14 septembrie 2023 - Conventiile europene pentru energie si clima


Doua inițiative europene pentru atingerea obiectivelor UE în materie de climă și energie

Convenția Primarilor pentru Energie și Climă

 

Convenția Primarilor este o inițiativă europeană lansată în 2008 de Comisia Europeană, ca răspuns la preocupările tot mai mari legate de schimbările climatice și sustenabilitate. În anul 2015, Convenția s-a extins la nivel global. Inițiativa reprezintă o angajare voluntară a autorităților locale și regionale de a atinge și chiar depăși obiectivele Uniunii Europene în domeniul climei și energiei, prin măsuri concrete de combatere a schimbărilor climatice și de adaptare la impactul acestora.

Ce înseamnă Convenția Primarilor și ce sprijin oferă municipalităților:

 1. Angajament voluntar: Convenția Primarilor reprezintă un angajament voluntar asumat de orașe și municipalități din Europa și de la nivel global. Prin aderarea la Convenție, autoritățile locale se angajează să îndeplinească și să depășească obiectivele Uniunii Europene în domeniul climei și energiei.
 1. Obiective de climă și energetice: orașele semnatare se angajează să atingă trei obiective principale:
 • Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în anul 2030;
 • Consolidarea gradului de reziliență la impactul schimbărilor climatice și pregătirea pentru un impact advers;
 • Reducerea sărăciei energetice, respectiv îmbunătățirea accesului la servicii energetice moderne care să asigure o tranziție justă.
 1. Planuri locale de acțiune: fiecare oraș participant la Convenție elaborează și implementează un Plan de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă adaptat contextului și nevoilor sale specifice. Aceste planuri detaliează măsurile concrete și acțiunile pe care orașul le va lua pentru a-și atinge obiectivele climatice și energetice. Planul se depune în cel mult 2 ani de la aderarea orașului la Convenție, devine public și este motorizat în ce privește progresul în implementare.
 1. Suport tehnic și financiar: Convenția Primarilor oferă un sprijin semnificativ municipalităților semnatare, incluzând:
 • Asistență tehnică: îndrumări și resurse pentru a ajuta orașele să elaboreze și să implementeze planurile lor de acțiune;
 • Dezvoltarea capacității instituționale: instruiri și oportunități de schimb de cunoștințe între autoritățile locale semnatare, pentru a-și dezvolta expertiza în domeniul climei și energiei;
 • Acces la finanțare: Convenția ajută orașele să identifice și să acceseze diverse surse de finanțare, inclusiv fonduri UE, pentru susținerea proiectele lor de sustenabilitate.
 1. Networking și colaborare: orașele care se alătură Convenției devin parte a unei rețele vaste de autorități locale din întreaga Europă și de la nivel global. Această rețea facilitează schimbul de bune practici, idei și experiențe, permițând orașelor să învețe unul de la celălalt și să colaboreze pentru a soluționa probleme comune.
 1. Monitorizare și raportare: orașele semnatare sunt obligate să raporteze regulat progresul în atingerea obiectivelor climatice și energetice. Această transparență asigură un grad înalt de responsabilizare și ajută la urmărirea impactului colectiv al inițiativei „Convenția Primarilor”.
 1. Recunoaștere și premii: eforturile reușite ale orașelor participante sunt recunoscute și celebrate prin diverse scheme de premii și evenimente, evidențiind abordările inovatoare și eficiente în acțiunea pentru climă și energie.

Convenția Primarilor are un rol crucial în mobilizarea autorităților locale pentru a întreprinde acțiuni ambițioase în domeniul schimbărilor climatice și al sustenabilității energetice. Ea este aliniată cu politica Uniunii Europene în domeniul climei și energiei și contribuie la eforturile generale ale UE de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și de a promova dezvoltarea sustenabilă.

 

Convenția Companiilor pentru Energie și Climă

Convenția Companiilor pentru Climă și Energie (CCCE) este o inițiativă pilot recent lansată și condusă de Comisia Europeană, cu scopul de a încuraja și sprijini companiile europene, în special întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri).

Convenția asistă IMM-urile în tranziția lor către o economie cu emisii nete zero, oferind sprijin practic și recunoaștere pentru angajamentul acestora față de decarbonizare. Această inițiativă își propune, de asemenea, să stimuleze investițiile private în cercetare și inovare în domeniul energiei curate, în tehnologii și soluții pentru utilizarea surselor de energie curată și acțiunea climatică.

Companiile pot adera la Convenție angajându-se să reducă emisiile lor de carbon. Există patru niveluri de angajament care reflectă progresul companiilor în decarbonizare. Indiferent de nivelul de angajament, companiile primesc îndrumări pas cu pas și asistență tehnică cu potențial în realizarea de  economii de costuri la energie. De asemenea, obțin recunoaștere pentru eforturile lor legate de tranziția către un model de afaceri mai sustenabil.

Misiunea Convenției Companiilor este de a crea o comunitate de întreprinderi și organizații de sprijin dedicată reducerii amprentei energetice pe bază de combustibili fosili a întreprinderilor. În funcție de nivelul lor de angajament, companiile care aderă la Convenție pot accesa servicii de sprijin, inclusiv asistență tehnică personalizată, pot participa la cursuri, beneficiază de oportunități de învățare de la alte companii și au acces la resurse de sprijin.

Programul de Asistență Tehnică este conceput pentru a ajuta companiile în diferite aspecte ale tranziției energetice și este furnizat de la distanță de experți europeni. Cursuri și materiale de sprijin sunt, de asemenea, oferite pentru a ajuta companiile să își atingă obiectivele de sustenabilitate.

În plus, companiile pot obține un "Sigiliu de Recunoaștere" în funcție de nivelul lor de angajament și de implementarea cu succes a acțiunilor asumate.

 

Informații suplimentare și referințe

 

Convenția Primarilor pentru Energie și Climă: https://eu-mayors.ec.europa.eu/en/about

Convenția Companiilor pentru Energie și Climă: https://covenant-of-companies.ec.europa.eu/index_en

  

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de facebook al ADRBI sau pe e-mail. 

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă. 

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

Pentru detalii privind activităţile noastre şi serviciile oferite, vă rugăm să trimiteţi mesaj la: imm@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro