizată a Uniunii Europene.

Dispozițiile convenite vor contribui în special la construirea mai multor instalații de producție cu tehnologii „zero net”, într-un mod accelerat. Regulamentul va facilita accesul la piețe pentru produsele care îndeplinesc criteriile europene de durabilitate și reziliență și care contribuie la diversificarea surselor de aprovizionare foarte concentrate. NZIA va asigura, de asemenea, disponibilitatea forței de muncă calificate necesare pentru a sprijini cursa către zero emisii nete.

Regulamentul identifică o gamă largă de tehnologii „zero net” care pot fi sprijinite prin proiecte strategice. Acestea sunt, de exemplu, printre altele, energia solară fotovoltaică (PV), energia eoliană terestră și offshore, pilele de combustie, electrolizoarele, bateriile, tehnologiile de rețea și combustibilii alternativi durabili. În urma acordului provizoriu la care s-a ajuns, industriile mari consumatoare de energie, cum ar fi industria siderurgică, a substanțelor chimice sau a cimentului, care produc componente ce sunt utilizate în cadrul acestor tehnologii „zero net” și care investesc în decarbonizare pot fi, de asemenea, sprijinite ca proiecte strategice.

Acordul la care s-a ajuns va permite:

  • crearea unui mediu de reglementare simplificat și favorabil pentru tehnologiile curate - actul convenit va reduce sarcina administrativă și va simplifica autorizarea tehnologiilor „zero net”; pentru proiectele strategice care contribuie la obiectivul zero emisii nete se accelerează și mai mult procesul de autorizare; acordul provizoriu introduce conceptul de văi de accelerare pentru obiectivul zero emisii nete, care pot fi instituite de statele membre pentru a facilita crearea de clustere de activități industriale specifice atingerii obiectivului; evaluările de mediu ale zonei geografice în temeiul legislației aplicabile vor contribui la raționalizarea planificării ulterioare a fiecărui proiect;
  • accelerarea captăriiși stocării de CO2 în UE - acordul provizoriu stabilește obiectivul UE de a atinge o capacitate anuală de injectare de 50 de milioane de tone în siturile geologice de stocare a CO2 din UE până în 2030; aceste proiecte strategice de stocare de CO2 cu zero emisii nete vor fi realizate cu contribuții din partea producătorilor de petrol și gaze din UE proporțional cu producția lor; acordul elimină o barieră majoră în calea dezvoltării captării și stocării de CO2 ca soluție climatică viabilă din punct de vedere economic, în special pentru emisiile greu de redus în industriile mari consumatoare de energie;
  • facilitarea accesului pe piață al produselor cu zero emisii nete - compromisul la care s-a ajuns impune autorităților publice să ia în considerare criterii de durabilitate și reziliență pentru anumite tehnologii „zero net” în procesele de achiziții publice, precum și în cadrul licitațiilor pentru implementarea energiei din surse regenerabile; pentru procedurile de achiziții publice, trebuie utilizat cel puțin un criteriu suplimentar în ceea ce privește sustenabilitatea socială, securitatea cibernetică și obligația de a obține rezultate la timp;  în ceea ce privește licitațiile pentru implementarea energiei din surse regenerabile de energie, acordul stabilește criterii obligatorii care nu sunt legate de preț, și anume contribuția licitației la durabilitate și reziliență, securitatea cibernetică, conduita profesională responsabilă și capacitatea de a realiza proiectele pe deplin și la timp; aceste criterii vor trebui să se aplice pentru cel puțin 30 % din volumul licitat anual de un stat membru sau pentru 6 gigawați;
  • sprijinirea dezvoltării competențelor și a inovării care contribuie la obiectivul zero emisii nete -vor fi înființate academii pentru industriile care contribuie la obiectivul zero emisii nete; este necesară sprijinirea perfecțioării lucrătorilor și facilitarea mobilității acestora în cadrul pieței unice europene; actul convenit include, de asemenea, stimulente pentru ca industria să investească în educația și formarea forței de muncă din Europa; pentru a stimula inovarea, noile norme vor permite statelor membre să creeze spații de testare în materie de reglementare pentru testarea tehnologiilor „zero net” inovatoare în condiții flexibile.

Informații suplimentare și referințe

https://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/net-zero-industry-act_en

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_680

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_24_585

 

Urmăriți-ne în fiecare joi pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe pagina de Facebook a ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

Pentru detalii privind activitățile noastre și serviciile oferite, vă rugăm să trimiteți mesaj la: imm@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro