15 aprilie 2021 - Noi abordari europene pentru alimente, apa si nutrienti


Sistemul alimentar, de la producție până la consum și deșeuri, are un impact major asupra mediului, sănătății și siguranței alimentare, lanțul valoric alimentar fiind responsabil de presiuni semnificative asupra resurselor și biodiversității. Se estimează că, în Uniunea Europeană, 20 % din totalul alimentelor produse se pierd sau se risipesc. În conformitate cu obiectivele de dezvoltare durabilă și ca parte a revizuirii Directivei 2008/98/CE privind deșeurile, Comisia Europeană propune introducerea unui obiectiv privind reducerea risipei alimentare ca acțiune-cheie în cadrul strategiei "De la fermă la consumator/From Farm to Fork", ce abordează în mod cuprinzător lanțul valoric alimentar.

În noul Plan de acțiune privind economia circulară se precizează că vor fi luate în considerare, de asemenea, măsuri specifice care să îmbunătățească sustenabilitatea distribuției și a consumului de alimente. În cadrul inițiativei privind produsele sustenabile, Comisia va efectua analize pentru a stabili domeniul de aplicare al unei inițiative legislative privind reutilizarea, cu scopul de a înlocui ambalajele, vesela și tacâmurile de unică folosință cu produse reutilizabile în cadrul serviciilor alimentare.

Noul Regulament adoptat privind reutilizarea apei încurajează abordările care să respecte principiile circularității în ceea ce privește reutilizarea apei în agricultură. Comisia va facilita reutilizarea și utilizarea eficientă a apei, inclusiv în procesele industriale.

În plus, Comisia Europeană va elabora un Plan de gestionare integrată a nutrienților, cu scopul de a asigura o utilizare mai sustenabilă a acestora și de a stimula piețele pentru nutrienți recuperați. Comisia va lua în considerare, de asemenea, revizuirea directivelor privind tratarea apelor reziduale și a nămolului de epurare și va evalua mijloace naturale de eliminare a nutrienților, cum ar fi algele.

 

Referințe și informații suplimentare:

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200519STO79425/creating-a-sustainable-food-system-the-eu-s-strategy

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/DOC/?uri=CELEX:52020DC0098&from=RO

 

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

 

Pentru abonare la materialele elaborate în timpul campaniei şi informaţii suplimentare, rugăm trimiteţi un mesaj la adresa: cristina.roua@adrbi.ro.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistenţă şi Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro