15 decembrie 2022 - Monitorizarea economiei circulare la nivel european (3)


Uniunea Europeană are ca obiectiv reducerea semnificativă a deșeurilor până în 2030. Pe primul loc în ierarhizarea operațiunilor privind deșeurile se găsește prevenirea generării acestora, așa cum este prevăzut în cadrul Directivei-cadru a UE privind deșeurile.

Pentru monitorizarea dezvoltării durabile în Uniunea Europeană, Agenția Europeană pentru Mediu urmărește, în completarea aspectelor legate de resurse și consum prezentate, indicatori legați de generarea și gestionarea deșeurilor.

 

Generarea deșeurilor și decuplarea de creșterea economică

 Creșterea economică este considerată ca fiind principala cauză a volumelor mari de deșeuri, iar produsul intern brut (PIB) este indicatorul utilizat cel mai frecvent pentru a urmări evoluția economiei. Pentru perioada 2010-2020, PIB-ul Uniunii Europene a crescut cu 6%.

În 2020, economia UE s-a contractat din cauza măsurilor determinate de pandemia de COVID-19, iar generarea de deșeuri a înregistrat o scădere substanțială cu 8% față de 2018. Deși pentru întreaga perioadă 2010-2020, deșeurile au scăzut în timp ce economia a crescut, UE nu a realizat încă o decuplare absolută a acestor două planuri (adică, scăderea constantă a generării de deșeuri într-o economie în creștere).

În plus, perspectiva ca UE să reușească să reducă semnificativ cantitatea de deșeuri pe cap de locuitor până în 2030 este incertă, având în vedere că doar recent (2018-2020) s-a înregistrat o scădere a volumelor de deșeuri, iar ea a coincis cu o perioadă de încetinire economică. Ar fi necesar, așadar, un efort suplimentar substanțial, mai ales în contextul revenirii la creștere economică. 

În medie, 4,8 tone de deșeuri per cetățean (excluzând deșeurile minerale industriale) au fost generate la nivelul UE în 2020, în scădere de la 5,2 tone/capita în 2010. Această medie maschează diferențe mari de la o țară la alta, atât în ​​ceea ce privește volumele absolute de deșeuri pe cap de locuitor, cât și în ceea ce privește tendințele de generare de deșeuri. Cantitățile generate au variat de la mai puțin de 1,5 tone pe cap de locuitor (Portugalia) la 21 de tone pe cap de locuitor în 2020 (Finlanda) pentru statele membre ale UE. România este peste media UE, clasându-se în primul sfert. Nivelurile diferite reflectă parțial structurile diferite ale economiilor țărilor, iar valorile extreme și diferențele semnificative sunt influențate de situațiile specifice pentru fiecare țară. Este de notat că 11 din cele 27 de state membre ale UE au avut valori peste media UE în anul 2020.

 

Nivelul  deșeurilor depozitate pentru eliminare

Abordarea UE în ceea ce privește gestionarea deșeurilor prioritizează prevenirea generării deșeurilor, urmată de prelucrarea pentru reutilizare, reciclare sau alte posibilități de recuperare și, apoi, eliminarea inclusiv la depozitul de deșeuri  (landfill - amplasament de evacuare a deșeurilor pentru depozitarea deșeurilor pe sau în pământ, adică în subsol). Această opțiune finală este cea mai nocivă și ar trebui utilizată numai dacă este absolut necesar. Depozitarea poate prezenta riscuri pentru mediu și, în ciuda măsurilor tehnice precum etanșeizarea depozitelor, poate reduce calitatea apelor subterane și de suprafață. Un obiectiv pe termen lung al UE este tranziția către o economie circulară care să evite generarea de deșeuri și să asigure folosirea lor ca resursă ori de câte ori este posibil. 

În general, generarea de deșeuri a condus la provocări importante pentru gestionarea acestora și dependența de depozitul de deșeuri (landfill). Cu toate acestea, între 2010 și 2020, cantitatea totală de deșeuri trimisă la depozitul final a scăzut cu 27,5%, de la 173 de milioane de tone la 125 de milioane de tone. 

Rata totală a deșeurilor depozitate — deșeurile trimise la groapa de gunoi ca proporție din deșeurile generate — a scăzut de la 23% la 16% în 2010 și 2020. Categoriile cheie de deșeuri depozitate sunt deșeurile menajere și similare (deșeuri municipale mixte, deșeuri din piețe, deșeuri voluminoase și deșeuri similare cu deșeurile menajere produse de întreprinderile mici, clădiri de birouri și instituții), reziduuri de sortare (în principal deșeuri secundare din instalațiile de tratare a deșeurilor) și deșeuri de ardere (de exemplu, deșeuri provenite din procesul de purificare a gazelor arse, precum și zgură și cenușă de la incinerarea deșeurilor). Toate celelalte tipuri de deșeuri au fost clasificate ca alte deșeuri și includ deșeuri chimice și medicale, deșeuri reciclabile, deșeuri de echipamente, deșeuri animale și vegetale, materiale mixte și nediferențiate și nămoluri comune. Între 2010 și 2020, depozitarea deșeurilor menajere și similare a scăzut cu 57% (40,9 milioane de tone), deșeurile de ardere cu 30% (14,9 milioane de tone) și alte deșeuri cu 28% (9,3 milioane de tone). Cu toate acestea, depozitarea reziduurilor de sortare a crescut cu 100% (17,6 milioane de tone). Această creștere sugerează extinderea sectorului de sortare a deșeurilor, reflectând o trecere treptată de la depozitarea deșeurilor la recuperarea materială, respectiv o reciclare mai mare.

Deșeurilor municipale reprezintă o categorie importantă de deșeuri și un obiectiv al politicilor privind deșeurile, rata de depozitare a acestora (landfill rate) variază puternic între țările europene. Între 2010 și 2020, aproape toate țările (cu excepția Germaniei, care oricum depozitează cantități foarte mici de deșeuri) și-au redus dependența de depozitele de deșeuri, cele mai semnificative reduceri fiind realizate de Estonia, Slovenia și Finlanda din rândul țărilor UE. Cu toate acestea, unele țări au înregistrat progrese foarte limitate. România intră în această ultimă categorie, alături de Grecia și Malta.

Politicile de succes în reducerea depozitării de deșeuri includ interdicții și taxe, precum și stimulente pentru reciclare și infrastructura de reciclare.

În conformitate cu Directiva UE privind depozitele de deșeuri (landfill), statele membre trebuie să reducă cantitatea de deșeuri municipale la 10% sau mai puțin din cantitatea totală de deșeuri municipale generate până în 2035.

 

Informații suplimentare și referințe

https://eur-lex.europa.eu/RO/legal-content/summary/eu-waste-management-law.html https://www.eea.europa.eu/themes/waste/measuring-europes-circular-economy https://www.eea.europa.eu/ims/waste-generation-and-decoupling-in-europe https://www.eea.europa.eu/ims/diversion-of-waste-from-landfill 

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de Facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

Pentru detalii privind activităţile noastre şi serviciile oferite, vă rugăm să trimiteţi mesaj la: imm@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro